Product info

Proč zvolit CANNA TERRA?

Pěstování s hojivy a substráty CANNA TERRA má jednoznačné výhody:

  • Snadné použití – jednosložkové hnojivo
  • Rychle využitelné minerály – bohatá úroda
  • Vhodné i pro automatickou závlahu
  • Dokonalá synergie se substráty CANNA TERRA

FAQ – produktové řady

Zemina

Máte problém se zeminou, která při stlačení absorbuje vodu s obtížemi? Smícháním zeminy s kokosem zajistíte, že substrát může snadno absorbovat vodu znovu.

Teplota a pH

Chcete-li zajistit dobrý vývoj kořenů, podávání vody musí být v rozmezí 20 - 25 ° C. Když je teplota vody nižší než 15 ° C, schopnost kořenů absorbovat rychle klesá, což má za následek nižší úrodu. Je-li živný roztok připraven s použitím studené vody, pak se hodnota pH zvýší, když se voda zahřeje.

Zemina CANNA

Čím větší je množství živin, které byly přidány do substrátu předem, tím obtížnější bude pro řízky živiny přijmout. Tomuto problému se lze vyhnout použitím zeminy CANNA.

Uchovávejte hnojiva v temnu

Chelátované železo se na světle rozkládá, proto je velmi důležité chránit živný roztok před dopadem ultrafialových paprsků. Světlo také způsobuje růst řas v živném roztoku, které pak mohou ucpávat trubky. Řasy navíc vstřebávají některé složky živin a mohou tak vyvolávat i jejich nedostatek v roztoku.

Množství živin

Mějte na vědomí množství výživných látek a additiv, které přidáte do každé nádrže s živinami. Máte pak dobrý výchozí bod pro příště!

Živinná nádrž

Věnujte dostatek času ředění a nastavení vaší nádoby s živinami! Má zásadní význam pro růst, květ a vývoj rostlin a správné nastavení přinese nejlepší výsledky.

EC

Velmi vysoké hodnoty EC zvyšují šanci na spálení, zejména pro rostliny, které jsou přímo pod lampou. Aby se snížilo riziko spálení, lze propláchnout půdu produktem CANNAZYM (pH 5,8 okyselte pomocí CANNA pH- Grow).

CANNA Terra Flores

Přejděte z CANNA Terra Vega na CANNA Terra Flores, když se začnou vyvíjet první květy. Jinak řečeno, bude to poté, co bylo rostlinám svíceno po 12 hodin denně, po dobu mezi 1 až 3 týdny.

Přidání kyseliny do vody

Když ředíte kyselý produkt, přidejte vždy kyselinu do vody, nikdy nepřidávejte vodu do kyseliny. Pokud při ředění vystříkne, může způsobit popáleniny na kůži nebo očí!

Kombinujte živiny

Při měření hodnot v nádobě s živným roztokem postupujte takto: Začnete hodnotou elektrické vodivosti. Změřte ji a podle údajů dole v tabulce rozhodněte, zda by měla být vyšší nebo nižší. Teprve poté můžete v případě nutnosti upravit hodnotu pH pomocí přípravku pH- nebo pH+. Snažte se nastavit správnou hodnotu pH živného roztoku hned napoprvé.

Přidání CANNAZYMU do substrátu pro zalévání

CANNAZYM může být podáván kontinuálně. Toho můžete velmi snadno dosáhnout smícháním s výživou v poměru 2,5 ml/l (1: 400), nebo může být podáván jednou týdně v poměru 10 ml/litr (1: 100). Další možností je přidat CANNAZYM do nádrže s živinami, pokud je jen z 25% plný, a to 10 ml/l (1: 100). CANNAZYM také dělá substrát vhodnějším pro opětovné použití.

Vytvořte si svoje pěstební schéma
Grow Guide