Přípravky s fosforem a draslíkem (P,K) pro podporu mohutnějších květů používá mnoho pěstitelů, ale jen málo z nich to dělá správně. Jak při tom nenadělat více škody, než užitku?

Základní hnojiva CANNA pro květovou fázi rostlinám poskytují dostatek fosforu i draslíku pro bohaté květy. Proč tedy vůbec nabízíme CANNA PK 13/14?

V určité fázi pěstebního cyklu nastává krátké období, kdy je potřeba fosforu a draslíku opravdu zvýšená a pokud rostlinám poskytneme extra dávku PK, podpoříme mohutnost a zejména hmotnost květů. Tohle období nastává ve chvíli, kdy jsou již květy plně vyvinuté a přichází fáze, kdy nabírají finální objem, hmotnost a tvoří se nejvíce aromatických látek. Například u odrůd s 8 týdenní dobou květu nastává takové období koncem 5. týdne kvetení a trvá jen zhruba týden.

V tuto chvíli už musíte mít jasno, zda PK budete přidávat, či nikoliv. Proč je to tak důležité?

CANNA PK 13/14 je koncentrovaný roztok čistých sloučenin fosforu a draslíku, který (stejně, jako u jiných značek) významně snižuje pH v substrátu a zvyšuje EC. Jak tedy určit, jestli je PK potřeba, a jestli tím neuděláte více škody, než užitku? Vše se odvíjí podle pH a EC substrátu, které je potřeba změřit pomocí metody 1:1,5. Tak zjistíte, zda substrát ještě není příliš zasolený a pH neklesá příliš nízko. Jinak by další zvýšení EC způsobené extra dávkou fosforu a draslíku mohlo rostlinám spíše uškodit.

Měření pH substrátu

V 5. týdnu květové fáze (platí pro odrůdy, které kvetou 8 - 9 týdnů) proveďte měření substrátu podle návodu a na základě naměřeného pH rozhodněte dávkování:

  • pH 6,0 - 6,2 = plná dávka PK (1,5 ml/l)
  • pH 5,8 - 6,0 = PK 1,0 ml/l
  • pH 5,5 - 5,8 = PK 0,5 ml/l
  • pH < 5,5 = nepřidávat PK vůbec

Zaznamenávání hodnot EC

Druhá metoda vyhodnocení měření, kterou používají i profesionální pěstitelé je složitější, ale mnohem dokonalejší. Spočívá v průběžném sledování vývoje EC v substrátu.

Image
Kdy přidávat CANNA PK 13/14?

Měření substrátu začněte dělat už 3. týden po začátku pěstebního cyklu a opakujte každý týden. Naměřené hodnoty EC si zaznamenávejte (nejlépe do grafu) a sledujte, jak se hodnoty vyvíjí. 5. týden květové fáze udělejte opět měření, a pokud EC v substrátu podle měření stále roste, PK 13/14 nepřidávejte. Pokud je EC substrátu v posledních týdnech měření stabilní, nebo klesá, můžete PK přidat podle dávkovacích tabulek (nebo vzít v potaz i naměřené pH podle návodu v předchozím kroku).

Všechny výše uvedené informace počítají s tím, že dodržujete doporučené dávkování hnojiv, používáte vhodnou vodu (ani příliš tvrdá, ani měkká) a upravujete pH živného roztoku. Vývoj hodnot v substrátu může významně ovlivnit mnoho faktoru, včetně teploty prostředí, vlhkost prostředí a substrátu, nebo pěstovaná odrůda.

CANNA PK 13/14 přidávejte jen v doporučenou dobu podle dávkovacích tabulek.