Pozoruhodný systém hormonů a regulátorů řídí mnoho procesů v rostlinné říši. Pěstitelé mohou některé využít pro ovlivnění růstu, kvetení či dozrávání svých rostlin a získání lepší úrody.

Regulátory a hormony, které ovlivňují vývoj rostlin jsou aktivní už ve velmi nízkých koncentracích. Existují přírodní regulátory, které rostliny samy produkují, ale také jejich syntetické formy využívané člověkem v zemědělství. Molekuly, které se vyskytují v rostlinách nazýváme fytohormony – rostlinné hormony či rostlinné regulátory (PGR – plant grow regulators).

Nejznámější rostlinné hormony a regulátory jsou tyto:

Ačkoli všechny fytohormony mají své vlastní specifické účinky, jejich kombinace vyvolává v rostlinách různorodou odezvu a nelze rozhodně doporučit s nimi experimentovat „na slepo”.

Image
Rostlinné regulátory a jejich vliv na růst a kvetení
Přehled účinků jednotlivých fytohormonů

Auxiny

Hlavním účinkem auxinů je stimulovat prodlužování buněk – růst větví a kořenů. Auxiny se tvoří ve vrcholcích rostlin (apikální meristémy) a v menší míře v kořenech. Patří sem hlavně kyselina indoloctová (IAA), kyselina fenyloctová indolmáselná (IBA). Ta se v izolované formě běžně používá jako stimulátor v zemědělství.

Některé z hlavních účinků auxinů v rostlinách jsou:

Apikální dominance – mezi pěstiteli je dobře známo, že když odstraní hlavní vrcholek rostliny (zaštípnutí), začnou růst postranní výhonky vyvinou se do větví. K tomu dochází, protože auxiny ve vrcholku se odstraní a přestanou blokovat růst a vývoj sekundárních pupenů.

Rhizogeneze – auxiny jsou hlavními složkami zodpovědnými za tvorbu kořenových buněk. Tuto vlastnost využívají pěstitelé při tvorbě řízků: aplikace auxinů na základnu řezu podporuje tvorbu nových kořenů. Ke rhizogenezi dochází při velmi nízkých koncentracích auxinů, protože vyšší koncentrace naopak potlačují růst a vývoj kořenů.

Jakmile řízky vytvoří první kořínky, je na čas na RHIZOTONIC, který podpoří jejich vývoj a vitalitu díky pestrému koktejlu biostimulantů.

Fototropismus – rostliny mají tendenci růst směrem ke světlu. Tento proces je regulován auxiny, které se hromadí v částech, kam dopadá méně světla. To má za následek prodloužení buněk a vytahování stonků směrem ke světlu.

Gibbereliny

Tyto fytohormony jsou částečně zodpovědné za dělení buněk, prodlužování stonků a dalších tkání. V životě rostlin mají gibereliny řadu funkcí:

Klíčivost semen – v semenech se některé gibereliny kombinují s glukosidy a v této formě jsou semena neaktivní. Během klíčení enzymy vazbu naruší a gibereliny se odemknou a aktivují.

Mezi další role giberelinů patří řízení “dospívání” rostliny do fáze, kdy začíná tvořit plody. Gibereliny také stimulují kvetení nezávisle na fotoperiodě nebo teplotě a nasazování plodů.

Image
Plant hormones
Při nadměrné aplikaci giberelinu může stonek popraskat, protože roste příliš rychle.

Cytokininy

Hlavní funkcí cytokininů je podpora buněčného dělení. Stimulují také metabolismus a tvorbu květů na postranních výhoncích, což je opakem funkce auxinů. Koncentrace cytokininu je nejvyšší v mladých orgánech (semena, plody, mladé listy a kořeny). Suplementace cytokininů vede k větší ploše povrchu listů a rychlejší tvorbě květů. Doba jejich zrání se ale nezrychlí.

Ethylen

Ethylen je jednoduchý uhlovodík obvykle ve formě plynu. Účinky ethylenu na rostliny byly objeveny, když se k osvětlení ulic používaly karbidové lampy. V procesu spalování se uvolňoval ethylen a listy stromů v blízkosti těchto lamp žloutly a opadávaly.

Působení ethylenu urychluje zrání ovoce a stárnutí listů i květů. Ethylen se proto běžně používá ke dozrávání ovoce, které bylo předčasně sklizeno – třeba banánů.

Tip: Bezpečný a spolehlivý zdroj rostlinných stimulátorů je CANNABOOST Accelerator. Nefunguje přímo na bázi hormonů, ale obsahuje např. oligosacharidy získané z rostlin, které účinkují jako květové stimulátory a urychlovače metabolismu.

Triacontanol a Brassinosteroidy

Triacontanol je dnes běžně využívaný třeba pěstiteli rostlin technického (CBD) konopí či růží. Jde o přirozeně se vyskytující mastný alkohol, který funguje jako růstový stimulant. Nachází se hojně ve vojtěšce nebo včelím vosku. Při správném použití může Triacontanol výrazně zvýšit množství chlorofylu v listech, čímž se zlepší rychlost fotosyntézy a produkce biomasy. Ale pozor, je těžké určit správné dávkování a hrozí zabrždění růstu rostlin.

Brassinosteroidy jsou skupinou steroidních hormonů, které jsou nezbytně důležité pro vývoj a růst rostlin. Podporují buněčnou expanzi a buněčné dělení, prodlužování mladých výhonků a používají se ke zvyšování výsledné úrody.

Využití fytohormonů při pěstování

Pokud chcete experimentovat těmito substancemi, věnujte velkou pozornost tomu, jak, kdy a jakou koncentraci používáte. Konečný účinek závisí na mnoha faktorech, jako je doba podávání (fáze života rostliny, denní doba), zvolený způsob podávání (list nebo kořeny) a koncentrace. Koncentrace je mimořádně důležitá: slabé koncentrace auxinu stimulují růst kořenů, zatímco silné koncentrace způsobují extra produkci ethylenu.

Štítky :