Jaký je nejlepší a nejjednodušší způsob pěstování pro začátečníky?

Nejjednodušší způsob pěstování pro nezkušené pěstitele je řada CANNA TERRA. Pěstování v rašelinovém substrátu (TERRA) je jednodušší, než pěstování v jiných substrátech, protože nemusíte být velmi přesní, abyste dosáhli skvělého výnosu.

Co je substrát?

Substrát je médium, ve kterém mohou kořeny rostlin růst, a který umožňuje, aby rostlina stála vzpřímeně.

Proč musím používat různé živiny pro růstovou a pro květovou fázi rostliny?

a. Rostlina potřebuje různé proporce živných prvků v těchto stádiích vývoje.

b. Rostlina okyseluje kořenové prostředí, když začíná kvést. To znamená, že kořenové prostředí potřebuje jiné živné prvky.

Jak zjistím, kdy mám rostlině začít podávat výživu pro fázi květu?

Jakmile se objeví první květy.

Co znamená A & B?

A & B dohromady jsou živiny, které rostlina potřebuje. Jsou rozděleny do lahve A a B, aby byl roztok co nejvíce koncentrovaný. Vždy použijte A i B ve stejných množstvích.

Proč nejsou A & B k dispozici v jedné lahvi?

Pokud budou A & B dohromady v jedné lahvi, ke zředění roztoku bude potřeba o dost více objemu. Nikdy nesmíchávejte koncentrované A and B dohromady, protože se vytvoří nerozpustné živiny (sádra).

Jaký je největší rozdíl mezi chemickými a biologickými (organickými) živinami?

Největším rozdílem je jejich původ, což je důvod, proč organické živiny mohou být použity pro organické pěstování.

  • Biologické (organické) živiny jsou uvolňovány pomalu.
  • Minerální živiny jsou k dispozici od začátku.

Jaká je trvanlivost výrobků CANNA?

Většina CANNA produktů má trvanlivost dva roky, ale jsou zde některé výjimky. Níže naleznete seznam s trvanlivostí všech různých produktů.

Produkt Trvanlivost v letech Produkt Trvanlivost v letech
CANNA Aqua Flores A 3 CANNA Dusík 2
CANNA Aqua Flores B 3 CANNA Fosfor 2
CANNA Aqua Vega A 3 CANNA Draslík 1
CANNA Aqua Vega B 3 pH- GROW 5
pH- BLOOM 5 pH Plus Pro 5
Organic Acid 2 CANNA PK 13/14 5
CANNA FLUSH 1 CANNA Hořčík 2
CANNA Start 3 CANNA Trace mix 2
CANNABOOST Accelerator 3 CANNA RHIZOTONIC 2
CANNACURE 1 CANNA Hydro Flores A tvrdá voda 3
CANNAZYM 3 CANNA Hydro Flores A měkká voda 3
CANNA Coco A 3 CANNA Hydro Flores B tvrdá voda 3
CANNA Coco B 3 CANNA Hydro Flores B měkká voda 3
CANNA COGr Buffer Agent 3 CANNA Hydro Vega A tvrdá voda 3
CANNA COGr Flores A 3 CANNA Hydro Vega A měkká voda 3
CANNA COGr Flores B 3 CANNA Hydro Vega B tvrdá voda 3
CANNA COGr Vega A 3 CANNA HydroVega B měkká voda 3
CANNA COGr Vega B 3 CANNA Terra Flores 3
CANNA Vápník 2 CANNA Terra Vega 3
CANNA Železo 2    

Chtěl bych vyzkoušet produkt CANNA, pošlete mi, prosím, vzorek?

Vzorky našich produktů nevyrábíme. Nejmenší balení našeho produktu je 0.25 litru. Také nedodáváme privátním osobám. Prosím, kontaktujte jednoho z našich prodejců.

Proč je měření pH důležité?

pH má velký vliv na dostupnost různých živných prvků. Z tohoto důvodu se vždy přesvědčte, zda je hodnota pH vždy ve správném rozmezí. Nejlepší rozsah dostupnosti v substrátu je od 5,2 až do 6,2.

Ale CANNA doporučuje jiný rozsah pro každý typ substrátu:

TERRA 5.8 – 6.2
COCO 5.5 – 6.2
Ostatní 5.2 – 6.2

Co je EC?

EC je zkratka pro elektrickou vodivost. EC je číslo, prezentující celkový počet rozpuštěných solí ve vodě. Patří mezi ně soli pocházející z vody a soli, které jsou přidány živinami.

Na vašich webových stránkách / štítku radíte používat PK 13/14 jeden týden, zatímco obchod mi doporučil, abych ho přidával více týdnů. Jak to tedy je?

