Obliba hydroponického pěstování stále roste a je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat. Proč je hydroponie tak populární a jakto, že umožňuje dosáhnout znatelně lepší úrody než běžné pěstování v substrátech?

Stručná historie hydroponie

První hydroponické systémy se objevily už v dobách antiky. Za první takové systémy můžeme považovat visuté zahrady v Babylonu nebo aztécké plovoucí zahrady v Mexiku. Díky nepřetržitému zaplavování vodou bylo možné pěstovat potraviny po celý rok. Základy moderních hydroponických systémů jak je známe dnes byly položeny letech 1865 - 1895 při pokusech německých vědců Van Sachse a Knopa.

První úspěšné hydroponické systémy spatřily světlo světa ve 30. letech minulého století. Vybudoval je dr. Gericke v Kalifornii a během 2. světové války byly jeho systémy upraveny tak, aby dodávaly čerstvou zeleninu vojákům. Pro komerční účely - pěstování zeleniny a květin - vznikaly první hydroponické systémy v 70. a 80. letech. Dnes je hydroponie vyvíjena dokonce jako jedna z možností, jak zajistit astronautům čerstvé potraviny během expedice na Mars.

Co je hydroponie a jaké systémy rozlišujeme?

Jde o způsob pěstování rostlin bez pěstebního substrátu, kdy veškeré živiny jsou dodávány ve vodě – pomocí živného roztoku. Hydroponii můžeme dále rozlišovat:

 • „skutečné" hydroponické systémy, kdy jsou rostliny pěstovány bez jakéhokoliv substrátu (NFT, aeroponické systémy...)
 • hydroponické systémy s použitím pěstebního média (rockwool, jílové kuličky - keramzit, perlit).

Pro pěstitele je velmi důležité rozlišovat mezi otevřenými a uzavřenými systémy hydroponie.

Image
Základy hydroponie
V run-to-waste systémech je obvykle používáno médium, v němž kořeny rostou.

Otevřené hydroponické systémy

Jsou blízké procesům v přírodě, kdy přitéká stále nová voda a původní roztok se spotřebovává nebo odtéká pryč. Otevřené pěstební systémy se označují jako

"run-to-waste" (doslova odtékání do odpadu). Ke kořenům je průběžně přiváděn čerstvý živný roztok (voda s živinami), zatímco ten původní odtéká pryč a už se nepoužívá.

Typicky jde o systémy s květináči a nějakým inertním médiem (rockwool, mapito, expandovaný jíl - keramzit atp.) zavlažované kapilárami a kapkovou závlahou.

Image
Základy hydroponie
K obnaženým kořenům v recirkulační hydroponii je neustále přiváděn cirkulující živný roztok.

Uzavřené – recirkulační systémy

V uzavřených neboli recirkulačních systémech není použitý živný roztok odváděn, ale shromažďuje se a přivádí k rostlinám opakovaně. Takový systém je vhodný zejména v případě, že k pěstování nepoužíváte žádné médium, nebo pokud médium zadržuje poměrně málo vlhkosti (např. expandované jílové kuličky nebo perlit). Existují i systémy (např. bubblery) kdy kořeny spočívají v nádobě se stále stejným roztokem.

Otevřené i uzavřené systémy mají svoje výhody i nevýhody, které srovnáváme v tabulce níže. Každý pěstitel se už musí rozhodnout sám podle svých zkušeností a možností.

  run-to-waste recirkulační hydroponie
Výhody
 • neustálý přísun čerstvého roztoku s optimálním pH a EC
 • dokonalá kontrola nad dodávanými živinami
 • lze použít i méně kvalitní tvrdší vodu
 • odpadá nutnost stále připravovat čerstvý živný roztok
 • kořeny mají stálý přísun živin
Nevýhody
 • spotřebuje se více hnojiv
 • je nutné zajistit odtok starého roztoku a připravovat stále čerstvý
 • roztok je nutné stále monitorovat a upravovat EC a pH
 • mohou se snadněji šířit choroby
Hnojiva CANNA HYDRO CANNA AQUA

O tom, který systém je nejvhodnější, rozhodují pěstitelovy zkušenosti a to, kterému z nich dává přednost.

Tip: Pro recirkulační hydroponické systémy doporučujeme hnojiva CANNA AQUA a kromě dalších aditiv také CANNAZYM, který pomáhá rozkládat odumřelé kořeny, čímž zabraňuje šíření chorob v cirkulujícím roztoku.

Potenciál vysoké úrody a správná hnojiva

Narozdíl o pěstování v zemině je vstřebávání živin v hydroponii rychlejší a neprobíhají žádné interakce kořenů a živin se substrátem. Proto lze v hydroponických systémech dosáhnout vyššího výnosu za kratší dobu.

V hydroponických systémech je ale naprosto klíčové, aby roztok stále obsahoval všechny nezbytné živiny ve správném poměru. Chybí zde substrát, který by živiny zadržoval a postupně uvolňoval kořenům. Kořeny díky tomu mají neustálý přísun živin z roztoku a rostlina je okamžitě používá pro růst a tvorbu biomasy.

Zásadní je kvalita hnojiv, které musí být přímo vyvinuté pro hydroponické pěstování. CANNA navíc rozlišuje i hnojiva pro otevřené run-to-waste systémy (CANNA HYDRO) a recirkulační systémy (CANNA AQUA), protože chemické procesy v obou systémech probíhají trochu odlišně.

Hydroponie je pokročilý obor pěstování a vyžaduje dostatek odhodlání, trpělivosti a zkušeností. Umí pak pěstitele odměnit nadstandardní úrodou. Držíme vám palce!

Štítky :