Proč je měření pH důležité?

pH má velký vliv na dostupnost různých živných prvků. Z tohoto důvodu se vždy přesvědčte, zda je hodnota pH vždy ve správném rozmezí. Nejlepší rozsah dostupnosti v substrátu je od 5,2 až do 6,2.

Ale CANNA doporučuje jiný rozsah pro každý typ substrátu:

TERRA 5.8 – 6.2
COCO 5.5 – 6.2
Ostatní 5.2 – 6.2

Co je EC?

EC je zkratka pro elektrickou vodivost. EC je číslo, prezentující celkový počet rozpuštěných solí ve vodě. Patří mezi ně soli pocházející z vody a soli, které jsou přidány živinami.

Nepoužívejte příliš mnoho pH+ a pH-

Použití příliš pH+ a pH- navzájem ruší koncentraci hydrogenuhličitanu sodného a pufrační kapacitu vody. Přidání příliš mnoho pH- nebo Ph+ může být zabráněno tím, že kyselinu nejprve zředím s vodou a teprve pak ji přidám do roztoku.

Úprava pH pomocí pH+ nebo pH-

Chcete zvýšit nebo snížit pH pomocí pH+ nebo pH-? Pak zřeďte malé množství pH+ nebo pH- v šálku, aby se posuzování dávkování stalo jednodušší. Snažte se získat hodnotu pH hned napoprvé. Použití velkého množství pH+ nebo pH- po sobě naruší koncentraci hydrogenuhličitanu ve vodě a negativně ovlivní jeho pufrovací kapacitu.