Rockwool je lehký hydroponický substrát, který se vyrábí spřádáním roztavené čedičové horniny do jemných vláken, která se následně formují do různých kostek, bloků, pěstebních rohoží a granulovaných materiálů. Protože rockwool a další typy nerostných substrátů používaných při pěstování v zahradnictví pocházejí z hornin, mnozí je považují za přírodní produkt. Rockwool je oblíbeným substrátem v komerčním zahradnictví, kde je využíván při pěstování nejrůznějších plodin, jako jsou rajčata, melouny, okurky, papriky, jahody, bylinky a řezané květiny. Je však vhodný i pro menší hydroponické pěstitele, kteří chtějí výhod moderního substrátu podporujícího růst kořenové zóny.

Řada hnojiv CANNA HYDRO jsme navrhli záměrně tak, aby při použití v kombinaci s inertními substráty poskytovala jen ty nejlepší výsledky. Ze všech dostupných inertních substrátů se rockwool používá nejčastěji.

Kde se vzal rockwool?

Rockwool původně vznikl pro použití ve stavebnictví jako tepelně izolační materiál, kde díky své lehkosti a vysoké vzdušnosti pomáhá udržovat teplo uvnitř budov. Zároveň se s ním snadno manipuluje, řeže a snadno se instaluje. První pokusy, při nichž se testovala možnost použití minerální vlny jako substrátu pro hydroponické rostliny, proběhly koncem 60. let 20. století v Dánsku. Od té doby byla minerální vlna jako pěstební médium neustále vylepšována a zdokonalována.

Rockwool používají jak velcí komerční výrobci, tak i drobní pěstitelé. Na trhu najdeme rozmanité produkty, z nichž každý má jiné využití a výhody. Vedle různých velikostí kostek, bloků a válečků pro množení rostlin vyrobených z rockwoolu, existují pěstební rohože a granulovaná minerální vlna pro pěstování dlouho rostoucích plodin a ovocných druhů.

Vlastnosti rockwoolu

Vlastnosti různých typů rockwoolu se liší podle toho, jak jsou roztavená horninová vlákna poskládána a podle hustoty minerální vlny. Těmito vlastnostmi jsou:

 • schopnost zadržovat vlhkost
 • vzdušnost nebo pórovitost
 • gradient vlhkosti od shora ke dnu kostky nebo pěstebního plátu

Tyto proměnlivé vlastnosti pěstebních produktů z rockwoolu umožňují využívat je různými způsoby.

Jeden typ produktu z rockwoolu tak může kořenovou zóny udržovat mírně sušší, což pomáhá omezovat nadměrný vegetativní růst, jiný může naopak podporovat rychlejší růst kořenů a rostlin. Pěstitelé si tak mohou vybrat výrobek z minerální vlny, který nejlépe vyhovuje jejich systému, plodinám, zavlažovací strategii a prostředí pro maximální růst a vývoj rostlin.

Gradient vlhkosti rockwoolu

Standardní produkty z rockwoolu umožňují volný průtok vody a po zalití obvykle obsahují 80 % živného roztoku, 15 % vzduchu a 5 % vláken minerální vlny, i když se tyto poměry se liší podle značky a typu výrobku. Typická rohož z rockwoolu, která se používá například při pěstování rajčat a jiných plodin, obsahuje bezprostředně po zalití přibližně 9 litrů živného roztoku, přestože přebytečný živný roztok po zalití odteče drenážními otvory.

Vlastnosti rockwoolu

Jednou z nejdůležitějších charakteristik rockwoolu je, že rostlinám umožňuje čerpat vodu i v okamžiku, kdy je v pěstebním médiu velmi málo vody. Díky tomu mohou kořeny čerpat vodu nejen v době, kdy je minerální vlna nasáklá živným roztokem, ale i když médium vyschne a ztratí 70-80 % své vlhkosti, což by u jiných pěstebních substrátů způsobilo vadnutí rostlin.

Gradient vlhkosti rockwoolu

Rozdíl ve vlhkosti mezi horní a spodní částí pěstební rohože, kostky nebo bloku z minerální vlny, je jednou z jejích důležitých charakteristik. Zatímco ve spodní části zadržuje minerální vlna dostatek vláhy odpovídající obvyklému nasycení média, v horních vrstvách je méně vody a kořeny mají přístup ke kyslíku pro respiraci. Právě rozdíl mezi vlhkostí v horní a spodní části média činí z rockwoolu výborný hydroponický substrát. Pěstitelé, kteří si tuto vlastnost neuvědomují, často chybují, když se domnívají, že minerální vlna je na povrchu příliš suchá. Nadměrně rostliny zalévají, přestože ty mají dostatek živného roztoku hlouběji v okolí kořenového systému.

