RHIZOTONIC a pH

Pokud používáte CANNA RHIZOTONIC, vždy tento produkt přidávejte do vody před upravením pH; CANNA RHIZOTONIC je produkt, který přirozeně zvyšuje pH.

Výživa listů s produktem RHIZOTONIC RHIZOTONIC

Výživa listů s produktem RHIZOTONIC je nejúčinnější, pokud je provedena v době, když světla zhasnou (při pěstování uvnitř), nebo těsně před západem slunce (pokud pěstujete venku).

Použijte PK 13/14, abyste zabránili akumulaci

Zabraňte hromadění fosfátů a draslíku použitím PK 13/14 ne déle než jeden týden.

Přidání kyseliny do vody

Když ředíte kyselý produkt, přidejte vždy kyselinu do vody, nikdy nepřidávejte vodu do kyseliny. Pokud při ředění vystříkne, může způsobit popáleniny na kůži nebo očí!

Úprava pH

Výrobky určené k úpravě pH jsou koncentráty. Někdy je obtížné upravit pH napoprvé. Abyste si usnadnili život, nařeďte jeden díl produktu s deseti díly vody a použijte roztok k úpravě hodnoty pH ve vaší živinné nádrži.

Kombinujte živiny

Při měření hodnot v nádobě s živným roztokem postupujte takto: Začnete hodnotou elektrické vodivosti. Změřte ji a podle údajů dole v tabulce rozhodněte, zda by měla být vyšší nebo nižší. Teprve poté můžete v případě nutnosti upravit hodnotu pH pomocí přípravku pH- nebo pH+. Snažte se nastavit správnou hodnotu pH živného roztoku hned napoprvé.

CANNAZYM a Clay Pebbles

CANNAZYM prodlužuje životnost Clay Pebbles a jiných růstových médií, protože rozkládá mrtvé kořeny.

Proplachujte jílové kuličky

Jílové kuličky mohou obsahovat hodně solí. Tyto škodlivé soli můžete ze substrátu vymýt tak, že kuličky propláchnete vodou. Další výhodou tohoto postupu je, že ze substrátu odstraníte také částečky prachu, které by mohly ucpávat trubky.

Zalévání Coco

Není třeba CANNA COCO substrát zalévat před sázením. Je doporučené zvlhčit kokos živným roztokem (2 ml Coco A a 2 ml Coco B na litr, pH 5,2-6,2), když se objeví suchá místa. Kokos obsahuje dostatečné množství živin i vody na několik dní. Správný začátek také zaručí doporučená teplota 20 – 25 °C a vysoká vzdušná vlhkost.

Přidání CANNAZYMU do substrátu pro zalévání

CANNAZYM může být podáván kontinuálně. Toho můžete velmi snadno dosáhnout smícháním s výživou v poměru 2,5 ml/l (1: 400), nebo může být podáván jednou týdně v poměru 10 ml/litr (1: 100). Další možností je přidat CANNAZYM do nádrže s živinami, pokud je jen z 25% plný, a to 10 ml/l (1: 100). CANNAZYM také dělá substrát vhodnějším pro opětovné použití.

Nepoužívejte příliš mnoho pH+ a pH-

Použití příliš pH+ a pH- navzájem ruší koncentraci hydrogenuhličitanu sodného a pufrační kapacitu vody. Přidání příliš mnoho pH- nebo Ph+ může být zabráněno tím, že kyselinu nejprve zředím s vodou a teprve pak ji přidám do roztoku.

Jaký je rozdíl mezi CANNA Terra Professional a CANNA Terra Professional Plus?

CANNA Terra Professional obsahuje perlit a černou rašelinu. CANNA Terra Professional Plus obsahuje stromovou kůru a bílou rašelinu. Díky tomu je kvalita produktu vyšší.

Používám recirkulační systém. Měl bych použít živiny HYDRO nebo AQUA?

CANNA speciálně vyvinula CANNA AQUA pro recirkulační systémy. CANNA HYDRO by mělo být použito pro run-to-waste systémy. Prosím, nezaměňujte tyto produktové řady!

Úprava pH pomocí pH+ nebo pH-

Chcete zvýšit nebo snížit pH pomocí pH+ nebo pH-? Pak zřeďte malé množství pH+ nebo pH- v šálku, aby se posuzování dávkování stalo jednodušší. Snažte se získat hodnotu pH hned napoprvé. Použití velkého množství pH+ nebo pH- po sobě naruší koncentraci hydrogenuhličitanu ve vodě a negativně ovlivní jeho pufrovací kapacitu.