Dospělé smutnice jsou malé černé mušky o délce přibližně 3–4 mm. Obvykle je lze spatřit, jak se rojí ve sklenících, protože je láká vlhkost, vysoké teploty a rozkládající se organická hmota. Substráty plodin nabízejí ideální podmínky pro jejich larvy, které jsou bílé, beznohé a připomínají malé červy. Živí se organickou hmotou a křehkými částmi rostlin pod zemí, jako jsou kořeny, a také stonky.

Stručné informace o škůdci

Co jsou smutnice?
Bedlobytky a smutnice (čeledi bedlobytkovití – Mycetophilidae – a smutnicovití – Sciaridae) jsou běžní škůdci napadající rostliny pěstované pod střechou, zejména tam, kde jsou vysoké úrovně vlhkosti.
Co vidíte?
Obvykle je poprvé zpozorujete, když neškodní dospělci létají okolo pokojových rostlin nebo u oken.
Co můžete udělat?
Ujistěte se, že nad půdou dostatečně cirkuluje vzduchu a rostliny správně zalévejte.

Biologický cyklus smutnic

Dospělci žijí přibližně jeden týden a nakladou až 300 vajíček do úrodné, vlhké půdy. Do 4–6 dnů se objeví malinkaté larvy, které se během svého dvoutýdenního života živí kořínky rostlin. Stádium kukly trvá 3–4 dny a poté mladí dospělci opustí půdu a začíná další generace. V závislosti na teplotě může být celý životní cyklus od vajíčka po dospělce dovršen za pouhé 3–4 týdny. Vzhledem k jejich dispozici a relativně krátké době gestace mohou rostliny v květináčích hostit každé stádium – vajíčko, larva, kukla, dospělec – s několika generacemi najednou. Z tohoto důvodu je nutno aplikovat nápravná opatření opakovaně, dokud nebudou vyhubena všechna vajíčka.

Image
Fungus gnats - Pests & Diseases

Příznaky výskytu škůdců

Příznaky naznačující napadení rostliny smutnicemi zahrnují náhlé vadnutí, ztrátu vitality, špatný růst a žloutnutí listů. U závažných napadení může dojít ke ztrátě značné části rostliny.

Jak škůdcům předcházet?

  • Před koupí rostlinu důkladně zkontrolujte, zda nejeví známky napadení škůdci. Opatrně obraťte půdu u spodní části rostliny a hledejte lesklé, průhledné larvy. Odmítněte rostliny, okolo kterých létají mušky.
  • Smutnicím se nejlépe daří ve vlhkých půdách; dávejte pozor, abyste rostliny nepřelévali, zejména v zimních měsících, kdy rostliny vyžadují méně závlahy. Při sázení do květináčů se vyhýbejte organickému materiálu, který zadržuje vodu, jako jsou řasy, které mohou podporovat kladení vajíček.
  • Jako prevenci proti tomuto škůdci postřikujte rostlinu přípravkem CANNACURE.
Image
Fungus gnats - Pests & Diseases

Řešení pro kontrolu škůdce

  • Pokud se již vyskytují škůdci, nechte půdu mezi zaléváním vyschnout do hloubky 2,5–5 cm. To nejen zahubí larvy a potlačí vývoj vajíček, ale půda bude také méně atraktivní pro samičky, které kladou vajíčka.
  • Na povrch půdy vodorovně umístěte žluté lepivé pasti, na které chytíte velký počet dospělců kladoucích vajíčka. Smutnice přitahuje žlutá barva a lze je z pasti snadno odebrat, než mohou naklást další vajíčka.
  • Pokojové rostliny přihnojte prospěšnými hlísticemi, které zničí stádium larvy. Hlístice jsou mikroskopičtí červi s válcovitým tělem, kteří pronikají do larev smutnic i škodlivých housenek, blech a dalších půdních škůdců v trávnících a zahradách (žížalám neškodí) a pak uvolňují baktérii, která škůdce pojídá zevnitř. Dlouhodobé používání hlístic je bezpečné pro domácí zvířata, rostliny i vaši rodinu.
  • Ke kontrole smutnic postřikujte rostlinu přípravkem CANNACURE.
Štítky :