Oxid uhličitý je jedním z klíčových elementů pro fotosyntézu a jeho koncentrace přímo ovlivňuje vitalitu rostlin i výslednou úrodu. V tomto článku se podíváme na základní aspekty CO2 při pěstování.

Většina rostlin pěstovaných v indoor prostředí vyžaduje minimální koncentraci CO2 na úrovni 330 ppm, aby mohly účinně fotosyntetizovat a produkovat energii ve formě sacharidů. Zkrátka aby mohli žít a vyvíjet se. Venku se přitom hodnoty CO2 pohybují okolo 400 ppm.

Hladina CO2 se nejčastěji udává v jednotkách ppm (parts per million) kdy 330 mg/l = 330 ppm. Tyto koncentrace CO2 jsou dostatečné pro normální růst a vývoj rostlin.

Nižší koncentrace mohou vážně bránit růstu rostlin a celkovému zdraví. Ve skutečnosti může pokles koncentrace CO2 o 25% snadno zabránit růstu o více než 50%.

S ohledem na to by měla být pěstírna nastavena tak, aby se hladina CO2 stále doplňovala na hladinu CO2 alespoň na 330 mg/l po celou světelnou fázi. Jak toho dosáhnout? Nejčastější řešení pro většinu pěstitelů je aktivní ventilace, kdy pomocí odtahového ventilátoru odvádí "vydýchaný" vzduch ven z pěstírny a dovnitř se pasivně nasává čerstvý vzduch.

Jak si ale můžete být jistí, že je to dostatečné řešení pro optimální hladinu CO2? Spolehnout se můžete jen na čidlo pro měření koncentrace CO2, ale většina hobby pěstitelů se spokojí s dodržením doporučených pravidel pro ventilaci v pěstírně. Tomu se věnujeme v článku Výměna a cirkulace vzduchu.

Co ovlivňuje hladinu CO2?

Koncentraci CO2 a rychlost jejího snižování v pěstírně ovlivňuje řada faktorů. Patří mezi ně především:

  • plocha osázená rostlinami (celkový povrch listů)
  • hustota vegetace
  • intenzita světla a jeho průnik vegetací
  • cirkulace vzduchu

Mezi poslední a významný faktor pak samozřejmě patří míra výměny vzduchu, případně suplementace CO2. Obecné pravidlo říká, že by se vzduch v pěstírně měl zcela obnovit minimálně každých 5 minut, protože hladiny CO2 mohou během této doby znatelně klesnout.

Pečlivý pěstitelé ale nenechávají nic náhodě a dimenzují vzduchotechniku tak, aby se vzduch vyměnil klidně každou minutu. Pokud jde o prostor opravdu dokonale vyplněný rostlinami a intenzita světla je vysoká, je takovýto přísun čerstvého vzduchu zcela žádoucí. Takto intenzivní větrání bude pochopitelně výrazně ovlivňovat i teplotu a vlhkost v pěstírně v závislosti na hodnotách přiváděného vzduchu!

Image
Carbon dioxide (CO2) applications in indoor growing

Nižší koncentrace CO2 mohou vážně bránit růstu rostlin a jejich celkovému zdraví. Ve skutečnosti může pokles přirozené koncentrace CO2 o 25% zabránit růstu o více než 50%.

Zvyšování koncentrace CO2 pro vyšší výnos

Umělé zvyšování hladiny oxidu uhličitého při pěstování plodin v pěstírnách a sklenících je celkem běžná praxe. V průběhu světelné fáze přitom může zvýšení koncentrací CO2 v pěstební místnosti na úroveň vyšší, než je přirozeně se vyskytujících 330 ppm zvýšit rychlost růstu a výnosy o více než 30%.

V závislosti na tom, které rostliny se pěstují, mohou mít výhody přidávání CO2 podobu vyššího výnosu na m2 nebo třeba kratších cyklů potřebných pro sklizeň dané plodiny. Prostředí obohacené CO2 může také zlepšit kvalitu plodin. Například některé jedlé plodiny mohou mít bohatší nutriční obsah, výraznější aroma nebo delší trvanlivost.

Aby měla suplementace CO2 smysl a vedla k požadovaným výsledkům, musí pěstitel zohlednit několik dalších faktorů. Obvykle je zbytečné přidávat další CO2 v místnostech, které jsou neustále větrány. Rostliny v blízkosti dávkovače budou sice vystaveny o něco vyšší hladině CO2, ale většina z něj skončí velmi rychle venku, takže přispěje možná jen globálnímu oteplování. Pěstírny se suplementací CO2 proto využívají systém cyklické výměny vzduchu, nebo jde o zcela uzavřené systémy.

Způsobům a strategiím pěstování se suplementací CO2 se budeme věnovat v 2. dílu článku

Štítky :