Správné zavlažování rostlin není zdaleka jen o tom nenechat je zvadnout. Management obsahu vody v substrátu a kořenové zóně patří mezi nejdůležitější aspekty pro optimální vývoj rostlin a zásadně se podílí na výsledné úrodě. Řekneme si proto nejdůležitější věci, které byste o tom všem měli vědět.

1. Kořenové špičky a vlhkost

Kořenová špička je úplný konec kořene, který je rozdělen do několika zón. Z poslední zóny se vyvíjí kořenové vlásečnice a právě ty jsou zodpovědné za příjem naprosté většiny minerálů a vody. Starší části kořene postupně dřevnatí a stávají se z pohledu příjmu vody i živin málo významné.

Kořenová špička a vlásečnice jsou velmi choulostivé na přemokření a přílišné vyschnutí substrátu. Pokud k tomu dojde, odumírají a chvíli trvá, než se obnoví. To se vždy negativně projeví na vitalitě rostliny a může dojít k trvalému zpomalení růstu a snížení výnosu. Proto je tak důležité pečlivě udržovat vlhkost kořenové zóny v optimální míře!

2. Kořeny hledají vodu a živiny

Kořeny rostou v reakci na "vyčerpané zóny" neboli místa, kde kořen absorboval všechny živiny a vodu. Kořeny se pak prodlužují, aby našly další zásoby. Pokud mají stálý dostatek živin a vody, nevyvíjí se kořeny v rovnováze s nadzemní zelenou částí, což může ve výsledku rostlinu oslabit. Nechte proto substrát občas mírně proschnout a tím podnítit kořeny k růstu (zejména v počáteční fázi, kdy jsou rostlinky mladé a zakořeňují).

3. Drenážní schopnost pěstebního média

Na co je dobré myslet s ohledem na přemokření? Dobře odvodněné vzdušné médium (třeba kokos) snese závlahu aplikovanou po delší dobu, protože přebytek vody z média po ukončení aplikace rychle odteče. Naopak je to u média s horší drenáží (jílovitá půda nebo substrát s velkým množstvím kompostu). Takové prostředí vyžaduje mnohem kratší dobu aplikace nebo pomalejší dávkování, aby se zálivka vstřebala.

4. Správné množství vody

Jaké množství vody rostliny opravdu potřebují? Obecným pravidlem je, že 1 metr čtvereční plochy pokryté vegetací spotřebuje 4-6 litrů vody denně. Mladé rostliny nebo plocha, kde metr čtvereční není zcela pokryt listím, spotřebují v průměru asi 3 litry denně. To platí bez ohledu na to, zda na metru čtverečním rostou 2 rostliny nebo 20. Do hry přitom vstupují další faktory jako intenzita světla, teplota, relativní vlhkost nebo cirkulace vzduchu.

5. Kolik a kdy

Kdy je čas zalévat? Můžete použít metodu odhadu založenou na poměru hmotnosti k objemu květináče (je použitelná u květináčů do 30 l se substráty CANNA Terra, ale podobně i s dalšími typy substrátů). Příklad je květináč o objemu 10 l. Poté, co jej plně zalijete bude vážit cca 7,5 kg (75 % jeho objemu). Nyní počkejte, až tato hodnota klesne na 30 % – květináč bude vážit 3 kg. Nyní zalijte množstvím vody, které odpovídá 3-5 % objemu květináče (300-500 ml). To zvýší hmotnost květináče na 3,3-3,5 kg. S dalším zaléváním pak vyčkej, až hmotnost klesne zpět na 3 kg. Časem se to naučíte poznat od ruky podle hmotnosti květináče.

Toto je optimální dávkování při automatické závlaze. Pokud zaléváte ručně, budete nejspíš chtít dávat větší množství vody, abyste nemuseli zalévat každý den.

Další možností je časovat zálivku při 50% spotřebování maximálního množství vody: Zvažte květináč proschnutý, zalijte do bodu, kdy přebytek začne odtékat a znovu zvažte. Rozdíl hmotnosti je voda, kterou substrát zadržel. Další zálivku dejte až ve chvíli, kdy je 50 % předchozí zálivky spotřebováno.

6. Nezalévejte v noci

Za tmy rostlina spotřebovává mnohem méně vody. Média, která zadržují vodu (rašelina, kokos, rockwool atd.), zřídkakdy potřebují zalévat během noci. Poslední zálivku nastavte půl hodiny před vypnutím světel a další po jejich zapnutí (podle potřeby).

7. Zalévání pro růst, nebo kvetení

Množství vláhy dostupné rostlině má určitý vliv na to, jak se rostliny vyvíjí. Vyšší vlhkost substrátu i vzduchu podněcuje vegetativní růst, zatímco sušší prostředí pomáhá stimulovat kvetení a vývoj plodů.