Smutnice jsou ty mikroskopické černé mušky, které osidlují vlhký substrát květináčů v interiéru i sklenících. Jejich larvy okusují kořeny a tím rostliny oslabují. Pokud vás smutnice navštívily, neotálejte a zahajte protiútok!

Jak poznáte smutnice?

Dospělé smutnice (Bradysia paupera) jsou malé černé mušky o délce přibližně 3–4 mm. Běžně je lze spatřit, jak se rojí ve sklenících a kolem květináčů pokojových rostlin, protože je láká vlhkost, vysoké teploty a rozkládající se organická hmota. Velmi dobře se proto množí také v indoor pěstírnách.

Pravidelně zavlažované či přemokřené nabízejí smutnicím ideální podmínky pro jejich larvy, které jsou bílé, beznohé a připomínají malé červy. Živí se organickou hmotou a křehkými částmi rostlin pod zemí, zejména mladými kořínky.

Larvy žerou kořeny

Samotné mušky umí být otravné, ale rostlinám nijak neškodí. Problém představují larvy smutnic. Ty se po vylíhnutí z vajíček v substrátu živí nejmladšími vlasovými kořínky, které jsou klíčové pro příjem vody a živin rostlinou. Když se smutnice přemnoží, rostlina může postupně chřadnout, žloutnout a vykazovat deficity živin.

Dospělci žijí přibližně týden a nakladou až 300 vajíček. Do 4–6 dnů se objeví malinkaté larvy, které se do dvou týdnu zakuklí. Za 3–4 dny poté se líhne další generace dospělých mušek.

Image
Fungus gnats - Pests & Diseases

Boj se smutnicemi

Smutnice není snadné zcela vyhubit, protože v substrátu může být mnoho vajíček i larev najednou. Boj proto musí probíhat dlouhodobě, abyste zasáhli larvy a dospělce, kteří už pak nenakladou další vajíčka.

Prevence a řešení:

  • Žluté lepové desky do každého květináče i do prostoru kolem rostlin.
  • Alespoň 3 cm tenká vrstva písku na povrchu substrátu (smutnice musí klást vajíčka do vlhkého prostředí, prosychající písek jim to komplikuje).
  • Nepřemokřujte substrát a nechávejte jeho povrch pravidelně proschnout.
  • Proudící vzduch na povrchem substrátu také ztěžuje kladení vajíček.
  • Postřikujte rostliny přípravkem CANNACURE, na který se dospělé smutnice přilepí.
  • Aplikujte parazitické hlístice (nematody) rodu Steinernema, které se živí larvami smutnic. Jsou běžně k dostání v hobby marketech a zahradnických prodejnách.
Image
Fungus gnats - Pests & Diseases
Štítky :