V prvním dílu článku o odlisťování jsme probrali základní věci, na které je potřeba myslet. V tomto pokračování se podíváme už více konkrétně na doporučené postupy defoliace a její osvědčené metody při indoor pěstování.

Pokud už jste prostudovali informace z prvního článku, máte nyní základní představu o důležitých pravidlech pro odstraňování listů a víte, jak neudělat zásadní chyby. Pojďme se tedy pustit do konkrétních metod a postupů.

Odlisťování ve vegetativní fázi

V růstové fázi (bavíme se o indoor pěstování a růstové fotoperiodě) lze odstraňování listů využít několika způsoby. Větve, kterým odstraníte listy mají tendenci zpomalit růst, takže odlisťování vám může pomoci vyrovnat porost do rovnoměrné výšky.

Odstraněním velkých stínících listů pak pustíte více světla na větve a výhonky v nižších patrech větví, což podpoří jejich vývoj a pomůže lépe vyplnit prostor. Odstranit byste měli listy, které se dotýkají a kondenzuje na nich vlhkost, protože to zvyšuje rozvoj plísní a padlí. V této fázi se můžete také zbavit starých listů ve spodní části stonku, které už nedostávají mnoho světla.

Obecně nejvíce doporučované je pak odlistění těsně před změnou fotoperiody na “květový režim”. Více se tomu věnujeme níže v části “Strategie”.

Odlisťování v generativní fázi

Poté, co pěstitel změní fotoperiodu, aby inicioval kvetení, rostliny začnou v následujících zhruba 3 týdnech explozivně růst do výšky a nasazovat květy (tzv. “stretch”). Samozřejmě existují rostliny, které kvetou bez ohledu na fotoperiodu. U nich je potřeba jednotlivé fáze cyklu určit podle toho, jak právě vypadají, a zda už tvoří květy.

Ve “stretch” fázi se doporučuje odlisťování spíše vynechat, aby na rostliny nepůsobil stres, který by negativně ovlivnil nasazování květů. I zde ale záleží na zkušenostech a posudku growera. Pokud se mu před očima tvoří příliš hustá džungle, může velké listy částečně odebírat. Pamatujte ale, že po ukončení růstu do výšky už rostlina nové listy nenasadí a v celé fází rozvoje a zvětšování květů si musí vystačit s původními listy.

Pokud jste před změnou fotoperiody provedli důkladné odlistění, můžete v klidu vyčkat na úplné dokončení růstu do výšky a potom znovu vyhodnotit situaci. V této chvíli už jasně vidíte, kde jsou květy, které listy jim nejvíce stíní a podle toho je odstraňovat.

Cílem defoliace v květové fázi je pustit ke květům co nejvíce světla, ale přitom rostlině ponechat dostatek listů. Tato jemná rovnováha vychází ze zkušeností pěstitele a reakce pěstované odrůdy na odlisťování.

Strategie odlisťování – kdy a jak

Na závěr se ještě podíváme na osvědčené přístupy při odlisťování:

Před změnou fotoperiody
Mnoho growerů, kteří defoliaci používají aplikují často radikální odlistění těsně před změnou fotoperiody. Poté nastává “stretch” fáze a efekt defoliace je dvojí. Jednak se tím může do určité míry omezit vytahování větví do výšky. Především se ale dostane mnohem více světla i na nižší internodia. A právě tady světlo podpoří intenzivnější násadu a rozvoj květů, které by ve stínu listů měly menší šanci.

Průběžné odlisťování
Konzervativní přístup, který eliminuje problémy spočívá v odstraňování listů průběžně – během celého cyklu až do finální fáze kvetení. Listy můžete odebírat pravidelně, klidně každý druhý den, ale vždy jen pár listů, které nejvíce stíní květům, nebo se vzájemně dotýkají. Vyhnete se tak náhlému šoku, který může nastat po odstranění většího množství listů jednorázově. Je to ideální metoda, jak si defoliaci vyzkoušet a ověřit, jak na ni vaše odrůdy reagují.

Schwazzing
Schwazzing je metoda radikálního odlisťování, kterou představil autor knihy Three A Light™. Metoda spočívá ve dvou fázích defoliace, kdy první proběhne přímo při změně fotoperiody a druhá fáze přijde zhruba 20. den poté. Tedy v době, kdy končí “stretch” fáze a rostliny vytvořili mnoho nových listů.

Schwazzing je radikální – odstraňují se všechny velké listy (tzv. fan leaves), které mají plně vyvinutý řapík (nejsou přisedlé přímo k internodiu a květu) dvakrát za život rostliny. Toto si může dovolit grower, který velmi dobře zná svoji odrůdu a má perfektně vychytané všechny aspekty pěstování. Mnoho odrůd na takový šok bude reagovat zabržděním růstu, nebo hermafroditismem. Za naprosto ideálních podmínek lze ale dosáhnou zlepšení výnosu v řádu desítek procent.

Srovnávací test
Skvělou možností, jak vyzkoušet přínos odlisťování na vaší odrůdě v jasně definovaných podmínkách je srovnávací test. Můžete jej provést třeba tak, že polovinu pěstební plochy budete odlisťovat, zatímco druhou polovinu necháte být. Nebo aplikujete různou míru a odlišné metody defoliace. Pozorováním rostlin a porovnáním úrody na každé polovině lze dobře určit, která cesta je lepší. Samozřejmě toto funguje za podmínek, kdy všechny rostliny jsou jedné odrůdy a všeobecně mají na celé ploše stejné podmínky.

Přejeme vám mnoho úspěchů s defoliací!

Štítky :