Existují dva druhy molic, které napadají mnoho plodin: Bemisia tabaci, neboli molice bavlníková, a Trialeurodes vaporariorum, neboli molice skleníková. Hlavním morfologickým rozdílem, který umožňuje rozlišení těchto dvou druhů hmyzu, je postavení křídel. U B. tabaci jsou křídla připojena k tělu a u T. vaporariorum jsou rovnoběžná s povrchem listu. Navíc dospělec a kukla druhu T. vaporariorum má obvykle větší množství voskovitého prášků než u druhu B. tabaci.

Stručné informace o škůdci

Co jsou molice?
Molice jsou polokřídlý hmyz patřící do čeledi Aleyrodidae. Mohou způsobit značné škody a ztrátu produkce.
Co vidíte?
Zbarvené skvrny na částech listu, kde se hmyz živil.
Co můžete udělat?
Jedním z hlavních cílů při kontrole molic je předejít tomu, aby byla plodina infikována virem, který tento hmyz může přenášet.

Biologický cyklus molice

Celý životní cyklus molice trvá 15 až 40 dnů, v závislosti na podmínkách prostředí, zejména pak teplotě, protože při vyšší teplotě se vajíčka rychleji vyvinou v dospělce. Molice obvykle kladou vajíčka na spodní stranu listů, ke které se vajíčka přilepí.

Image
Whitefly - Pests & Diseases

Příznaky výskytu škůdců

K přímému poškození rostliny dochází, když se molice krmí. Po sání mízy zůstávají zbarvené skvrny na částech listů, kde se molice živily. Při sání mízy navíc do lýka uvolňují toxické látky, které se pak šíří do celé rostliny. To v rostlině způsobuje metabolickou nerovnováhu a celkové oslabení, chlorózu a změny na květech a plodech. Pokud jde o nepřímé poškození, melasa vylučovaná nymfami umožňuje na listech růst hub, jako jsou černě (Capnodium sp.). Tato plíseň funguje jako clona a snižuje fotosyntetickou schopnost rostliny.

Ovšem nejzávažnější poškození, které může molice způsobit na plodinách, je přenos virů.

Jak škůdcům předcházet?

Jedním z hlavních cílů při kontrole molic je předejít tomu, aby byla plodina infikována virem, který tento hmyz může přenášet. Je proto důležité odstranit veškerý plevel nebo zbytky jiných rostlin, které jsou v blízkosti plodiny, protože mohou fungovat jako útočiště pro molice. Kromě toho, pokud se molice krmí na pleveli infikovaném virem a potom se dostane na vaši plodinu, může se virus snadno šířit. Dobrým způsobem, jak přecházet zamoření, je také používání ochranných bariér, jako jsou sítě a kryty, nebo postřikování rostlin přípravkem CANNACURE jako prevenci proti molicím.

Image
Whitefly - Pests & Diseases

Řešení pro kontrolu škůdce

Ke kontrole molic lze použít řadu entomofágních druhů hmyzu, parazitů a některé entomopatogenní houby. Většina predátorů se živí vajíčky a nymfami molic. Do této kategorie patří brouk Delphastus catalinae. Larvy zlatoočkovitých a některé štěnice jsou rovněž dobrými přirozenými nepřáteli tohoto škůdce. Vosičky z čeledi Aphelinidae parazitují na larvách molic. Vosičky nakladou do larev vajíčka a ta se pak vyvíjejí tak, že se krmí hostitelem. Ke kontrole molic lze rostlinu postřikovat přípravkem CANNACURE.

Štítky :