Správně zalitý rockwool by neměl ležet v kaluži živinového roztoku a být nasáklý vodou jako houba. Je důležité, aby přebytečný živný roztok mohl vlivem gravitace volně odtékat. Díky tomu se do horních vrstev média dostane čerstvý vzduch pro okysličení kořenové zóny. Dobrá drenáž při pěstování v rockwoolu snižuje riziko přelití.

Image
Characteristics of rock wool
Dbejte na to, abyste rostliny nepřelévali. Povrch rohože z minerální vlny se může zdát suchý, ale ve spodní části je stále dostatek živného roztoku.

Zavlažování a řízení EC u rockwoolu

Protože je rockwool vyroben tak, aby udržoval správný gradient vlhkosti, je zalévání rockwoolu odlišné než u ostatních pevných pěstebních substrátů. Navíc mají rostliny jen omezený prostor pro tvorbu kořenů, přesto poměrně hodně vyrostou. Z těchto důvodů je substráty z rockwoolu nejlepší zalévat méně, avšak o to častěji, přičemž při každé závlaze je potřeba jen tolik zálivky, aby minerální vlna dosáhla optimální „polní kapacity".

Polní kapacita je pojem, který označuje stav, kdy je substrát již zcela odvodněný, ale stále si udržuje dostatečnou vlhkost, aby kořeny rostlin měly přístup k vodě až do příštího zavlažování. Při každém zalití by mělo z rockwoolu odtéct malé množství vody, ale ne příliš mnoho. V ideálním případě odteče při každém zavlažování z minerální vlny přibližně 10-35 % živného roztoku. Takové množství čistého živného roztoku stačí k udržení stabilní hodnoty EC.

Kontrola elektrické vodivosti (EC) v oblasti kořenové zóny je u minerální vlny důležitá stejně jako u jiných substrátů. Rockwool sice neobsahuje žádné přirozeně se vyskytující minerály nebo soli, které by mohly ovlivnit úroveň EC, to se však kolísá, jak rostliny odebírají z kořenové zóny různé poměry vody a živin. Pečlivý monitoring a kontrola EC i pH živného roztoku v recirkulačních systémech s rockwoolem je stejně důležitá jako u jiných pěstebních médií.

Za vyšších teplot dochází často k rychlém zvyšování EC živného roztoku, protože rostliny odebírají velké množství vody, kterou je proto do rezervoáru nutné přilévat častěji. V chladném a/nebo vlhkém prostředí může EC naopak klesat, protože rostliny odebírají živiny, ale nepotřebují tolik vody. Proto je pro udržení kontroly nad růstem rostlin častá kontrola EC důležitá.

Rockwool má tu výhodu, že dává pěstiteli větší kontrolu nad kořenovou zónou, což lze využít k usměrňování vegetativního nebo reprodukčního růstu rostlin. Vysušování a prodlužování doby mezi zálivkami umožňuje zvýšit hladiny EC v kořenové zóně, což posouvá některé druhy rostlin (např, rajčata) do generativního stavu s menší tvorbou listů a větším množstvím asimilátů směřujících do plodů. Naopak udržování vyšší vlhkosti a nižšího EC přiměje rostliny k bujnějšímu vegetativnímu růstu. Šikovní pěstitelé využívají tyto techniky v pěstebních substrátech z minerální vlny k usměrňování úrody a řízení růstu listů, květů a plodů v různých obdobích života rostlin.

Mikrobiální vlastnosti rockwoolu

Rockwool je bezprostředně po výrobě sterilní a při prvním vysazení rostlin neobsahuje žádné přirozeně se vyskytující užitečné mikrobiální populace. Nicméně výzkum ukázal, že mikrobiální život se v substrátech z minerální vlny rozvíjí podobně jako v jiných „organičtějších" prostředích, jako je rašelina a kokos. Vývoj prospěšných mikrobiálních populací je však v minerální vlně pomalejší, protože zpočátku mají mikroby omezené zdroje uhlíku, které potřebují pro výživu. Jak se kořenový systém rostliny vyvíjí a produkuje organické exsudáty, uvnitř minerální vlny postupně vzniká mikrobiální život. Rockwool je možné naočkovat mikrobiálními produkty, které tento proces urychlí a pomohou vytvořit zdravou kořenovou zónu. Vzniku a množení mikrobiálních populací uvnitř minerální vlny také napomáhá vysoká úroveň okysličení.

Image
Characteristics of rock wool
Rockwool je sterilní a inertní, a proto je vynikajícím prostředím pro klíčení semen i pěstování rostlin.

