CANNA pH- RŮST a CANNA pH- KVĚT

  CANNA pH-růst je produkt, který sníží pH ve Vašem zásobníku během vegetativní (růstové) fáze. CANNA pH-květ je produkt určený ke snížení pH ve Vašem zásobníku během generativní (květové) fáze.

  CANNA pH+

  Za účelem zvýšení pH ve Vaší dávkovací nádrži je tu pH+ série. CANNA má dva rozdílné roztoky, jeden 5%-ní pro malé změny a jeden 20%-ní pro větší korekce.

  Organická kyselina

  CANNA Organická kyselina může být použita jako organická alternativa pro CANNA pH-. Používáme ji pro snížení hodnoty pH ve Vaší vodě nebo substrátu. Udržování správné hodnoty pH je zásadní pro schopnost Vaší rostliny absorbovat živiny. Slouží také jako alternativa pro kyselinu dusičnou a kyselinou fosforečnou.

  CANNA pH- RŮST

  Návod k použití

  • Přidejte pH korektor ve velmi malém množství (5ml) do Vašeho zásobníku se živinami, poté kontrolujte hladinu Vašeho pH, dokud nedosáhne Vámi požadované hodnoty (5,2-6,4)
  • Pečlivě promíchejte před každým měřením

  Varování

  • Korozivní elementy, 38% kyselina dusičná
  • Způsobuje těžké popáleniny- Udržujte z dosahu dětí
  • Nevdechujte výpary
  • V případě zasažení očí okamžitě propláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc
  • Použijte vhodné ochranné oblečení
  • Okamžitě si svlékněte všechno zasažené oblečení- V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc (ukažte etiketu, pokud je to možné)

  CANNA pH- KVĚT

  Návod k použití

  • Přidejte pH korektor ve velmi malém množství (5ml) do Vašeho zásobníku se živinami, poté kontrolujte hladinu Vašeho pH, dokud nedosáhne Vámi požadované hodnoty (5,2-6,4)
  • Pečlivě promíchejte před každým měřením

  Varování

  • Korozivní elementy, 59% kyselina fosforečná.
  • Způsobuje popáleniny
  • Zabraňte kontaktu s dětmi
  • Použijte vhodné ochranné oblečení
  • V případě zasažení očí propláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte etiketu, pokud je to možné).

  Záruka

  Obsahuje 41% anhydrid kyseliny fosforečné (P2O5)

  CANNA pH+

  Návod k použití

  • Přidejte pH korektor ve velmi malém množství (14ml) do Vašeho zásobníku se živinami, poté kontrolujte hladinu Vašeho pH, dokud nedosáhne Vámi požadované hodnoty (5,2-6,4)
  • Pečlivě promíchejte před každým měřením

  Varování

  • Způsobuje těžké popáleniny
  • Udržujte z dosahu dětí
  • V případě zasažení očí propláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Noste vhodné rukavice a ochranu obličeje/očí
  • Okamžitě si svlékněte všechno zasažené oblečení
  • V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte etiketu, pokud je to možné)

  Obsah

  Uhličitan draselný 5% hydroxid draselný (KOH)

  Garance

  13% oxid draselný (K2O)

  CANNA Organická kyselina

  Tato organická kyselina obsahuje 50% kyselinu citronovou.

  Dávkování

  • Přidejte přibližně 20 ml organické kyseliny do 100 litrů živného roztoku. Dobře promíchejte a změřte hodnotu pH.
  • Pokud je to nutné, opakujte výše uvedené, dokud není dosaženo požadovaného stupně kyselosti.
  • Doporučená hodnota pH: 5.2-6.4

  Varování

  • Nemíchejte s čistými hnojivy
  • Uchovávejte mimo dosah dětí
  • Minimální teplota skladování 5 °, uchovávejte v temnu.

  Bakteriím a plísním se daří dobře v kyselině citrónové, a tedy i v nádrži s živinami. Měla by být věnována péče pro obnovení roztoku v nádrži na obvyklé bázi.

  Additional info

  Doplňující informace

  Image
  CANNA pH-series
  Dostupné v
  1L
  Image
  Product info