Hnojiva z řady CANNA HYDRO nabízíme ve dvou verzích: pro tvrdou a pro měkkou vodu. Pokud voda obsahuje 60-80 mg/l dostupného vápníku nebo více, použijte variantu pro tvrdou vodu. Pokud je tvrdost vody nižší, doporučujeme variantu pro měkkou vodu.

Přesnou tvrdost vody ve vašem vodovodním řádu zjistíte u místní vodárenské společnosti. V některých oblastech se kvalita vody pravidelně mění. Pokud žijete na některém z těchto míst, je dobrý nápad pořídit si vlastní sadu na testování vody.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Tvrdost vody určuje konkrétní složení minerálů rozpuštěných ve vodě, pH a teplota. Žádná stupnice nepopisuje tvrdost naprosto přesně. Tvrdost vody přibližně odpovídá rozsahu koncentrací minerálů:

 • Měkká: 0–20 mg/l ve formě vápníku
 • Středně měkká: 20–40 mg/l ve formě vápníku
 • Mírně tvrdá: 40–60 mg/l ve formě vápníku
 • Středně tvrdá: 60–80 mg/l ve formě vápníku
 • Tvrdá: 80–120 mg/l ve formě vápníku
 • Velmi tvrdá> 120 mg/l ve formě vápníku

Namáčení minerální vlny před použitím

Než do nové rohože z minerální vlny (nebo do pěstebních bloků) zasadíte rostliny, ujistěte se, že jste předem důkladně namočili. Tento proces se nazývá předmáčení. Minerální vlnu byste měli před použitím namočit ze dvou důvodů:

 1. Prvním důvodem je optimalizace kapilární činnosti minerální vlny. Pokud jsou v rohoži nebo bloku suchá místa, zůstanou suchá i během celého procesu kultivace a deska nikdy nezadrží svoji maximální kapacitu vody. V důsledku nebudou rostliny moci přijímat dostatečné množství vody a živin. Je to podobné, jako u namáčení jelenice. Když je vysušená, je obtížné ji pořádně namočit; jakmile trochu zvlhne, dokáže absorbovat mnohem více vody. Nesprávné namočení minerální vlny, nebo ještě hůře vynechání předmáčení, může mít katastrofální následky. Někdy se může dokonce stát, že mnoho vašich řízků během prvních několika dnů od vysazení uhyne.
 2. Za druhé, protože minerální vlna zůstává inertním pěstebním médiem, neobsahuje nic, co by poskytovalo vašim drahocenným řízkům vhodné prostředí. Vhodným myslíme správné prostředí pro kořeny s hodnotou EC přibližně 1,3 a hodnotou pH 5,6. Pokud minerální vlnu namočíte obyčejnou vodou z vodovodu, EC bude záviset na vašem vodním zdroji. To však bývá přibližně (u vody z vodovodu) 0,5  EC a pH 7,5. To opravdu není ideální start pro mladé rostliny! Pokud nebyla minerální vlna „pufrována" nebo důkladně promyta, může pH překročit hodnotu 7,5, což je pro všechny rostliny zhoubné. Tyto typy minerální vlny je třeba před použitím upravit. 

Doporučujeme namáčet startovací kostky několik dní před namočením rohoží. Kořeny rostlin musí prorůst kostky dříve, než je přesadíte do rohoží. Do rohoží je přesaďte až poté, co jsou kořenové baly všech rostlin dostatečně vyvinuté (ne přerostlé).

Počáteční hodnoty EC a pH vody pro namáčení kostek a rohoží jsou stejné. EC přibližně 1,3 a pH přibližně 5,6. V tomto příkladu je výchozím bodem voda z vodovodu, která má EC přibližně 0,5 a hodnotu pH přibližně 7,3. Tyto hodnoty zjistíte pomocí pH a EC metrů, které jsou nepostradatelnou pomůckou pro pěstitele používající jako médium minerální vlnu. Pro předmáčení je třeba připravit roztok vody s hodnotou EC 1,3 a nízkým pH. Upravte pH namáčecího roztoku na 5,1. POZNÁMKA: Takto drasticky budete muset upravit pH pouze jednou!

Jakmile máte připravený namáčecí roztok, udělejte otvor plastu pokrývajícího rohož z minerální vlny. Musí být dostatečně velký, aby se jím dala protáhnout zahradní hadice. Připojte zahradní hadici k ponornému čerpadlu a naplňte rohože alespoň 10 litry namáčecího roztoku. Roztok nechte v desce působit alespoň 12 hodin, v ideálním případě 24 až 48 hodin.

Hodnota EC se postupně ustálí. pH nejprve vlivem působení vody na minerální vlnu poklesne na přibližně 6,2, aby se později ustálilo na hodnotě 5,8. Minerální vlna má na pH neustálý vliv, proto je nutné tuto hodnotu průběžně kontrolovat. Nyní, když deska nasákla po dobu až 48 hodin, je čas vyříznout do plastového krytu otvor, aby mohla přebytečná voda odtéct. Udělejte proto několik zářezů do obalu na dně rohože v nejnižším bodě pěstební nádoby.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Před přípravou živného roztoku vždy zkontrolujte EC a pH rohoží. Jednoduše odeberte trochu živinového roztoku z minerální vlny pomocí odměrné stříkačky. Hodnota pH v rohoži se bude průběžně měnit, proto ji musíte pravidelně kontrolovat a v případě potřeby přijmout nápravná opatření. Doporučujeme udržovat pH v nádrži s živným roztokem mezi hodnotami 5,2 až 6,2.