Opětovné použití rockwoolu

Minerální vlna, která je v podstatě horninou, se postupem času nerozkládá, neláme ani nerozpadá, a proto ji pěstitelé mohou opětovně používat pro mnoho po sobě jdoucích pěstebních cyklů. Doporučuje se však rockwool před opětovnou výsadbou spařit nebo alespoň ošetřit vroucí vodou, což zabraňuje přenosu patogenů a chorob. Důkladné propláchnutí čistou vodou také pomáhá odstranit přebytečné soli z předchozího pěstování. Někteří drobní pěstitelé používají k ošetření rockwoolu před opětovným použitím chemické dezinfekční prostředky, které je však třeba před opětovným použitím důkladně vypláchnout. Pára nebo horká voda jsou mnohem bezpečnější variantou. Nakonec je přeci jenom nutné použitý rockwool zlikvidovat. Pěstitelé jej často jednoduše vyhodí, je však možné minerální vlnu rozdrtit a znovu použít do jiných pěstebních směsí nebo zapracovat do venkovní půdy.

Výhody a nevýhody rockwoolu

Výhody rockwoolu

Pro účely hydroponického pěstování nabízí rockwool mnoho výhod. Způsob výroby vláken z minerální vlny a plastový obal pěstebních rohoží garantují, že médium je sterilní a neobsahuje zárodky plevele, škůdců ani patogenů.

Vysoce kvalitní minerální vlna mají konzistentní kvalitu a časem se nerozkládají ani nerozpadají tak, jako mnohé jiné přírodní pěstební substráty.

 • Rockwool si dlouho dobu zachovává své fyzikální vlastnosti, a to i při opakovaném použití.
 • Minerální vlna je lehký materiál, se kterým se snadno manipuluje, po zalití však ztěžkne a poskytuje rostlinám dostatečnou oporu.
 • Rockwool se na trh dodává se v široké škále velikostí. Od malých 2-3 cm plugů spojených do rohoží pro přímý výsev plodin, jako je salát a další sazenice, až po velké kostky o velikosti přes 10 cm pro pěstování větších rostlin.
 • Plugy z minerální vlny se často používají při řízkování, protože udržují ideální úroveň provzdušnění a vlhkosti pro rychlý vývoj kořenů.
 • Rockwool je možné inokulovat prospěšnými mikroby (jako je Trichoderma), podobně jako jiné substráty, např. kokos. U substrátů z minerální vlny se však doporučuje častější aplikace mikrobiálních přípravků. Většina produktů z minerální vlny od spolehlivých značek nemá žádný zásadní vliv na EC, pH nebo složení živného roztoku. Minerální vlna neobsahuje žádné živiny a optimální růst zajišťuje vyvážený přísun živin z hnojiv.
 • Úroveň vlhkosti a provzdušnění v kořenové zóně je v rockwoolu téměř ideální, což pomáhá předcházet přemokření a poškození kořenů nedostatkem kyslíku.
 • Minerální vlnu je možné používat opakovaně, protože se díky své struktuře rozkládá velmi pomalu. Někteří komerční pěstitelé rajčat používají kvalitní rockwool až na 6 po sobě jdoucích sklizní. Aby zahubili patogeny, mezi pěstebními cykly minerální vlnu sterilizují párou.
 • Pěstební rohože a další výrobky z minerální vlny je možné používat okamžitě, stačí je pouze před výsadbou důkladně navlhčit.
 • Rockwool lze monitorovat pomocí EC metru, který poskytuje přesné informace o EC a teplotě v prostředí kořenové zóny rostliny. To napomáhá jemnému doladění aplikace živného roztoku na správnou úroveň pro každou fázi růstu.
Image
Characteristics of rock wool

Nevýhody rockwoolu

 • Přestože je minerální vlna lehká, zabírá poměrně mnoho místa při transportu a skladování (narozdíl od kokosového substrátu, který lze slisovat a následně znovu nasáknout vodou).
 • Rockwool je nutné umístit na zcela vyrovnaný povrch, aby byl gradient vlhkosti uvnitř rovnoměrný a nedocházelo ke vzniku nasycených nebo příliš suchých míst. Navzdory tomu, že je rockwool možné použít opakovaně, může být likvidace pro mnoho pěstitelů stále problémem, protože minerální vlna se časem nerozkládá ani nerozpadá.
 • Vlákna minerální vlny mohou dráždit pokožku. Při manipulaci s drceným rockwoolem nebo při likvidaci starých výrobků z minerální vlny se doporučuje používat obličejovou masku.
 • Rockwool neobsahuje žádné přirozeně se vyskytující živiny (kokos často obsahuje draslík a někdy i další minerály, které se používají k přípravě substrátu), proto jsou rostliny v každé fázi růstu zcela závislé na dobře vyváženém a kompletním hydroponickém živném roztoku.
 • Minerální vlna je inertní materiál vyrobený z horniny a neobsahuje přirozeně se vyskytující růstové stimulátory, jako je kyselina huminová, organické sloučeniny nebo přirozeně se vyskytující užitečné mikroby. Lze je však doplnit pomocí kvalitních hydroponických doplňkových produktů.

Noví nebo nezkušení pěstitelé si musí osvojit správnou frekvenci a množství zálivky pro svůj systém zavlažování, protože se může lišit od jiných substrátů, jako je perlit a kokos.

Štítky :