Železo je životně důležitý prvek pro zvířata a rostliny. Plní mnoho důležitých funkcí v absolutním procesu látkové výměny rostlin a je nezbytné pro produkci chlorofylu. Rostliny obecně vážou železo špatně. Kořeny je mohou vázat pouze v určité formě a za správných podmínek. Půda většinou obsahuje železa dostatek, ale často se stává, že v ní chybí formy železa, které je rostlina schopná vázat. Dostupnost železa silně závisí na hodnotě PH; v kyselých půdách bývá vstřebatelného železa běžně dostatek.

krátce o železe

Co je železo a jaký má význam?
Železo plní mnoho důležitých funkcí v absolutním procesu látkové výměny rostliny a je nezbytné pro produkci chlorofylu.
Jak se projevuje nedostatek?
Nedostatek železa se projevuje silným zažloutnutím mladých výhonků a listů mezi listovou žilnatinou.
Jak tomu zabránit?
Listy nejlépe postříkejte vodním roztokem EDDHA (max. 0,1 gramu na litr vody) nebo vodním roztokem s EDTA cheláty (max. 0,5 gramů na litr vody).
Image
Iron deficiency guide

Projevy nedostatku železa

Při masivním nárůstu nebo zátěži rostliny se občas mohou vyskytnout symptomy nedostatku železa, které zase samy zmizí. Nedostatek železa se vyznačuje silným zažloutnutím mladých výhonků a listů mezi listovou žilnatinou. To se stává především proto, že železo se v rostlině přepravuje poměrně špatně. Mladé listy tudíž nemohou odebrat železo starším listům. Při zásadním nedostatku železa mohou zežloutnout i starší listy a male žilky na listech.

Chronologie

Image
Iron deficiency guide
 • Zeleno-žluté zabarvení zvnitřku ven, v mladých výhoncích a listech. Žilnatina je většinou zelená.
 • Postupující žloutnutí (někdy až doběla) listů, žloutnou i větší listy. Toto zbrzďuje růst.
 • V nejhorším případě postižený list uhyne, zbrzdí se růst a květ rostliny.

Příčiny nedostatku železa

 • Hodnota pH v kořenovém prostředí je příliš vysoká (pH > 6,5)
 • Vysoký výskyt zinku a manganu v oblasti kořenů.
 • Teplota v oblasti kořenů je příliš nízka
 • Kořenový bal je příliš vlhký, což znemožňuje zásobování kyslíkem.
 • Špatně fungující kořenový systém
 • Poškozené, infikované či odumřelé kořeny.
 • Do vyživovací nádoby dopadá příliš mnoho světla: světlo podporuje růst řas (řasy taktéž potřebují železo) v nádobě na hnojivo a odbourává cheláty.
Image
Iron deficiency guide

Jak tomu zabránit?

 • Můžeme snížit pH. Přidat do substrátu železité cheláty
 • Zvýšit půdní teplotu a vylepšit drenáže
 • Eventuálně můžeme listy pohnojit železitými cheláty
 • Při hydroponickém pěstování, pokud používáme dobré hnojivo, se nedostatek železa téměř nevyskytuje. Nejlépe listy postříkejte vodním roztokem EDDHA (max. 0,1 gram na litr vody) nebo vodním roztokem s EDTA cheláty (max. 0,5 gramů na litr vody).
Štítky :