Hořčík je nepostradatelnou součástí pro rostliny, lidi a zvířata. U rostlin je hořčík stavebním prvkem v zeleném pigmentu listů (chlorofyl) a tím je esenciálně důležitý pro fotosyntézu. Dále hraje hořčík důležitou roli při různých metabolických procesech. Hořčík je obsažen také ve vodovodní vodě a společně s vápníkem je odpovědný za tvrdost. Anorganická hořčíková hnojiva jsou vyráběna ze stejných solí, které jsou používány i k výrobě draselného hnojiva.

Image
Magnesium deficiency guide

Krátce o hořčíku

Co je hořčík a jaký má význam?
Hořčík je nepostradatelnou součástí rostlin, protože je esenciálně důležitý pro fotosyntézu.
U rostlin je hořčík stavebním prvkem v zeleném pigmentu listů (chlorofyl).
Jak se projevuje nedostatek?
Rezavě hnědé skvrny
Jako mraky vypadající vystupující žluté skvrny mezi žilnatinou listů.
Jak tomu zabránit?
Postříkat 2% roztokem síranu hořečnatého, musí se každé 4 až 5 dnů opakovat.

Projevy nedostatku hořčíku

Image
Magnesium deficiency guide

Při nedostatku hořčíku prasknou chloroplasty (buněčné organely obsahující chlorofyl) středně starých listů (pod kvetoucími vrcholy), hořčík je transportován do mladých výhonků. Toto se projeví rezavě hnědými skvrnami a/nebo vágními, mrakovitými, žlutými skvrnami (chlorózy) mezi žilnatinou listů. Malý hořčíkový nedostatek má jen malý vliv na kvetení, ačkoli během doby kvetení mohou být symptomy nedostatku hořčíku horší.

Chronologie

 • Během prvních 3 až 4 týdnů nejsou viditelné žádné symptomy, rostlina roste dobře, je tmavě zelená a vypadá zdravě.
 • Symptomy nedostatku jsou viditelné ve čtvrtém až šestém týdnu ve fázi kvetení. Objevují se potom malé rezavě hnědé nekrotické skvrny a/nebo mrakovité chlorózy na středně starých listech (pod vrcholem květů). Barva mladých listů a květu jsou normální.
 • Velikost a množství rezavě hnědých skvrn se rozšiřuje přes celý list, více chloróz se objevuje zřetelně žlutě.
 • Symptomy se rozšiřují přes celou rostlinu, rostlina vypadá vyčerpaně. Při závažném nedostatku se stanou i nejmladší listy chlorotickými a produkce květu klesá.

Příčiny nedostatku hořčíku

Nedostatek hořčíku se vykytuje častěji než jiné projevy nedostatku. Nedostatek hořčíku v kořenovém systému se může proto vyskytnout díky nedostatku tohoto elementu také při normálním a vyšším obsahu. K tomu dochází proto, že přijímání je zabrzděno všelijakými okolnostmi. Těmito okolnostmi mohou být:

 • velmi mokré, chladné a / nebo kyselé kořenové prostředí.
 • vysoký podíl draslíku, amonia a / nebo vápníku (např. množství vápníku ve vodě z vodovodu nebo vápenatá jílovitá půda) v poměru k obsahu hořčíku.
 • Omezený kořenový systém rostlin a velké vytížení rostliny
 • Vysoké EC hodnoty v mediu, zpomalené odpařováni
Image
Magnesium deficiency guide

Jak tomu zabránit?

 • Když byl zjištěn nedostatek magnesia, můžeme dosáhnout nejlepšího výsledku postříkáním 2% roztokem síranu hořečnatého.
 • Hnojení kořenů: Anorganicky síranem hořečnatým (na vodu), kieseritem (na půdu). Organicky starým, rozpadlým chlévským hnojem a hnojem od krocanů.

Zotaveni

 • Napravení eventuálních příčin; při pěstování na půdě/kokosu: při nízké hodnotě pH (pH
Štítky :