Velké rostliny

Nepěstujte příliš mnoho rostlin na jednom metru čtverečním, rostliny jsou na substrátu CANNA COCO běžně větší a potřebují tedy více prostoru než např. na minerální plsti nebo pěstební zemině.

Uchovávejte hnojiva v temnu

Chelátované železo se na světle rozkládá, proto je velmi důležité chránit živný roztok před dopadem ultrafialových paprsků. Světlo také způsobuje růst řas v živném roztoku, které pak mohou ucpávat trubky. Řasy navíc vstřebávají některé složky živin a mohou tak vyvolávat i jejich nedostatek v roztoku.

Množství živin

Mějte na vědomí množství výživných látek a additiv, které přidáte do každé nádrže s živinami. Máte pak dobrý výchozí bod pro příště!

Živinná nádrž

Věnujte dostatek času ředění a nastavení vaší nádoby s živinami! Má zásadní význam pro růst, květ a vývoj rostlin a správné nastavení přinese nejlepší výsledky.

COGr

Pokud pěstujete rostliny na plátech s uzavřeným odvodňovacím systémem, je jednodušší nejprve připravit odvodňovací zářezy, potom COGr obraťte a dejte do pěstovací nádoby s roztokem.

Přidání kyseliny do vody

Když ředíte kyselý produkt, přidejte vždy kyselinu do vody, nikdy nepřidávejte vodu do kyseliny. Pokud při ředění vystříkne, může způsobit popáleniny na kůži nebo očí!

Kombinujte živiny

Při měření hodnot v nádobě s živným roztokem postupujte takto: Začnete hodnotou elektrické vodivosti. Změřte ji a podle údajů dole v tabulce rozhodněte, zda by měla být vyšší nebo nižší. Teprve poté můžete v případě nutnosti upravit hodnotu pH pomocí přípravku pH- nebo pH+. Snažte se nastavit správnou hodnotu pH živného roztoku hned napoprvé.

Zalévání Coco

Není třeba CANNA COCO substrát zalévat před sázením. Je doporučené zvlhčit kokos živným roztokem (2 ml Coco A a 2 ml Coco B na litr, pH 5,2-6,2), když se objeví suchá místa. Kokos obsahuje dostatečné množství živin i vody na několik dní. Správný začátek také zaručí doporučená teplota 20 – 25 °C a vysoká vzdušná vlhkost.

Nesázejte všechno na jednoho koně

Živný roztok je možné rozvádět k rost- linám pomocí dvou čerpadel, a tak v případě výpadku jednoho čerpadla nehrozí, že zůstanou rostliny suché.

Vzduch a pH

Pokud jsou v nádrži s živným roztokem nějaká vzduchová čerpadla, nezapomeňte, že mohou zvyšovat hodnotu pH v nádrži.

Růst kořenů

Sledujte pozorně kořeny, aby nezarůstaly do odtokových otvorů. Odtok se pak ucpe a systém přestane cirkulovat.

CANNAZYM a Clay Pebbles

CANNAZYM prodlužuje životnost Clay Pebbles a jiných růstových médií, protože rozkládá mrtvé kořeny.

Proplachujte jílové kuličky

Jílové kuličky mohou obsahovat hodně solí. Tyto škodlivé soli můžete ze substrátu vymýt tak, že kuličky propláchnete vodou. Další výhodou tohoto postupu je, že ze substrátu odstraníte také částečky prachu, které by mohly ucpávat trubky.