Run-to-waste představuje velmi efektivní metodu pěstování. Když se provádí správně, udržuje rostliny ve skvělé kondici a provede vás celým pěstebním cyklem až k bohaté úrodě. V tomto článku rozebereme ty nejdůležitější faktory run-to-waste metody.

Metoda run-to-waste (odtok do odpadu) je trochu podobná přírodním procesům, kdy voda přivádí ke kořenům rozpuštěné živiny. Část z nich rostliny mohou využít a zbytek se odplavuje, nebo vsakuje. V indoor pěstírně či ve skleníku má nad většinou procesů kontrolu pěstitel a může vše řídit pro co nejlepší výsledky.

Výběr média pro run-to-waste

Pro metodu run-to-waste jsou klíčové vlastnosti pěstebního média. Musí být schopné zadržet spoustu vody, protože jinak by roztok při zavlažování rychle odtékal pryč. Nelze proto použít keramzit (clay pebbles), který je jinak skvělý pro recirkulační hydroponii.

Nejčastěji používaná pěstební média a substráty pro run-to-waste jsou tyto:

  • rašelinové substráty
  • kokosový substrát a kokosové rohože
  • rockwool

Každá z těchto možností má svoje výhody i nevýhody. Rašelinové substráty (pokud mají dobře upravené pH) pomáhají eliminovat výkyvy pH a zmenšují riziko problémů s deficity živin. Kokos a rockwool lze považovat za inertní média (i když o kokosu to 100% neplatí) a pH musí mít plně pod kontrolou pěstitel. Zároveň lze ale pomocí proplachování rychle napravit určité excesy.

Rockwool je zcela inertní médium a pěstuje v něm většina komerčních pěstitelů zeleniny i rostlin technického či licencovaného léčebného konopí. Tady jde už o čistokrevnou hydroponii.

Image
Run-To-Waste: a Basic Primer
Schéma jednoduchého systému run-to-waste.

Odtok je důležitý

Už samotný název metody říká, že přebytek roztoku odtéká pryč – do odpadu. Je to jednak  technická záležitost, protože odpadní vodu je samozřejmě potřeba nějak sbírat a vyřešit její zpracování. Především jde ale o funkční záležitost – při pěstování pomocí run-to-waste je vyloženě potřeba, aby část roztoku po nasycení substrátu protékala ven.

Doporučuje se nechat odtékat alespoň 15 % z celkového množství přivedeného roztoku. To zajistí, že se v substrátu nebudou hromadit minerální soli živin, což negativně ovlivňuje prostředí v kořenové zóně. Může to postupně způsobit nárůst EC příliš vysoko a potažmo příliš nízké pH. V tom případě se velmi rychle projeví nedostatky a blokování některých živin. A to přesto, že jste míchali živný roztok přesně podle doporučených tabulek.

Dostatečný odtok zajistí, že hodnoty pH a EC v substrátu budou velmi blízko tomu, co přivádíte dovnitř. A to přesně chcete, protože pak máte nad přísunem živin kontrolu.

Odtékající voda s sebou odvádí také patogeny a různé látky, které vylučují kořeny či mikroorganismy. Ty mohou negativně ovlivňovat chemické vlastnosti média.

Hnojiva pro run-to-waste

Důležitý je samozřejmě také výběr hnojiva. To musí odpovídat zvolenému substrátu. V tomto ohledu pokrývá CANNA všechny možnosti pečlivě vyvinutými hnojivy přesně pro potřeby rašelinových substrátů – CANNA Terra, kokosu – CANNA Coco, nebo inertních médií – CANNA Hydro.

Teoreticky lze využít i organická hnojiva, ale u nich hrozí zanášení kapilár či kapačů závlahového systému. Možným řešením je systém po každém zavlažování propláchnout ještě čistou vodou s upraveným pH nebo vodou demineralizovanou.

Při použití minerálních hnojiv v inertním médiu, jako je rockwool, hraje svoji roli také kvalita vody, zejména její tvrdost. Proto jsme hnojiva CANNA HYDRO vyvinuli a vyrábíme ve dvou variantách – pro tvrdou i měkkou vodu. Díky tomu pěstitelé mohou dosáhnout opravdu dokonalé úrody.

Automatická závlaha a strategie zavlažování

Obecně platí, že funkční systém typu run-to-waste využívá automatické závlahy, která za pomocí časovače pravidelně dodává živný roztok pro kořenový systém rostlin. Pravidelný přísun roztoku v menších dávkách představuje nejlepší strategii zavlažování. Umožňuje také tzv. “stearing” (řízení) růstu rostlin, který může pěstování posunout do zcela nové dimenze. Tohle téma možná znáte z našich seminářů CANNA Sharing Growhow.

Ale o tom až příště…

Štítky :