Naše čisté jednosložkové živiny jsou vyrobeny z výjimečných surovin, stejně jako naše hlavní živiny (CANNA TERRA, AQUA, HYDRO a COCO). Všechny z našich přísad jsou 100% kompatibilní. Používejte s CANNA živinami pro nejlepší výsledky.

  Trace Mix

  CANNA TRACE MIX obsahuje několik stopových prvků, které jsou nezbytné pro rostlinu. Tyto stopové prvky se používají pro několik enzymových systémů a z tohoto důvodu mají vliv na růst rostliny.

  TRACE MIX je minerální hnojivo, které je extrémně vhodné jako doplňková výživa, aby stimulovalo růst a květ rostliny. Kromě toho může posloužit, aby redukovalo deficit stopových prvků.

  Dusík

  DUSÍK hraje důležitou část v syntéze bílkovin a v metabolismu, který je nezbytný pro růst rostlin. Produkt můžete používat při nedostatku dusíku a jako doplňkovou výživu pro stimulaci růstu. DUSÍK je také nezbytný výživný prvek pro vylepšení produkce šťávy.

  Tekutina může být přímo absorbována rostlinou a zlepšuje vegetativní růst.

  Fosfor

  Fosfor ovlivňuje květ a sekundární metabolity a díky své tekuté formě navíc může být přímo absorbován rostlinou.

  CANNA FOSFOR je unikátní produkt pro stimulaci květu nebo se používá při nedostatku fosforu v rostlině. Je to nezbytný prvek, který hraje hlavní roli v energetickém systému rostliny.

  Hořčík

  Hořčík je centrální prvek v chlorofylu a je tak nezbytný při fotosyntéze. Dále hořčík ovlivňuje pigment a fyziologické procesy. To z něj dělá nezbytný prvek při růstu rostliny.

  Hořčík může být přímo absorbován rostlinou a efekt tedy můžeme vidět velmi brzo. Může se používat jako hnojivo při nedostatku hořčíku a jako doplňková výživa pro stimulaci růstu a květu.

  Vápník

  Tkáně rostlin jsou optimálně zpevněny vápníkem. Vápník zpevňuje buněčnou zeď, ovlivňuje růstové hormony a reguluje transport vody a živin v rostlině. Navíc tekutý vápník může být přímo absorbován rostlinou, takže buněčné tkáně jsou okamžitě posíleny.

  CANNA VÁPNÍK může být používán jako vápníkové hnojivo k doplnění nedostatku vápníku nebo jako doplňková výživa pro stimulaci růstu.

  Železo

  Železo plní počet důležitých funkcí v rostlinném metabolismu a to ho dělá nezbytným prvkem. Hraje hlavní roli při fotosyntéze a má velký význam při produkci chlorofylu. Dále má velký vliv na fyziologické procesy a na energii systému.

  Železo může být přímo absorbováno, může být smícháno se všemi hnojivy a je stabilní při jakékoli výši pH. CANNA Železo je perfektní produkt k doplnění nedostatku železa a k stimulování růstu a květu.

  Draslík

  Můžete optimálně zlepšit kvalitu a množství květu použitím CANNA DRASLÍK. Tento produkt vytváří buněčnou stěnu a dále zvyšuje odolnost květiny. CANNA DRASLÍK zlepšuje květ, produkci proteinů a karbohydrátů. Také posiluje údržbu vody a transport vody a živin v rostlině.

  Toto hnojivo by nemělo být mícháno s hořčíkem a hnojivy obsahujícím vápník. Jako draselné hnojivo může být použito například při nedostatku draslíku. Dále jako doplňková živina, aby stimuloval fázi květu.

  Trace Mix

  Toto minerální hnojivo obsahuje různé stopové prvky (0.06% Fe (DTPA&EDDHA), 0.07% Mo, 0.06% Cu, 0.6% Mn, 0.3% B and 0.3% Zn).

  Stopové prvky jsou nezbytné pro rostliny. Jsou používány několika enzymovými systémy, a proto mají vliv na mnoho mikroskopických procesů a energetické bilance, ale i celkový vývoj rostliny.

