Vápník (Ca) je potřebný k mnoha procesům v celé rostlině. Jeho deficit patří mezi nejčastější problémy s živinami a tady se dozvíte, jak tomu předcházet, a jak lze deficit vápníku řešit.

Rostliny disponují dvěma transportními systémy: xylémem a floémem. Většina živin může být transportována oběma systémy, ale vápník ne. Protože může být transportován zásadně jen přes xylém (z kořenů), je méně pohyblivým elementem uvnitř rostliny. Je proto důležité, aby bylo v okolí kořenů pořád dostatečné množství vápníku a aby byl rostlině nepřetržitě k dispozici.

Základní informace

Proč je vápník důležitý?

 • zajišťuje stavbu a pevnost rostlinných tkání
 • ovlivňuje růstové hormony
 • podílí se na transportu vody a živin v rostlině
 • ovlivňuje vstřebávání ostatních živin a stimuluje růst

Jak se projevuje nedostatek vápníku?

 • žluto-hnědé (rezavé) skvrny na listu, které jsou zřetelně olemované hnědým okrajem
 • postupně přibývají, až list začne odumírat
Image
Calcium deficiency guide

Projevy deficitu vápníku

Má-li rostlina nedostatek vápníku, projeví se to nejprve na starších, větších listech. Nedostatek vápníku se dá poznat podle toho, že se vytvoří žluto-hnědé skvrny, které jsou lemovány zřetelným hnědým okrajem. Navíc je zabráněno růstu a ve vážných případeh to způsobuje menší, řídké květy a nekrózy na plodech.

Tip: Jako rychlé řešení nedostatku Ca + Mg použijte CANNA Calmag Agent. Využijete jej i pro posílení vašich rostlin a stimulaci růstu a kvetení. Další možností jsou jednosložkové živiny CANNA, kde najdete i samotný vápník.

Chronologie symptomů

 • Symptomy se ukážou při nedostatku vápníku často rychle; během jednoho až dvou týdnů se objeví první skvrny na starších listech. Začínají často jako malé, světle hnědé tečky, které se postupně zvětšují a spojují ve větší skvrny.
 • Po dvou týdnech se objevuje na starších listech pořád více skvrn, často na kraji listu, jako při nedostatku draslíku nebo při projevech spálení.
 • Někdy se kroutí i mladé výhonky, starší listy postupně odumírají; kolem skvrn mohou vzniknout nažloutlé okraje mající tvar mraků. Čím je list starší, tím vážnější jsou symptomy.
 • Kvetení je omezené a počet pestíků je nižší, květy zůstávají malé a řídké.

Příčiny nedostatku vápníku

Image
Calcium deficiency guide
 • Pěstování v kyselé půdě nebo půdě, která váže vápník
 • Nevhodné pH v substrátu, typicky příliš nízké (např. vlivem zasolení – akumulace hnojiv), nevhodný/nekvalitní substrát
 • Problémy s transpirací (odpařováním) kvůli vysokým EC hodnotám, kvůli velké nebo příliš malé relativní vlhkosti vzduchu
 • Nízká teplota listů (typicky pod LED osvětlením)
 • Přebytek amonia, draslíku, hořčíku a/nebo sodíku v kořenovém prostředí. Amonium zabraňuje příjmu vápníku nejvíce, sodík nejméně

Řešení nedostatku vápníku

 • Udržujte pH živného roztoku i substrátu v optimálním rozmezí.
 • Když je EC hodnota v substrátu nebo v půdě příliš vysoká nebo je pH mimo ideální hodnoty, proplachujte substrát čistou vodu s upraveným pH.
 • Jako rychlé řešení nedostatku Ca + Mg použijte CANNA Calmag Agent. Další možností  jsou jednosložkové živiny CANNA, kde najdete i samotný vápník.
 • Používejte kvalitní substráty se stabilizovaným pH.
 • Zajistěte rostlinám ideální klima - především souhru teploty a vlhkosti, více viz. náš článek o VPD.
Štítky :