Vápník (Ca) a hořčík (Mg) patří z pohledu výživy rostlin mezi makroelementy, tedy základní živiny, bez kterých rostlina nemůže žít. Jak vznikají poměrně časté nedostatky těchto živin a jak to pěstitel může nejlépe napravit?

Oba prvky mají v rostlinách svoje nenahraditelné funkce:

Vápník

  • zajišťuje stavbu a pevnost rostlinných tkání
  • ovlivňuje růstové hormony
  • podílí se na transportu vody a živin v rostlině
  • ovlivňuje vstřebávání ostatních živin a stimuluje růst

Hořčík

  • je součástí chlorofylu a procesu fotosyntézy
  • je nezbytný pro metabolismus fosforu
  • podílí se na funkci enzymů
  • podporuje fyziologické procesy, stimuluje růst i kvetení
Image
Calcium deficiency guide

Jako rychlé řešení nedostatku Ca + Mg použijte CANNA Calmag Agent. Využijete jej i pro posílení vašich rostlin a stimulaci růstu a kvetení.

Nedostatky vápníku a hořčíku

Deficity vápníku nebo hořčíku, případně obou prvků jsou celkem častým symptomem při pěstování rostlin, zejména v indoor podmínkách. Může k nim dojít i přesto, že používáte kvalitní hnojiva, substráty a dodržujete doporučené dávkování. Jaké mohou být příčiny?

Tip: Podívejte se, jak vypadají deficity vápníku a hořčíku. Sekci, kde se této problematice věnujeme najdete zde.

Nízké pH

Vápník i hořčík jsou hůře dostupné s klesajícím pH v kořenové zóně. K tomu může docházet díky přehnojení, "zasolení" substrátu nespotřebovanými hnojivy, nebo kvůli nerovnováze v příjmu živin rostlinami za nevhodných klimatických podmínek (teplota, vlhkost).

Řešení: změřte pH i EC v substrátu/živném roztoku a upravte na správné hodnoty. Jako rychlé řešení nedostatků použijte CANNA Calmag Agent.

Pěstování s LED osvětlením

Deficity Ca + Mg se mezi pěstiteli začaly hojně řešit s nástupem LED osvětlení. Jejich velkou výhodou je vyšší efektivita, takže narozdíl od výbojek vydávají mnohem méně tepla. Tím pádem také zahřívají listy rostlin výrazně méně, což může být při nižších teplotách problém. Snižuje se tím transpirace a omezuje množství vody (a živin) proudící do nadzemních částí rostliny. Deficit vápníku, (který rostliny neumí přemístit ze starších listů do mladších) se projevuje mezi prvními.

Řešení: Ujistěte se, že během světelné fáze i během noci mají rostliny optimální klima, zejména dostatečné teploty. Přidejte zdroj tepla, nebo nahraďte LED osvětlení výbojkami. Jako rychlé řešení nedostatků použijte CANNA Calmag Agent.

Pěstování v kokosu

Další typická příčina nedostatku vápníku a hořčíku je pěstování v kokosovém substrátu s nevhodnými hnojivy. Kokos má tendenci vázat vápník i hořčík, takže pokud použijete hnojiva určená do zeminy, nebo hydroponie, zaděláváte si na problémy.

Pro kokosové substráty vždy vyberte speciální hnojiva jako je CANNA COCO, u kterých máte jistotu, že jsou vyvinuta přímo pro potřeby této metody. Pěstování v kokosu má potenciál vysoké úrody a CANNA je v tomto oboru průkopníkem.

Řešení: Používejte výhradně hnojiva určená do kokosu a kvalitní, dostatečně pufrovaný kokosový substrát. Jako rychlé řešení nedostatků použijte CANNA Calmag Agent, kterým můžete zvýšit obsah Ca + Mg, pokud nemáte hnojiva do kokosu.

Voda z reverzní osmózy

Někteří pěstitelé používají pro úpravu vody reverzní osmózu (RO), protože mají příliš tvrdou, nebo jiným způsobem nekvalitní vodu. Voda upravená reverzní osmózou má ale nulový obsah minerálů a není vhodná pro použití bez dalších úprav. Všechna hnojiva CANNA (i většiny dalších značek) jsou vyvinuta pro použití s "normální" vodou, která obsahuje určité množství rozpuštěných minerálů, zejména Ca a Mg.

Řešení: Do vody z RO je potřeba přidat plnou dávku CANNA CalMag Agent pro dosažení optimálního obsahu minerálů a EC 0,4. To platí i pro příliš měkkou vodu s EC pod 0,4. Taková voda pak bude naprosto ideální pro přípravu živného roztoku.

Štítky :