Product info

Proč zvolit CANNA HYDRO?

CANNA HYDRO je nejlepší výživa pro pěstování na inertních substrátech jako je rockwool. Používá se zejména v run-to-waste systémech; jedná se o systémy, kde je odtok vody vypuštěn, nebo takzvané otevřené hydroponní systémy. 

  • S CANNA HYDRO můžete pěstovat s přesností
  • Ve výživě CANNA HYDRO nejsou obsaženy žádné škodlivé balastní látky
  • CANNA HYDRO přichází ve verzi pro tvrdou i měkkou vodu

FAQ – produktové řady

Uchovávejte hnojiva v temnu

Chelátované železo se na světle rozkládá, proto je velmi důležité chránit živný roztok před dopadem ultrafialových paprsků. Světlo také způsobuje růst řas v živném roztoku, které pak mohou ucpávat trubky. Řasy navíc vstřebávají některé složky živin a mohou tak vyvolávat i jejich nedostatek v roztoku.

Udržujte desky horizontálně

Ujistěte se, že rockwool desky jsou ve vodorovné poloze. Pokud nejsou skutečně vodorovně, vlhkost se bude udržovat na jednom konci desky. To by mohlo znamenat, že některé rostliny budou příliš suché a jiné příliš mokré.

Množství živin

Mějte na vědomí množství výživných látek a additiv, které přidáte do každé nádrže s živinami. Máte pak dobrý výchozí bod pro příště!

Měření EC

Pravidelně měřte EC napájecí vody a drenážní vody, ale nezapomeňte pravidelně měřit rovněž EC substrátu.

Živinná nádrž

Věnujte dostatek času ředění a nastavení vaší nádoby s živinami! Má zásadní význam pro růst, květ a vývoj rostlin a správné nastavení přinese nejlepší výsledky.

RHIZOTONIC a pH

Pokud používáte CANNA RHIZOTONIC, vždy tento produkt přidávejte do vody před upravením pH; CANNA RHIZOTONIC je produkt, který přirozeně zvyšuje pH.

Přidání kyseliny do vody

Když ředíte kyselý produkt, přidejte vždy kyselinu do vody, nikdy nepřidávejte vodu do kyseliny. Pokud při ředění vystříkne, může způsobit popáleniny na kůži nebo očí!

Kombinujte živiny

Při měření hodnot v nádobě s živným roztokem postupujte takto: Začnete hodnotou elektrické vodivosti. Změřte ji a podle údajů dole v tabulce rozhodněte, zda by měla být vyšší nebo nižší. Teprve poté můžete v případě nutnosti upravit hodnotu pH pomocí přípravku pH- nebo pH+. Snažte se nastavit správnou hodnotu pH živného roztoku hned napoprvé.

CANNAZYM a Clay Pebbles

CANNAZYM prodlužuje životnost Clay Pebbles a jiných růstových médií, protože rozkládá mrtvé kořeny.

Vytvořte si svoje pěstební schéma
Grow Guide