V posledním dílu trilogie o světle se zaměříme na červené spektrum a zejména složky deep red a far red. Pochopení jejich působení na rostliny a využití v praxi může přinést pěstitelům nemalé výhody.

Ještě před pár lety panovalo přesvědčení, že pro fotosyntézu umí rostliny využít pouze modré a červené světelné spektrum. Podle toho se také začaly vyvíjet a používat první pěstební LED diody, které vydávaly typickou fialovou barvu (kombinace červené a modré). Výsledky pěstování s těmito světly ale málokdy překonaly léty prověřené výbojky a jejich hlavní výhodou tak byla nižší spotřeba energie.

Díky novým poznatkům v posledních letech přišel další posun. Bylo zjištěno, že fotosynteticky aktivní záření (PAR) zahrnuje i zelené a žluté spektrum, což mimo jiné vysvětluje, proč sodíkové výbojky tak dobře fungují při indoor pěstování.

Průlomové pak bylo prozkoumání účinků záření na konci červeného spektra – deep red a far red. Z pohledu vlnové délky to vypadá takto:

  • Deep red (DR) = kolem 660 nm, je tedy těsně před konečnou hranicí viditelného světla a fotosyntetické aktivity
  • Far red (FR) = 700 - 800 nm, toto záření už hraničí s infračerveným, tedy tepelným zářením

Záření v těchto červených barvách má kratší vlnovou délku, než modré spektrum a poskytuje znatelně menší energii pro fotosyntézu. Některé rostliny se bez něj mohou zcela obejít. Proč je tedy záření v těchto vlnových délkách tak speciální a proč by mělo pěstitele zajímat?

Jak urychlit kvetení pomocí far red?

V druhém dílu trilogie o světle jsme už probrali kryptochromy, což jsou jakési světelné senzory rostlin. Zjednodušeně řečeno, pomocí dvou typů těchto senzorů (Pr a Pfr) rostliny rozlišují červené a dalece červené (FR) záření, ale také jejich poměr. Ten se při západu slunce výrazně zvýší ve prospěch FR záření a rostliny rozeznají nástup noci. Pro fotoperiodické rostliny (tedy ty, které kvetou v závislosti na délce dne) je to pomocný signál pro iniciaci kvetení, když délka noci dosáhne potřebné délky.

Jak to můžete využít při indoor pěstování? Některé profesionální pěstitelé instalují samostatná DR + FR světla, která se zapínají na krátký čas po vypnutí hlavního osvětlení (hned při zahájení květové fotoperiody). Takto si rostliny rychleji "všimnou" změny délky noci a začnou i rychleji nasazovat květy.

Image
Jak červené světlo ovlivňuje rostliny
S koncem dne se výrazně zvýší poměr světelného spektra ve prospěch far red záření a rostliny rozeznají nástup noci.

Vyšší úroda díky far red a deep red

Zapínat DR a FR osvětlení pouze ke konci dne je založeno na výsledcích výzkumů. Ale pozor, pro každou odrůdu platí jiná pravidla!

Pokud je FR záření přítomno během celého světelné periody, může to být také užitečné, ale pouze u některých rostlin. Třeba u salátu podporuje "celodenní" FR záření větší listovou plochu, ale u rajčat způsobuje nežádoucí vytahování stonků. U jiných odrůd to prozměnu může být výhoda.

Kromě výše uvedeného má DR a FR záření prokazatelný vliv na morfologii rostlin. Stimuluje tvorbu květů, prodlužování stonků a velikost listové plochy.

Aby toho nebylo málo, nabízí se tedy ještě další strategie – DR i FR záření se aplikuje během celého dne a k jeho konci pak zůstanou na chvíli svítit pouze tato spektra. To se jeví jako optimální zejména ve fázi kvetení a tvorby plodů/semen u fotoperiodických rostlin.

Vysvětlení pro výhody deep red a far red záření poskytuje i Emersonův efekt. Ten byl objeven a popsán už v roce 1957. Efekt spočívá v synergii působení vlnových délek nad 680 nm (deep a far red) a záření s nižšími frekvencemi. Pokud jsou rostliny vystaveny pouze jednomu z těchto rozsahů záření, míra fotosyntézy je vždy nižší, než pokud působí všechna spektra současně.

Závěry

Jaké z toho všeho lze vyvodit závěry pro aplikaci při pěstování pod umělým osvětlením. Můžeme to shrnout takto:

  • DR a FR záření samo o sobě nemá významný vliv na fotosyntézu, ale jeho kombinace s ostatními spektry je významná
  • pro tyto vlnové délky mají rostliny speciální receptory, což lze využít u fotoperiodických plodin
  • načasování pro DR a FR v rámci dne je klíčové v závislosti na odrůdě a její životní fázi
  • DR a FR záření ovlivňuje morfologii rostlin
Štítky :