  S výjimkou hnojiv obsahujících koncentrovaný vápník, tekutý mix stopových prvků lze kombinovat s většinou hnojiv. Rostlina může okamžitě absorbovat tekutý mix stopových prvků.

  Aplikace

  • V případě nedostatku stopových prvků.
  • Jako doplňkový lék ke stimulaci růstu a květu.

  Dávkování

  1 - 2 ml na 1 litr vody.

  Varování

  Dobré hnojivo obsahuje všechny podstatné prvky ve správných rozměrech. Postupujte s opatrností při stanovení dávky; předávkování by mohlo být škodlivé pro rostliny!

  Dusík

  Toto minerální hnojivo obsahuje 27% N ( ammonium 6%, amid nitrogen 11% and nitrate 10%, also MgO 2.5% and CaO 6.5%).

  Dusík je základním prvkem pro rostliny ; dusík hraje hlavní roli při syntéze bílkovin a energetickém metabolismu, proto je velmi důležitý pro vývoj rostliny. Kromě toho má vliv na chlorofyl , DNA a sekundární metabolity . Dále zvyšuje odolnost rostliny.

  Kapalné dusíkaté hnojivo může být okamžitě absorbováno rostlinou a stimuluje vegetativní růst.

  S výjimkou hnojiv obsahujících koncentrovaný sulfát, kapalné dusíkaté hnojivo může být smícháno s většinou hnojiv.

  Aplikace

  • Možno použít jako dusíkaté hnojivo, mimo jiné, v případě nedostatku dusíku (i během generativní fáze růstu).
  • Jako doplňkový prostředek pro stimulaci růstu.

  Podávání

  Součástí živného roztoku, nebo jako postřik na listy (1 ml /l )

  Dávkování

  1-2 ml na 1 litr vody.

  Varování

  Dobré hnojivo obsahuje všechny podstatné prvky ve správných rozměrech. Postupujte s opatrností při stanovení dávky; předávkování by mohlo být škodlivé pro rostliny!

  Fosfor

  Toto minerální hnojivo obsahuje 20% P2O5.

  Fosfor je důležitým prvkem pro rostliny; fosfor je základním prvkem fosfolipidů a fosfoproteinů. Také hraje hlavní roli v energetické rovnováze. Kromě toho má vliv na květ a na sekundární metabolity.

  Rostlina může tekuté fosforové hnojivo okamžitě absorbovat. S výjimkou hnojiv obsahujících koncentrovaný vápník, tekutý prvek lze kombinovat s většinou hnojiv.

  Aplikace

  • Lze použít jako fosforové hnojivo, mimo jiné, v případě nedostatku fosforu.
  • Jako doplňkový prostředek ke stimulaci květu.

  Dávkování

  1-2 ml na 1 litr vody

  Varování

  Dobré hnojivo obsahuje všechny podstatné prvky ve správných rozměrech. Předávkování fosforu může vést k nedostatku draslíku, vápníku a stopových prvků. Proto postupujte s opatrností při stanovení dávky; předávkování by mohlo být škodlivé pro rostliny!

  Hořčík

  Toto minerální hnojivo obsahuje 7 % MgO a 14% SO3.

  Hořčík je důležitým prvkem pro rostliny; hořčík je centrální atom v chlorofylu , a je proto velmi důležitý pro proces fotosyntézy . Kromě toho , hořčík má vliv na jiné pigmenty a na fyziologické procesy.

  CANNA Hořčík může být okamžitě absorbován rostlinou a produkovat rychlý, viditelný efekt. Hořčík v koncentrované formě nelze míchat s hnojivy obsahujícími vápník.

  Aplikace

  • Možno použít jako hnojivo hořčíku, mimo jiné, v případě nedostatku hořčíku.
  • Jako doplňkový lék ke stimulaci růstu a květu.

  Podávání

  S živným roztokem nebo prostřednictvím postřiku na listy (1 ml/l) .

