Znát aktuální pH a EC v substrátu jsou pro pěstitele mimořádně užitečné údaje. Je to vlastně jediný spolehlivý způsob, jak určit optimální dávkování živin a odhalit případné nedostatky.

Vysvětlíme vám měření pomocí metody 1:1,5 a měření z odtékající zálivky (runoff).

Postup měření metodou 1:1,5:

Je vhodné měření provádět od 3. - 5. týdne pěstebního cyklu.

  1. odeberte vzorky substrátu (vždy před zaléváním) z různých míst a hloubek květináče, budete potřebovat alespoň 100 ml vzorků (foto 1). Odběr lze provést třeba na jedné straně naostřenou dutou kovovou tyčkou (např. starou tyčkou od stanu), která zajistí, že odeberte vzorek rovnoměrně z celé hloubky květináče, nebo ostrou lžící.
  2. smíchejte vzorky v misce a zkontrolujte obsah vody, při zmáčknutí vzorku se musí objevit voda (foto 2). Pokud je vlhkosti málo, přidejte destilovanou vodu, nebo demineralizovanou vodu z reverzní osmózy.
  3. do odměrky (min. 250 ml) naplňte 150 ml destilované, nebo demineralizované vody a doplňte vzorkem substrátu až do celkového objemu 250 ml. Směs dobře promíchejte a nechejte 2 hodiny odstát (foto 3). Tato doba může být i kratší, ale při každém měření musí být stejná, pokud chcete porovnávat výsledky naměřeného EC.
  4. nakonec znovu promíchejte, přefiltrujte a změřte pH i EC.

Poz.: Čím déle necháte vzorek před měřením stát, tím více se uvolní živin ze substrátu a hodnota EC bude přesnější. Naměřené EC ale bude vždy nižší, než aktuální EC v substrátu, protože se naředí destilovanou vodou.

Image
Using CANNA COCO

Ideální hodnoty jsou 1,1 - 1,3 EC a pH 5,8 - 6,2. Pokud jsou vaše hodnoty mimo ideální rozmezí, můžete to napravit proplachováním, nebo úpravou hodnot následujících zálivek. Příliš vysoké EC může způsobit spálení listů a problémy s příjmem živin. Pro snížení EC proplachujte substrát vodou s upraveným pH pomocí CANNA pH- Růst a s přídavkem CANNA FLUSH.

 

Měření odtékajícího roztoku – tzv. run-off

Měření hodnot zálivky na odtoku (tzv. runoff) je mezi pěstiteli mnohem více rozšířené a jednodušší. Přitom je ale i méně vypovídající, protože substrát umí některé prvky zadržovat, nebo naopak odmítat. To se projeví v odtoku, ale nereflektuje to vždy stav v substrátu.

pH i EC je navíc rozdílné v mnoha místech květníku, zejména v jeho spodní části mají minerální soli tendenci se usazovat. Proto je odebírání vzorků z různých hloubek substrátu u metody 1:1,5 důležité. Při měření odtoku získáte hodnoty orientační, jde o jakýsi průměr hodnot v celém objemu substrátu.

Co vám hodnoty odtoku mohou napovědět?

Při měření odtoku by vás měly zajímat hlavně rozdíly mezi roztokem na vstupu (to, čím zaléváte) a odtékajícím přebytkem roztoku (runoff). Například zavlažujete rostliny zálivkou s pH 5,9 a ven vytéká roztok s hodnotou pH 5,4. To znamená, že průměrné pH v substrátu je ještě nižší, než 5,4, což už je v kokosu spodní hranice ideálního rozmezí pH.

Podobně je to s EC. Pokud ven vytéká roztok s vyšším EC, než je na vstupu, máte v substrátu nahromaděné živiny. Měli byste snížit EC dalších zálivek, nebo rovnou propláchnout substrát vodou s upraveným pH a přípravkem CANNAFLUSH. Je-li EC na odtoku nižší, je to v pořádku, pokud ovšem není nižší opravdu výrazně. To by znamenalo, že rostliny spotřebují velkou část živin a prospěla by jim vyšší koncentrace zálivky.

Vždy se ale orientujte podle stavu rostlin. Jak vypadají listy? Mají zdravě zelenou barvu? Pozorujete nějaké skvrny, kroucení listů, hnědnutí jejich špiček, nebo předčasné dozrávání květů/plodů? To by mělo být první, čeho si všimnete a pak je čas podívat se na hodnoty v substrátu.

Jak provádět měření odtoku

Připravte živný roztok s požadovanými hodnotami pH i EC. Nachystejte si nádobu, do které odtok budete zachytávat. Nikdy neodebírejte roztok z podtácků, protože se v nich ukládají minerální soli z hnojiv a silně ovlivňují hodnoty. Zalijte pomalu květináč dostatečným množstvím roztoku až do chvíle, kdy začne protékat spodem. Nechejte cca 200 ml odtéct bokem a začněte odtok zachytávat.

Pro měření stačí zachytit 100 ml, nebo zkrátka takové množství, abyste měření s vašimi nástroji mohli provést. Změřte hodnoty a zapište si je. Postup můžete opakovat, abyste porovnali, jak se budou hodnoty vyvíjet. Někdy se hodnoty příliš nezmění ani po prolití několika litrů. Záleží na míře nahromadění solí v substrátu.

Pozor: Každá odrůda rostlin obvykle spotřebovává živiny odlišně, takže hodnoty v substrátu se budou lišit. Nelze se tedy spolehnou na hodnoty měření z jednoho květináče, pěstujete-li různé odrůdy.