Inspirován svobodou

Soutěž Inspired by freedom: Vyhraj lahev produktu CANNABOOST!
Chop se šance vyhrát 1L lahev produktu CANNABOOST (26x).

Napiš svými vlastními slovy, co pro Tebe znamená svoboda. Napiš nám své jméno a e-mailovou adresu a automaticky se připojíš k soutěži! Výběr je na Tobě!

CANNA CZ

Akce

Vyhrajte jednu z 26 lahví CannaBoost (1L) zanecháním osobní "Citace svobody" a e-mailové adresy na webové stránce společnosti CANNA CZ. Vybírat budeme v období od 25. května 2018 do 25. listopadu 2018.

Organizátorem je společnost CANNA CZ s.r.o. Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pravidla a podmínky

 1. Akce je určena pouze českým obyvatelům ve věku 18 let a více, kteří zanechají svou e-mailovou adresu na české webové stránce.
 2. Akce je k dispozici pouze prostřednictvím webové stránky společnosti CANNA CZ www.canna-cz.com.
 3. Organizátor oznámí vítěze ve stejný týden jako příspěvek na Facebooku. Podle pravidel Facebooku budou vítězové ohlášeni svým Facebookovým jménem na Facebook stránce CANNA CZ. (celkem 26 týdnů: každý týden jeden vítěz)
 4. Organizátor bude kontaktovat vítěze po přidání FB příspěvku e-mailem, aby se shodli na tom, kde může být cena předána (nejbližší obchod / distributor).
 5. Požadovaná cena je nepřevoditelná a nevratná. Neexistuje žádná peněžní alternativa k ceně. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu cenou s odpovídající hodnotou za okolností mimo její kontrolu.
 6. Jakékoli dotazy týkající se akce lze zaslat e-mailem na adresu info@canna-cz.com
 7. Účastí této akce účastníci uvedou své znalosti a souhlas s povahou a omezeními používání internetu, zejména pokud jde o technické záležitosti, jako je riziko přerušení služby a obecněji rizika související s jakýmkoli připojením nebo přenosem dat provedeným pomocí internetu, absence bezpečnostní ochrany před zachycením třetími stranami pro určité údaje a riziko infekce virem.
 8. Organizátor nenese odpovědnost za: - přenos dat přes internet; neoptimální provoz nebo selhání internetu a / nebo použitý software; následky virů, chyby, anomálie, technické poruchy; a technického selhání softwaru nebo hardwaru jakéhokoli druhu.
 9. Organizátor neodpovídá za škody způsobené změnou podmínek akce, nebo pokud je akce ukončena předčasně nebo byla zrušena v důsledku výjimečných okolností nebo z důvodů, které nespadají pod kontrolu.
 10. Všechny osobní údaje poskytnuté účastníkem budou zpracovány v souladu s požadavky na ochranu údajů. Organizátor si vyhrazuje právo používat osobní údaje účastníka za účelem zaslání e-mailového marketingu o produktech pořadatele nebo o přidružených společnostech. Pokud si účastníci nepřejí, aby jejich osobní údaje byly použity pro některý z těchto účelů, mohou se rozhodnout, zda se mají odhlásit.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo prošetřit, zda byly dodrženy Smluvní podmínky, a vyloučit každého účastníka, u kterého se zjistí, že porušuje Smluvní podmínky.
 12. Jakékoli pokusy o podvodnou účast budou mít za následek okamžité vyloučení dotyčného účastníka. V případě nesrovnalostí, jako jsou chyby provedené web designery nebo organizátorem, organizátor rozhodne, jak budou tyto chyby řešeny a odstraněny. Tiskové chyby, pravopisné chyby, typografické chyby a další takové chyby nemohou být použity jako důvody pro nároky na náhradu škody nebo jiné nároky vůči navrhovateli.
 13. Organizátor se rozhodne, jak s takovými nepředvídatelnými a neúmyslnými okolnostmi jednat. Rozhodnutí organizátorů je konečné a nebude o něm přijímána žádná korespondence.
 14. Budeme dodržovat příslušné české právní předpisy o ochraně osobních údajů, které se čas od času uplatňují, pokud jde o veškeré osobní údaje, které se vás týkají.
 15. Nebudeme prodávat, pronajímat ani jinak zpřístupňovat vaše osobní údaje bez vašeho předchozího jednoznačného souhlasu, pokud takové zveřejnění není nezbytné k tomu, abychom dodržovali zákonný závazek nebo uzavřeli dohodu mezi Vámi a organizátorem.
 16. Ochraňujeme vaše osobní údaje pomocí bezpečnostních opatření, která vyhovují moderním příslušným standardům, včetně fyzických, organizačních a technických opatření určených k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zveřejněním, reprodukcí, používáním nebo změnou.
 17. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na http://www.canna.cz/.