Doporučujeme použít PK 13/14 vždy po dobu jednoho týdne! Výživa CANNA již obsahuje určité množství P a K. Je-li rostlina v určitém stadiu kvetení, nemůžeme už zvýšit výživu pro rostliny. Tudíž zvýšíme pouze poměr P a K přidáním PK 13/14 po dobu jednoho týdne.

Které bakterie Trichoderma zabíjí?

Trichoderma je rodina hub, která nezabíjí bakterie. Většina Trichodermy chrání rostlinu proti škodlivým houbám. To je proto, že se živí jinými houbami. Stimuluje kořenové prostředí tak, že kořeny mohou vyvinout lepší kořeny s více kořenovými vlasy. V důsledku toho rostlina získá více vitality.

Jaké jsou druhy substrátů, které lze použít pro pěstování?

Existuje mnoho různých substrátů a pěstitelských postupů, které lze zhruba rozdělit do 4 skupin. CANNA prodává různé živiny, speciálně vyvinuté pro tyto různé substráty nebo metody. Tyto čtyři skupiny jsou CANNA TERRA (na bázi rašelinové směsi), CANNA Coco (kokosové substráty) a pro inertní substráty CANNA HYDRO (run-to-waste) a CANNA AQUA (pro recirkulační systémy).

Zemina

Máte problém se zeminou, která při stlačení absorbuje vodu s obtížemi? Smícháním zeminy s kokosem zajistíte, že substrát může snadno absorbovat vodu znovu.

Teplota a pH

Chcete-li zajistit dobrý vývoj kořenů, podávání vody musí být v rozmezí 20 - 25 ° C. Když je teplota vody nižší než 15 ° C, schopnost kořenů absorbovat rychle klesá, což má za následek nižší úrodu. Je-li živný roztok připraven s použitím studené vody, pak se hodnota pH zvýší, když se voda zahřeje.

Zemina CANNA

Čím větší je množství živin, které byly přidány do substrátu předem, tím obtížnější bude pro řízky živiny přijmout. Tomuto problému se lze vyhnout použitím zeminy CANNA.

Nesázejte všechno na jednoho koně

Živný roztok je možné rozvádět k rost- linám pomocí dvou čerpadel, a tak v případě výpadku jednoho čerpadla nehrozí, že zůstanou rostliny suché.

Vzduch a pH

Pokud jsou v nádrži s živným roztokem nějaká vzduchová čerpadla, nezapomeňte, že mohou zvyšovat hodnotu pH v nádrži.

Růst kořenů

Sledujte pozorně kořeny, aby nezarůstaly do odtokových otvorů. Odtok se pak ucpe a systém přestane cirkulovat.

Velké rostliny

Nepěstujte příliš mnoho rostlin na jednom metru čtverečním, rostliny jsou na substrátu CANNA COCO běžně větší a potřebují tedy více prostoru než např. na minerální plsti nebo pěstební zemině.

Uchovávejte hnojiva v temnu

Chelátované železo se na světle rozkládá, proto je velmi důležité chránit živný roztok před dopadem ultrafialových paprsků. Světlo také způsobuje růst řas v živném roztoku, které pak mohou ucpávat trubky. Řasy navíc vstřebávají některé složky živin a mohou tak vyvolávat i jejich nedostatek v roztoku.

Udržujte desky horizontálně

Ujistěte se, že rockwool desky jsou ve vodorovné poloze. Pokud nejsou skutečně vodorovně, vlhkost se bude udržovat na jednom konci desky. To by mohlo znamenat, že některé rostliny budou příliš suché a jiné příliš mokré.

Množství živin

Mějte na vědomí množství výživných látek a additiv, které přidáte do každé nádrže s živinami. Máte pak dobrý výchozí bod pro příště!

Měření EC

Pravidelně měřte EC napájecí vody a drenážní vody, ale nezapomeňte pravidelně měřit rovněž EC substrátu.

Živinná nádrž

Věnujte dostatek času ředění a nastavení vaší nádoby s živinami! Má zásadní význam pro růst, květ a vývoj rostlin a správné nastavení přinese nejlepší výsledky.

EC

Velmi vysoké hodnoty EC zvyšují šanci na spálení, zejména pro rostliny, které jsou přímo pod lampou. Aby se snížilo riziko spálení, lze propláchnout půdu produktem CANNAZYM (pH 5,8 okyselte pomocí CANNA pH- Grow).

CANNA Terra Flores

Přejděte z CANNA Terra Vega na CANNA Terra Flores, když se začnou vyvíjet první květy. Jinak řečeno, bude to poté, co bylo rostlinám svíceno po 12 hodin denně, po dobu mezi 1 až 3 týdny.

COGr

Pokud pěstujete rostliny na plátech s uzavřeným odvodňovacím systémem, je jednodušší nejprve připravit odvodňovací zářezy, potom COGr obraťte a dejte do pěstovací nádoby s roztokem.

Ředění CANNAZYM

Neřeďte více produktu CANNAZYM, než bude použito během 10ti dnů.