  Varování

  Dobré hnojivo obsahuje všechny podstatné prvky ve správných rozměrech. Předávkování hořčíku může vést k nedostatku vápníku. Proto postupujte s opatrností při stanovení dávky; předávkování by mohlo být škodlivé pro rostliny!

  Vápník

  Toto minerální hnojivo obsahuje 12 % Ca a neobsahuje chlorid.

  Vápník je základním prvkem pro rostliny ; vápník je, mimo jiné, odpovědný za strukturální a fyziologickou stabilitu rostlinných tkání. Stabilizuje buněčné stěny, má vliv na růstové hormony a reguluje transport vody a živin v rostlině.

  CANNA VÁPNÍK může být okamžitě absorbován rostlinou a přímo posiluje buněčné tkáně.

  Tekutý vápník může být smíchán s jinými hnojivy, s výjimkou těch, které v koncentrované formě obsahují fosfát, citrát a síran.

  Aplikace

  • Možno použít jako hnojivo vápníku, mimo jiné, v případě nedostatku vápníku.
  • Jako doplňkový prostředek ke stimulaci růstu.

  Dávkování

  1 - 2 ml na 1 litr vody.

  Varování

  Dobré hnojivo obsahuje všechny podstatné prvky ve správných rozměrech . Předávkování vápníku může vést k nedostatku hořčíku . Proto postupujte s opatrností při stanovení dávky ; předávkování by mohlo být škodlivé pro rostliny!

  Železo

  Železo je nezbytným prvkem pro rostliny; železo hraje, mimo jiné, roli v chlorofylu a vedoucí úlohu ve fotosyntéze . Kromě toho má důležitý vliv na fyziologické procesy a energetické bilance.

  Tekuté železo může být okamžitě absorbováno rostlinou, může být smícháno se všemi hnojivy a je stabilní při každé hodnotě pH.

  Aplikace

  • Možno použít jako hnojivo železa, mimo jiné, v případě nedostatku železa.
  • Jako doplňkový prostředek ke stimulaci růstu a květu.

  Dávkování

  • Udržovací dávka : 1:1500 = > ( 10 mm / l ) 0,75 ml / litr
  • Mírný nedostatek : 1:1000 = > (15 mm / l ) 1 ml / litre
  • Velký nedostatek : 1:500 = > (30 mm / l ) 2 ml / litr

  Varování

  Dobré hnojivo obsahuje všechny podstatné prvky ve správných rozměrech . Předávkování železa nepoškodí rostlinu, ale brání vstřebávání fosfátů . Proto postupujte s opatrností při stanovení dávky. Fe obsahuje 0,06 % železa ( 0,03 % Fe - DTPA a 0,03% Fe - EDDHA ).

  Draslík

  Toto organické minerální hnojivo obsahuje 20 % K2O a je zbaveno chloridů.

  Draslík je základním prvkem pro rostliny; draslík hraje, mimo jiné, roli ve stimulaci květu, zajišťuje syntézu proteinů a sacharidů, rovnováhu vody a transport vody a živin v rostlině.

  CANNA Draslík může být okamžitě absorbován rostlinou, posiluje buněčné tkáně, zvyšuje odolnost a podporuje množství a kvalitu kvetoucích vrcholků.

  Draslík v koncentrované formě nelze míchat s hnojivy obsahující vápník a hořčík.

  Aplikace

  • Možno použít jako draselné hnojivo, mimo jiné, v případě nedostatku draslíku.
  • Jako doplňkový prostředek ke stimulaci květu.

  Dávkování

  1 - 2 ml na 1 litr vody.

  Varování

  Dobré hnojivo obsahuje všechny podstatné prvky ve správných rozměrech. Předávkování draslíku může vést k deficitu vápníku a hořčíku a okyselování kořenového prostředí . Proto postupujte s opatrností při stanovení dávky ; předávkování by mohlo být škodlivé pro rostliny!

  Additional info

  Doplňující informace

  Image
  CANNA Mononutrients
  Dostupné v
  1L
  Image
  Product info