Dnes už považujeme vysokou kvalitu kokosu za samozřejmost. Stále ale není kokos jako kokos. Co určuje kvalitu kokosového substrátu a jakou roli v tom historicky sehrála právě CANNA?

Obliba pěstování v kokosu vzrostla koncem minulého tisíciletí do té míry, že nastal nedostatek této suroviny. Ani největší producenti pěstebních substrátů už nemohli ignorovat poptávku a začali používat surovinu z nových zdrojů. Problémy s kvalitou se projevily velmi rychle. Způsobilo to velké škody na úrodách, obzvlášť ve Francii a Holandsku.

CANNA, která patří mezi průkopníky pěstování v kokosu, vyrazila do zámoří aby zajistila nové produkční kapacity kokosového substrátu v odpovídající kvalitě. CANNA se výrazně podílela na investicích do lokální infrastruktury, vybudovala betonové zásobníky pro kontrolované skladování, vypomohla s mechanizací a podepsala smlouvy o dodávkách s vybranými farmáři.

Image
COCO Quality

Výsledkem snažení byly kontrolované dodávky a správná hrubost kokosu, zpracování kokosových slupek bez znečištění místní zeminou, kontrolované dozrávání – kompostování a čistota. Veškerá tato snaha vedla k substrátům CANNA COCO, které jsou bez hmyzu, semen plevelů a nemocí, a které byly jako první oceněny v Holandsku standardem RHP.

RHP certifikace

Jedním z důkazů o mimořádné kvalitě kokosových substrátů je právě certifikace RHP.

Nadace RHP je v Holandsku dobře známý pojem v oboru pěstebních substrátů. Inspekce se neomezuje pouze na kontrolu finálních produktů, ale zabývá se i zdroji a zpracováním surového materiálu v indických farmách až k finálním 50 litrovým pytlům CANNA Coco Professional Plus.

Image
COCO Quality

Výrobky s certifikací RHP vyhovují všem chemickým i fyzikálním požadavkům a jsou zbavené veškerých plevelů a patogenních organismů.

RHP standard může být dosažen dvěma způsoby: buď sterilizací kokosového materiálu párou, nebo kompletní kontrolou výrobního procesu. Mnoho výrobců přitom používá první cestu, protože je to jednodušší. Nevýhodou parní sterilizace je ale ztráta přirozené ochrany před škodlivými plísněmi, jako např. pythium. Kokos při sterilizaci párou ztrácí přirozenou schopnost tyto plísně potlačovat. Napařování také mění rostlinou použitelný dusičnanový dusík na dusitanový dusík, který je pro rostlinu toxický.

Image
COCO Quality

CANNA proto udělala nesnadné rozhodnutí a upustila od napařování kokosu a soustředí se na precizní kontrolu čistoty od farmy až po balení do pytlů.

Speciální pufrační proces (buffering process) nám umožňuje „předprogramovat" substrát na určitý věk. Díky tomu je zajištěno, že dostanete vysoce kvalitní materiál se stejnou konzistencí znovu a znovu.

Pufrování kokosu

V nezpracované formě má kokos ve srovnání s rašelinou vysoký obsah sodíku i draslíku a díky tomu i vysokou kapacitu výměny kationtů (CEC). Sodík a draslík se během zavlažování postupně uvolňují, ale přitom kokos pohlcuje vápník a hořčík. Výsledkem může být nedostatek těchto minerálů (proto se často setkáte s doporučením používat CalMag).

V CANNA toto řešíme pomocí pečlivého pufrování – kokos se opakovaně promývá a ošetřuje vápenatým hnojivem, čímž se zajistí rovnováha hospodaření s minerály. CANNA Coco Professional Plus je nejdůkladněji pufrovaný kokosový substrát na trhu.

Šetrný k životnímu prostředí & profesionální

CANNA COCO není pouze vysoce kvalitní substrát, ale také produkt nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Po mnoho let se tato surovina považovala za odpad a v zemích jako Srí Lanka nebo Indie se objevovaly obrovské nepoužitelné hory kokosových slupek.

Díky rozvoji speciálních biologických kompostovacích procesů jsme tento „odpad" přeměnili na vysoce kvalitní produkt. Stalo se to navíc důležitým příspěvkem místním ekonomikám Indie a Srí Lanky. Tento fakt a jedinečné pěstební vlastnosti kokosu naznačují, že substrát CANNA Coco je pěstební médium budoucnosti!

Štítky :