CANNA respektuje a chrání soukromí návštěvníků na svých internetových stránkách. To je důvod, proč každý návštěvník může navštívit stránky zásadně anonymně. Faktem je, že společnost CANNA nezajímají jména nebo jiné informace, které by mohly odhalit něco, týkající se totožnosti návštěvníků na svých internetových stránkách.

Aby bylo možné využívat některých našich služeb, však určité osobní údaje musí být poskytnuty. CANNA přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že veškeré osobní údaje jsou vždy považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely stanovené v těchto zásadách.

Článek 1: Účel

Osobní údaje můžete zadat na několika místech na webových stránkách. To má následující smysl:

A) Otázky

Pokud jste položil otázku společnosti Canna, Vaše údaje budou použity, aby bylo možné dát odpověď.

B) Newsletter

Pokud jste předem souhlasili, Vaše údaje mohou být také použity pro zaslání Vám online informačního bulletinu.

C) Komentáře

Pokud si přejete kontaktovat nás ohledně připomínek týkajících se webové stránky, pak my, nebo jiní návštěvníci webových stránek, jsme schopni poskytnout naše reakce.

D) Osobní údaje

Osobní údaje jsou rovněž požadovány, pokud se chcete stát členem CANNA klubu. Je třeba údaje k ověření věku a zeměpisné polohy.

E) Distribuce třetím osobám

CANNA nebude distribuovat Vaše údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Pokud tomu nastane, tak pouze z právního předpisu nebo soudního příkazu.

Článek 2: Obecné informace

Pro společnost CANNA jsou také určité obecné informace týkající se webové stránky velmi zajímavé. Například, CANNA má zájem o data, která něco vypovídají o úspěchu svých internetových stránek: kolik návštěvníků mají stránky za měsíc, které hodiny jsou rušnější, které klidnější, které stránky přitahují největší zájem atd.

Pomocí těchto informací je Canna schopna naladit své internetové stránky na přání návštěvníků. V zájmu ochrany práva na soukromí návštěvníků, všechny informace, které jsou shromažďovány tímto způsobem, jsou obecné a anonymní. S použitím těchto informací není možné identifikovat návštěvníka.

Tyto obecné informace jsou shromažďovány daty IP a soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k rozpoznání návštěvníka a jsou psány na počítači návštěvníka. Cookies se používají také, mimo jiné, ke zpracování Vašich objednávek a záchraně svých přihlašovacích údajů. Je možné nastavit prohlížeč tak, aby žádné soubory cookies nemohly být použity. Je však třeba si uvědomit, že je docela možné, že pak již návštěvník není schopen využít všechny možnosti webových stránek. Za účelem přizpůsobení zařízení a funkce na zařízení návštěvníka CANNA také sleduje, jaký typ prohlížeče se používá ke kontaktu našich webových stránek.

Článek 3: Dotazy či žádosti

Můžete kdykoli požádat společnost Canna o změnu nebo odstranění svých osobních údajů. Po obdržení žádosti bude CANNA měnit nebo odstraňovat co nejrychleji údaje dotčené ve své databázi. Můžete také poslat e-mail s dalšími dotazy nebo připomínkami týkajícími se ochrany osobních údajů Canna na: webmaster@canna.com Tato e-mailová adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít povoleny Java scripty.

V případě dalších otázek a / nebo komentářů Vás CANNA s potěšením odkáže na sekci Kontakt na internetových stránkách.

Článek 4: Reference

Internetová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran prostřednictvím hypertextových odkazů, bannerů a tlačítek pro příklad. CANNA není zodpovědná za dodržování právních předpisů o ochraně soukromí ze strany třetích osob.

Článek 5: Různé

Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny kdykoliv a CANNA proto doporučuje, že by měly být pravidelně konzultovány.

Nizozemské právo se aplikuje na tyto zásady ochrany osobních údajů. Případné rozdíly budou postaveny před soud v Breda NB.