Síra se vyskytuje v důležitých rostlinných tkáních, např. v semenech nebo buněčné šťávě. Hraje důležitou roli v hospodaření rostliny vodou a nachází se také v půdě. Síra je chemický prvek, který byl znám již ve starověku. My síru známe ve vodě léčivých lázní, v hlavičkách zápalek, jako součást střelného prachu nebo v roztoku akumulátorové kyseliny.

Krátce o síře

Co je síra a jaký má význam?
Síra je molekulární součást některých aminokyselin, hormonů a vitamínů (např. vitamín B1).
Jak se projevuje nedostatek?
Silné fialové zabarvení stonku a řapíků (způsobené produkcí pigmentu antokyanu).
Jak tomu zabránit?
Při projevech nedostatku síry je možné přidat síru v anorganické formě pomocí hnojiv obsahujících hořčík jako síran hořečnatý (při hydro pěstování) a kizerit (pro pěstování v kompostu).
Image
Sulphur deficiency guide

Jak se projevuje nedostatek?

V rostlině se síra ukládá v bílkovině a organických strukturách. Transport do mladších částí rostliny při nedostatku síry probíhá jen těžko. Teoreticky by měly být projevy nedostatku zjevné nejprve v mladších částech rostliny (světle zelené zbarvení). V praxi se však často setkáváme s tím, že symptomy jsou nejvýrazněji pozorovatelné na starších listech.

Image
Sulphur deficiency guide

Chronologie

  • Nedostatek síry se silně podobá nedostatku dusíku: světle zelené zbarvení na jednom či na více větších starších listech.
  • Silné fialové zbarvení stonku a řapíků (způsobené produkcí pigmentu aktokyanu).
  • Postupně se zbarví vícero listů a světle zelené zbarvení se na mnoha místech mění až na jasně žluté.
  • Při extrémním nedostatku má rostlina jasně žluté listy s fialovými stonky a řapíky, kromě toho je zbrzděn růst a květ.

Důvody nedostatku síry

Při pěstování v půdě se nedostatek síry téměř neobjevuje. V kompostu může nedostatek síry vzniknout stejně jako u fosforu, když je hodnota PH příliš vysoká a když je v kompostu příliš mnoho vápna. Nedostatek síry při pěstování v kompostu či v hydroponické kultuře se může objevit také, když hnojiva nemají správné složení.

Jak tomu zabránit?

  • Stejně jako fosfáty umí i síru rostlina lépe vázat při nižší hodnotě PH. Zkontrolujte hodnotu PH prostředí, ve kterém rostlinu pěstujete a snižte hodnotu PH pomoci kyseliny sírové, kyseliny dusičné, kyseliny fosforečné nebo kyseliny citrónové. Při projevech nedostatku síry je možné přidat síru v anorganické formě pomocí hnojiv obsahujících hořčík jako síran hořečnatý (při hydro pěstování) a kizerit (pro pěstování v kompostu; viz CANNA odkaz o nedostatku hořčíku).
  • Jako organické hnojivo lze použít zpracované hnojivo na žampiony nebo hnojivo živočišného původu.
  • Vyšší koncentrace síry není nijak specificky škodlivá pro rychle rostoucí rostliny, ale jelikož se s přidávanými ionty nutně zvyšuje koncentrace půdního roztoku, je v případě překročení tolerance rostliny na zvýšenou EC, ohrožen její růst. To proto, že rostlina nejčastěji vstřebává síranu jen málo, a tak se může se stát, že v půdním roztoku silně naroste jeho obsah. Nadbytek síranu se pak projevuje stejně jako poškození rostliny přesolením. Růst se zbrzdí a rostlina se tmavě zbarví.
  • Při vysokém obsahu EC je nutné půdu extra propláchnout!
Štítky :