Jakmile jsou živiny v nádrži správně promíchány, můžete začít rostliny zalévat. Rohože zalévejte vždy tak, aby alespoň 20 % vody odteklo otvory, které jste předtím vyřízli. Pravidelně kontrolujte, zda z pěstební nádoby odtéká dostatečné množství vody. Pokud ne, zalévejte větším množstvím vody.

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Zavlažování a krmení rostlin: fertigační systémy

Fertigační systémy zavlažují rostliny vodou, která obsahuje veškeré potřebné živiny. Fertigace je odvozena od slov „irrigation“ and „fertilization“, tedy současného podávání vody a hnojiv. Zavlažovací systémy nejsou nové, zmínky o nich nacházíme i ve starověkých rukopisech. Praxe přidávání minerálních hnojiv do zálivky je stará jen asi dvě stě let. Existuje mnoho různých způsobů hnojení rostlin. Nejběžnější metodou používanou u rohoží z minerální vlny je zavlažování metodou „run-to-waste" prostřednictvím kapkovačů.

Hnojení pomocí kapkovačů

Někdy si při pěstování všimneme, že jedna rostlina vypadá ve srovnání s ostatními nezdravě. To může mít mnoho příčin, ale nejčastěji problém souvisí s tím, že jeden z kapkovačů uvolňuje výrazně odlišné množství živného roztoku než ostatní.

V důsledku toho rostlina dostává buď příliš mnoho nebo příliš málo vody a liší se i množství živin. Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda nejsou kapkovače ucpané, jak v průběhu pěstebního cyklu, tak při každém zahájení nové výsadby.

Dobrou metodou je vložit každý kapkovač do hrdla prázdné láhve a zapnout systém. Po chvíli zkontrolujte, zda je ve všech lahvích víceméně stejné množství vody. Kapkovače, které vykazují rozdíl větší než 10 %, vyčistěte nebo vyměňte. Doporučujeme kapkovače vyčistit po každé sklizni. Čím ale kapkovače čistit?

Image
Using run-to-waste systems with inert substrates

Čištění kapkovačů

Čím budete kapkovače čistit, závisí na materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Jednoduchým způsobem čištění kapkovačů je vypláchnout kapkovače roztokem smíchaným z přibližně 95 ml pH- a 1 galonu vody (3,78 l).

Důležité je také omezit výskyt řas v nádrži na živiny, protože i ty ucpávají kapkovače. Růstu řas můžete zabránit tím, že zamezíte přístupu světla do nádrže. Proto by rezervoár na živný roztok měl mít víko.

Kapilární kapkovače jsou ze všech typů nejméně přesné a rostliny málokdy dostanou stejné množství vody. Vynikajícím řešením tohoto problému je používat kapkovače, které uvolňují vodu pouze při určitém tlaku, tedy kapkovače s kompenzací tlaku a samouzavírací kapkovače. V tomto typu systémů začnou všechny kapkovače zavlažovat ve stejnou dobu a zalejí všechny rostliny stejným množstvím živného roztoku. Další výhodou systémů s kapkovači s kompenzací tlaku nemusí být kruhové. Dobře fungují i lineární systémy. Jedná se o nejmodernější variantu, která je v současné době k dispozici.

Existují i další typy kapkovačů, například rozprašovací kolíky, které rozptylují roztok na větší plochu a jsou méně náchylné k ucpání.

Míchání živin HYDRO

Při přípravě živného roztoku spočívá polovina práce v přípravě. Než začnete s mícháním nádrže s živným roztokem, ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné věci. Zkontrolujte, zda máte připravena správná hnojiva: Vega nebo Flores na tvrdou nebo měkkou vodu a složku A a B. Složky A a B musí být smíchány ve stejných objemech.

 1. Naplňte čistou nádrž vodou z vodovodu, nejlépe o teplotě přibližně 68-71,6 °F (20-22 °C). Vodu můžete ohřát pomocí topného tělesa (například pro akvária), které ponoříte do nádrže.
 2. Poté do vody v závislosti na požadované hodnotě EC přidejte živiny CANNA HYDRO A.  Roztok důkladně promíchejte.
 3. Nyní odměřte přesně stejné množství živin CANNA HYDRO B a opět důkladně promíchejte.
  • Pomocí měřiče EC zkontrolujte, zda roztok obsahuje dostatečné množství živin. Pokud je EC příliš nízké, přidejte další hnojiva. Pokud je EC příliš vysoké, přidejte více vody. Postupujte pečlivě a přidávejte vždy stejnou měrou složky A a B.
  • Při prvním míchání si poznamenejte použité množství hnojiv rozpuštěných ve vodě. Využijete to jako výchozí bod pro příště!
 4. Poté zkontrolujte pH pomocí pH metru. pH živného roztoku by mělo být v rozmezí hodnot 5,5 až 5,8. Upravte přidáním malého množství pH plus nebo mínus do nádoby živným roztokem. To by mělo zpomalit „kolísání“ pH, které se může rychle vymknout kontrole.
 5. Nakonec také doporučujeme nechat čerstvě namíchaný živný roztok asi hodinu odpočívat a teprve potom začít rostliny zalévat. Zajistíte tím rovnoměrné rozpuštění všech látek ve vodě a stabilizaci roztoku.

Jak rostliny rostou, mohou absorbovat stále více živin a díky tomu růst ještě rychleji. Proto je dobré navyšovat množství živin v živném roztoku postupně, jak se rostlina vyvíjí. Kolik hnojiv můžete rostlinám dávat v konkrétní fázi růstu, je uvedeno v průvodci pěstováním níže. Nezapomeňte, že tato množství jsou pouze orientační. Jakmile získáte zkušenosti, můžete začít experimentovat a maximalizovat své výnosy.

Štítky :