Tato webová stránka, včetně služeb a produktů nabízených na ní, jsou iniciativou společnosti CANNA CZ s.r.o, která má sídlo v Jakubska, česká republika (Identifikacni cislo 491 010 005), dále jen "CANNA".

Následující podmínky a všechny příslušné právní předpisy se vztahují na přístup a používání této webové stránky. Při přístupu a využívání této webové stránky bezpodmínečně přijímáte tyto podmínky.

Pokud nežijete v České republice, nebo je Vám méně než 18 let, budete neprodleně vyzván, abyste opustil webové stránky nyní.

Článek 1: Všeobecné

CANNA se specializuje na prodej výrobků pro růst a květ. CANNA se řídí zákony platnými v zemích, kde působí.

CANNA prodává pouze společnostem, které jsou registrovány u místní obchodní komory a jsou v souladu s požadavky CANNA (včetně přijetí všeobecných podmínek CANNA). CANNA proto neprodává soukromým osobám.

Článek 2: Obsah

CANNA dala dohromady obsah této webové stránky s největší možnou péčí, a tím se rozumí, že zahrnuje všechny informace a produktová data, dále společně označované jako "Informace". Informace na webových stránkách jsou k dispozici pro pobavení a mají pouze informativní charakter. Veškeré informace mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění.

Článek 3: Duševní Vlastnická práva

Práva vztahující se k této webové stránce, včetně duševního vlastnictví, autorských práv k textu, streamování videa, obrázky, design, datové soubory, fotografie a další (pohybující se nebo stabilní), obrazový materiál, audio materiál, formáty, software, značky (včetně názvů domén ) a jiný materiál jsou drženy CANNA a / nebo jeho licenčním orgánem. Není dovoleno dát webové stránky, nebo jejich část, k dispozici třetím stranám jakýmkoliv způsobem a / nebo ji duplikovat jinak než stahováním a prohlížením na jednom počítači a / nebo vytištěním kopie.

Článek 4: Záruka

CANNA nezaručuje, že informace jsou správné, aktuální a úplné, že webové stránky budou fungovat bez přerušení, že to bude bez chyb nebo že třetí strany nebudou stránky nelegálně využívat.

Článek 5: Odpovědnost

CANNA tímto odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody vůbec, přímé a / nebo nepřímé, které jsou zapřičiněné jakýmkoli způsobem použití a / nebo vyplývající z použití této webové stránky. Zejména CANNA nebude za žádných okolností odpovědná za jakékoliv škody vůbec, vzniklé nebo vyplývající jakýmkoli způsobem z vašich vlastních činů, které mohou být zapřičiněny navrženými informacemi, které jsou umístěny na webových stránkách a / nebo nezákonné používání svého systému, včetně webové stránky, třetími stranami.

Článek 6: Reference

Webové stránky mohou obsahovat odkazy ve formě hypertextových odkazů, bannerů nebo tlačítek například na webové stránky třetích stran. CANNA nemá žádnou pravomoc nad těmito stránkami. CANNA není odpovědná za obsah těchto stránek.

Článek 7: Zabezpečení

CANNA přijímá veškerá přiměřená opatření na ochranu svého systému proti ztrátě a / nebo jakékoliv jiné formy nezákonného použití. CANNA používá vhodná technická a organizační opatření k provedení tohoto a to zahrnuje, mimo jiné, zohlednění stavu současné techniky.

Článek 8: Různé

CANNA může změnit tyto Podmínky použití kdykoliv a doporučuje proto, aby byly pravidelně konzultovány.

Nizozemské právo se vztahuje k tomuto Prohlášení. Případné rozdíly budou postaveny před soud v Breda NB.