Výhody CANNA HYDRO | CANNA CZ

Výhody CANNA HYDRO

CANNA HYDRO je nejlepší výživa pro pěstování na inertních substrátech jako je rockwool. Používá se zejména v run-to-waste systémech; jedná se o systémy, kde je odtok vody vypuštěn, nebo takzvané otevřené hydroponní systémy.

Pokud pěstujete v systému run-to-waste, budete potřebovat živiny, které přesně odpovídají potřebám této speciální pěstební metody. Substráty používané v run-to-waste jsou většinou inertní (což znamená, že nepřidávají ani neubírají živinné prvky z živného roztoku). Takže všechny živiny musí být přítomny v živném roztoku. Nadbytek nutričních prvků může vést k poškození rostlin, ale mimo jiné nakonec skončí v životním prostředí. CANNA HYDRO má vyvážené množství všech potřebných výživných prvků.

HYDRO Advantages

  • S CANNA HYDRO můžete pěstovat s přesností. Pěstitelé mají optimální kontrolu nad tím, co je jejich rostlinám nabízeno. To vyžaduje více know-how, než například při pěstování v půdě, ale může být dosaženo vyšších výnosů díky tomu, že absorpce výživy je lépe uspořádána. Stejně tak lze okamžitě provést úpravu, pokud se něco začne kazit.
  • V HYDRO výživě nejsou k dispozici žádné škodlivé balastní látky, což by mělo okamžitý negativní vliv na vývoj rostliny.
  • CANNA HYDRO je k dostání ve verzi pro tvrdou a měkkou vodu. Aby bylo možné poskytnout zdroj živin co nejpřesnější a nejúplnější, musí být tento fakt rozlišován. Mimo jiné, kvalita vody má vliv na dostupnost a dodávku živin. Například, ve tvrdé vodě je obsaženo více rozpuštěných živin v porovnání s měkkou vodou (například hořčíku a vápníku) a je potřeba více kyseliny pro nastavení pH. To zase ovlivňuje dostupnost dalších živných prvků.

Verze pro tvrdou a měkkou vodu

Struktura živin musí být plně přizpůsobena nejen run-to-waste systému, ale také Vašemu typu vody. Z tohoto důvodu CANNA vyvinula produktovou řadu HYDRO ve verzi pro tvrdou i měkkou vodu. Tím je zajištěno, že do kořenového systému rostlin bude doručeno přesné množství živin a pokud možno co nejméně živin skončí v odtokové vodě; zdravé pro spotřebitele a skvělé pro životní prostředí.

Proč živiny A a B?

Obě CANNA Hydro živiny (Canna Hydro Vega pro růstovou fázi CANNA Hydro Flores pro fázi květu), se skládají ze dvou částí, A a B. Tyto živiny jsme oddělili z určitého důvodu. Pokud jsou některé prvky v částech A a B jsou smíchány společně ve stejný moment, vzniknou zde sraženiny. Z tohoto důvodu je nutné do vody nejprve přidat živiny A a poté živiny B.