Jak správně nastavit pH u rostlin | CANNA CZ

CANNA pH-series

Udržování správné hodnoty pH je klíčové pro schopnost Vaší rostliny přijímat živiny. Proto CANNA vyvinula pH-serie. Za účelem snížení pH v dávkovací nádrži je tu pH-, pro zvýšení pH můžete použít produkt pH+. V případě pH- jsme pro Vás připravili dva rozdílné roztoky, a to pro fázi růstu a fázi květu.

CANNA pH- RŮST a CANNA pH- KVĚT

CANNA pH-růst je produkt, který sníží pH ve Vašem zásobníku během vegetativní (růstové) fáze. CANNA pH-květ je produkt určený ke snížení pH ve Vašem zásobníku během generativní (květové) fáze.

CANNA pH+

Za účelem zvýšení pH ve Vaší dávkovací nádrži je tu pH+ série. CANNA má dva rozdílné roztoky, jeden 5%-ní pro malé změny a jeden 20%-ní pro větší korekce.

Organická kyselina

CANNA Organická kyselina může být použita jako organická alternativa pro CANNA pH-. Používáme ji pro snížení hodnoty pH ve Vaší vodě nebo substrátu. Udržování správné hodnoty pH je zásadní pro schopnost Vaší rostliny absorbovat živiny. Slouží také jako alternativa pro kyselinu dusičnou a kyselinou fosforečnou.

CANNA pH-series

Návod k použití

Návod k použití

 • Přidejte pH korektor ve velmi malém množství (5ml) do Vašeho zásobníku se živinami, poté kontrolujte hladinu Vašeho pH, dokud nedosáhne Vámi požadované hodnoty (5,2-6,4)
 • Pečlivě promíchejte před každým měřením

Varování

 • Korozivní elementy, 38% kyselina dusičná
 • Způsobuje těžké popáleniny- Udržujte z dosahu dětí
 • Nevdechujte výpary
 • V případě zasažení očí okamžitě propláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc
 • Použijte vhodné ochranné oblečení
 • Okamžitě si svlékněte všechno zasažené oblečení- V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc (ukažte etiketu, pokud je to možné)

Návod k použití

 • Přidejte pH korektor ve velmi malém množství (5ml) do Vašeho zásobníku se živinami, poté kontrolujte hladinu Vašeho pH, dokud nedosáhne Vámi požadované hodnoty (5,2-6,4)
 • Pečlivě promíchejte před každým měřením

Varování

 • Korozivní elementy, 59% kyselina fosforečná.
 • Způsobuje popáleniny
 • Zabraňte kontaktu s dětmi
 • Použijte vhodné ochranné oblečení
 • V případě zasažení očí propláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte etiketu, pokud je to možné).

Záruka

Obsahuje 41% anhydrid kyseliny fosforečné (P2O5)

Návod k použití

 • Přidejte pH korektor ve velmi malém množství (14ml) do Vašeho zásobníku se živinami, poté kontrolujte hladinu Vašeho pH, dokud nedosáhne Vámi požadované hodnoty (5,2-6,4)
 • Pečlivě promíchejte před každým měřením

Varování

 • Způsobuje těžké popáleniny
 • Udržujte z dosahu dětí
 • V případě zasažení očí propláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Noste vhodné rukavice a ochranu obličeje/očí
 • Okamžitě si svlékněte všechno zasažené oblečení
 • V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte etiketu, pokud je to možné)

Obsah

Uhličitan draselný 5% hydroxid draselný (KOH)

Garance

13% oxid draselný (K2O)

Tato organická kyselina obsahuje 50% kyselinu citronovou.

Dávkování

 • Přidejte přibližně 20 ml organické kyseliny do 100 litrů živného roztoku. Dobře promíchejte a změřte hodnotu pH.
 • Pokud je to nutné, opakujte výše uvedené, dokud není dosaženo požadovaného stupně kyselosti.
 • Doporučená hodnota pH: 5.2-6.4

Varování

 • Nemíchejte s čistými hnojivy
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Minimální teplota skladování 5 °, uchovávejte v temnu.

Bakteriím a plísním se daří dobře v kyselině citrónové, a tedy i v nádrži s živinami. Měla by být věnována péče pro obnovení roztoku v nádrži na obvyklé bázi.