Product info

Proč zvolit CANNA AQUA?

Hydro pěstitelé, kteří opravdu chtějí to nejlepší z nejlepšího, se rozhodují pro CANNA Aqua. Řada CANNA AQUA se skládá z CANNA Aqua Vega a Aqua Flores živin a CANNA Aqua Clay Pebbles.

CANNA Aqua Vega a Aqua Flores živiny jsou jedinečné ve srovnání se všemi ostatními existujícími vzorci výživy. Výhody CANNA AQUA živin:

  • Přesné ovládání živin znamená vysoké výnosy
  • Uživatelsky přívětivý, není třeba upravovat pH

FAQ – produktové řady

Nesázejte všechno na jednoho koně

Živný roztok je možné rozvádět k rost- linám pomocí dvou čerpadel, a tak v případě výpadku jednoho čerpadla nehrozí, že zůstanou rostliny suché.

Vzduch a pH

Pokud jsou v nádrži s živným roztokem nějaká vzduchová čerpadla, nezapomeňte, že mohou zvyšovat hodnotu pH v nádrži.

Růst kořenů

Sledujte pozorně kořeny, aby nezarůstaly do odtokových otvorů. Odtok se pak ucpe a systém přestane cirkulovat.

Uchovávejte hnojiva v temnu

Chelátované železo se na světle rozkládá, proto je velmi důležité chránit živný roztok před dopadem ultrafialových paprsků. Světlo také způsobuje růst řas v živném roztoku, které pak mohou ucpávat trubky. Řasy navíc vstřebávají některé složky živin a mohou tak vyvolávat i jejich nedostatek v roztoku.

Množství živin

Mějte na vědomí množství výživných látek a additiv, které přidáte do každé nádrže s živinami. Máte pak dobrý výchozí bod pro příště!

Živinná nádrž

Věnujte dostatek času ředění a nastavení vaší nádoby s živinami! Má zásadní význam pro růst, květ a vývoj rostlin a správné nastavení přinese nejlepší výsledky.

Přidání kyseliny do vody

Když ředíte kyselý produkt, přidejte vždy kyselinu do vody, nikdy nepřidávejte vodu do kyseliny. Pokud při ředění vystříkne, může způsobit popáleniny na kůži nebo očí!

Kombinujte živiny

Při měření hodnot v nádobě s živným roztokem postupujte takto: Začnete hodnotou elektrické vodivosti. Změřte ji a podle údajů dole v tabulce rozhodněte, zda by měla být vyšší nebo nižší. Teprve poté můžete v případě nutnosti upravit hodnotu pH pomocí přípravku pH- nebo pH+. Snažte se nastavit správnou hodnotu pH živného roztoku hned napoprvé.

CANNAZYM a Clay Pebbles

CANNAZYM prodlužuje životnost Clay Pebbles a jiných růstových médií, protože rozkládá mrtvé kořeny.

Proplachujte jílové kuličky

Jílové kuličky mohou obsahovat hodně solí. Tyto škodlivé soli můžete ze substrátu vymýt tak, že kuličky propláchnete vodou. Další výhodou tohoto postupu je, že ze substrátu odstraníte také částečky prachu, které by mohly ucpávat trubky.

Vytvořte si svoje pěstební schéma
Grow Guide