Většina pěstitelů ví, že teplota má významný vliv na jejich rostliny a mají také povědomí o ideálním rozmezí teplot, které rostlinám vyhovuje. Co se ale často přehlíží je teplota v kořenové zóně, pro kterou platí jiné zákonitosti, než pro nadzemní části rostliny.

Ideální teplota kořenů

Teplo je klíčový parametr při pěstování, protože přímo ovlivňuje chemické reakce, například fotosyntézu. Musíme přitom rozlišovat teplotu vzduchu, listů a teplotu v kořenové oblasti. V nadzemní části ovlivňuje teplota rostliny odlišným způsobem, než pod zemí.

Většině rychle rostoucích rostlin nejlépe vyhovují teploty v rozmezí 20 - 30°C. Přitom platí, že během noci je optimum blíže nižší hranici, zatímco za světla rostlinám vyhovují teploty vyšší. Ale pozor, to jsou pravidla pro nadzemní části rostlin, které mají dobře vyvinutou schopnost termoregulace, tedy přizpůsobování se rozdílným teplotám. Rostliny to dělají hlavně pomocí transpirace, při které vydechují vodu a tím se ochlazují.

Kořeny schopnost termoregulace nemají a nejlépe fungují při teplotách kolem 20°C.

Image
Root zone temperature and plant health

Kolísání teplot během dne

Jakmile vyjde slunce (nebo se rozsvítí světla v pěstírně), teploty jsou stále relativně nízké a je zde menší potřeba ochlazování. Jak ale den postupuje, zvyšuje se energie a teplota ve vzduchu a rostlinných tkáních, stejně jako rychlost transpirace. Teploty mohou například začínat kolem 18°C a dosáhnout vrcholu 29°C, což je rozdíl 11 stupňů během půl dne.

V kořenové zóně se teploty pohybují mnohem méně, než nad zemí. Teplota v půdě či substrátu se může během dne zvýšit jen o 1°C, což rostlinám dokonale vyhovuje.

Kořenové zóně nesvědčí výrazné výkyvy teplot a optimální teplota je kolem 21°C v průběhu celého dne.

Pokud teplota v kořenové zóně roste nad optimální úroveň, snižuje se postupně kyslík dostupný kořenům, protože jeho množství rozpuštěné ve vodě klesá s rostoucí teplotou. Vyšší teploty také podporují množení bakterií, což je problém hlavně v hydroponických systémech. Může to vést k hnilobě kořenů a jejich odumírání. Zatímco v rašelinových substrátech nemusí být kořeny na zvýšení teploty tak citlivé, při hydroponii je udržení teploty v rozmezí 19 - 24°C klíčové. Toto rozmezí ale představuje ideální podmínky i pro pěstování v substrátech, včetně kokosového substrátu.

Image
Root zone temperature and plant health
V substrátu a půdě se teploty v průběhu dne mění mnohem méně, než teplota vzduchu.

Vážný problém přináší i nízké teploty v prostředí kořenů, které by neměly nikdy spadnout pod 18°C. Při teplotách pod 15°C se růst většiny rychle rostoucích rostlin silně zpomaluje a může se zcela zastavit.

Jak udržovat správnou teplotu kořenů?

Existuje několik možností, jak zabránit výkyvům teplot mimo ideální rozmezí v závislosti na tom, jakým způsobem rostliny pěstujete.

Při pěstování outdoor - venku přímo v půdě - většinou není potřeba teplotu v kořenové zóně řešit, protože k jejímu zvýšení nad únosnou hranici dochází jen výjimečně. Pokud ale pěstujete ve velmi teplých oblastech se suchým létem, jako izolaci proti vysokým teplotám a vysoušení půdy můžete použít mulč (sláma, posekaná tráva), nebo bílou geotextilii.

Pokud pěstujete venku v květináčích nebo truhlících, můžete proti nadměrnému zahřívání substrátu bojovat několika způsoby - natřít boky květináčů bílou barvou, obalit je odrazivou fólií nebo jim zajistit stín jakýmkoliv způsobem.

Indoor pěstování samozřejmě umožňuje mnohem lepší kontrolu nad teplotami, protože dovoluje v případě potřeby použít klimatizaci, nebo naopak topení. Pokud takovou možnost nemáte, měli byste o to lépe zvážit:

 • jaká bude v průběhu roku teplota přiváděného vzduchu
 • jaký zdroj umělého osvětlení budete používat (výbojky, nebo LED?)

Zároveň si musíme uvědomit, že v květináčích a hydroponických systémech se teplota v závislosti na okolí mění mnohem rychleji, než teplota v půdě.

Teplotu v kořenové zóně ve výsledku ovlivní několik faktorů, ale to hlavní bude vždy teplota okolního vzduchu během dne a noci (fáze světla/tmy). Klíčovou roli přitom hraje teplota přiváděného vzduchu a také použitý zdroj osvětlení. Vysvětlíme si to na příkladech:

 1. Přiváděný vzduch má 19 - 21°C a používáte výbojky.
  To je velmi dobrá kombinace! Teplota je ideální pro fázi tmy a při zapnutém osvětlení bude stačit k ochlazení pěstírny na optimální teploty do 30°C. Díky vhodné teplotě přiváděného vzduchu se substrát během noci ochladí a během světelné fáze se nestihne ohřát nad únosnou míru.
 2. Přiváděný vzduch má teplotu 24°C.
  Tady už se pohybujeme na hranici "zdravé" teploty v noci, protože kořeny nemají šanci se ochladit na nižší teplotu. Během světelné fáze půjdou teploty ještě výš. V tomto případě se určitě vyplatí použít LED osvětlení, které vydává méně tepla, než výbojky. Přitom ale díky vyšší teplotě přiváděného vzduchu dosáhnete ideální teploty za světla.
 3. Přiváděný vzduch má méně než 18°C, nebo více než 25°C.
  V obou případech už nemáte šanci udržet kořeny ve správném teplotním rozmezí. Co můžete dělat? V případě nízkých teplot zajistěte jeho ohřívání během noci pomocí přídavného topení. Pokud je problém opačný a nechcete ohrozit úrodu, investujte do klimatizace. Tou snižte alespoň noční teploty a pro osvětlení použijte LED.

Teplota živného roztoku

Teplotu v kořenové zóně samozřejmě ovlivňuje i teplota živného roztoku. Substrát bude z podstaty věci ovlivněn méně, než hydroponický systém, protože si udržuje vlastní teplotní rozmezí.

Rozhodně se vyvarujte snaze ochlazovat, nebo ohřívat kořeny pomocí živného roztoku! Ten by měl mít vždy přibližně stejnou teplotu, jaká aktuálně v kořenové zóně panuje. Rozdíly v rámci několika stupňů stresují kořeny a mohou zpomalit vývoj rostlin.

V hydroponických systémech a v nádržích pro automatickou závlahu lze instalovat průtokové ochlazovače, které se využívají i pro akvária.

Štítky :