Kvalitní hnojiva do kokosu CANNA Coco | CANNA CZ
COCO

COCO kvalita

V roce 1998 již výrazně vzrostla obliba kokosu a to způsobilo nedostatek surového materiálu. Ani největší producenti pěstebních substrátů již nemohli ignorovat nový substrát, začali používat surovinu z nových zdrojů, aniž by zvážili jejich kvalitativní aspekty.

To způsobilo velké škody na úrod, obzvlášť ve Francii a Holandsku. CANNA, aby zamezila problematickým dodávkám v období vysoké poptávky, vyrazila do zámoří a výrazně se podílela na investicích do lokální infrastruktury. Byly vybudovány betonové zásobníky pro kontrolované skladování, vypomohli s mechanizací a byly podepsány smlouvy o dodávkách s vybranými farmáři.

Výhody toho byly kontrolované dodávky a správná velikost (prosívání na 0,5 palce), sklizeň bez smíchání s pěstební směsí, kontrolované dozrávání/ kompostování. Veškerá tato snaha vedla k produktu, který je bez hmyzu, zrní, plevele a nemocí, a který byl jako první oceněn v Holandsku standardem RHP.

infopaper-coco_text_12.jpg

CANNA RHP Známka kvality, výš a výš

Nadace RHP (Známka kvality pro substráty) je v Holandsku dobře známý pojem v oboru pěstebních substrátů zabývající se kontrolou substrátů a surového materiálu. Inspekce se neomezuje pouze na kontrolu finálních produktů, ale zabývá se i zdroji a zpracováním surového materiálu až k finálním 50litrovým pytlům CANNA Coco Professional Plus. Známka kvality RHP je zahrnuta i do certifikačního balíčku ECAS (European Certification body for the Agricultural Sector – Evropský certifikační institut zemědělského odvětví). ECAS monitoruje celou produkci CANNA od továrniček v Indii ke konečnému uživateli a tak ručí za to, že všechny požadavky na certifikaci substrátu CANNA COCO jsou splněny.

infopaper-coco_text_10.gif

Výrobky RHP vyhovují všem chemickým i fyzikálním požadavkům a jsou zbavené veškerých plevelů a patogenních organismů. RHP standard může být dosažen dvěma způsoby: buď sterilizací kokosového materiálu párou nebo kompletní kontrolou výrobního procesu. Nevýhodou parní sterilizace je nemožnost přirozeně chránit úrodu před škodlivými plísněmi, jako např. pythium. Napařování také mění rostlinou použitelný dusičnanový dusík na dusitanový dusík, který je pro rostlinu toxický. CANNA udělala nesnadné rozhodnutí a upustila od napařování kokosu. Náš pufrační proces (buffering process) umožňuje „předprogramovat“ substrát na určitý běk. Díky tomu je zajištěno, že dostanete vysoce kvalitní materiál se stejnou konzistencí znovu a znovu.

infopaper-coco_text_11.jpg

Šetrný k životnímu prostředí & profesionální

CANNA COCO je 100% přírodní substrát pro růst i květ, který již v průběhu let používání potvrdil své kvality. CANNA, holandský průkopník používání kokosových vláken, hraje důležitou roli v rozšíření kokosového substrátu v oboru zahradnictví. CANNA COCO není pouze vysoce kvalitní produkt, ale také produkt nezávadný a šetrný k životnímu prostředí. Po mnoho let se tato surovina považovala za odpad a obrovské nepoužitelné „Kokosové hory“ se objevovaly v zemích jako Srí Lanka nebo Indie. Díky rozvoji speciálních biologických kompostovacích procesů byl tento „odpad“ přeměněn na vysoce kvalitní produkt. Tato novinka se stala důležitým příspěvkem místním ekonomikám Indie a Srí Lanky. Tento fakt a jedinečné růstové vlastnosti naznačují, že substrát CANNA COCO je pěstební médium jak dneška, tak budoucnosti!

Holandský přední obchodník s potravinami prodává zeleninu vypěstovanou na COCO

Hartman BV je největším zahradnictvím v Holandsku s celkovou obdělávanou plochou 21 ha. Albert Hejn (mateřská společnost AHOLD) je jeho výhradní odběratel již 20 let.

Willem Hartman pěstuje všechnu produkci okurek, paprik a rajčat, stejně jako celou řadu exotické zeleniny, kterou najdete na pultech obchodu. Po letech testování různých přírodních pěstebních substrátů přešel Hartman na kokos prakticky v celé své společnosti. „Problémy, které se vyskytovaly na dvou hektarech okurek s tlustými kořeny, urychlily naše rozhodnutí,“ říká Harman. „Naše okurky pěstujeme i v květináčích, které jsou vyrobeny z kokosového vlákna! I květináč je tedy postupně pomalu vstřebáván, jak skrz něj prorůstají kořeny rostliny.“

Navíc kromě lepšího vizuálního vzhledu dochází v kokosu ke snazšímu a kvalitnějšímu rozvoji kořenů než v případě použití minerální plsti (rockwool). „Díky zdravějšímu vývoji kořenů dochází k lepšímu růstu a objevuje se méně souvisejících problémů. Díky tomu má úroda delší shelf time, stejně jako lepší barvu a chuť,“ prohlašuje Hartman.

Jeho společnost se zaměřuje především na maximální kvalitu. Toto je nezbytné, neboť i zákazník požaduje pouze nejvyšší kvalitu. Výborné zakořenění v kokosovém substrátu kombinované s biologickými kontrolními měřeními podle Hartmana ještě zvýší kvalitu produkce. Listy keříků paprik jsou na omak pevné a lehce se otáčení nahoru. „Není to přesně to, po čem touží každý pěstitel?“ říká Hartman.

Rate this article: 
Average: 5 (1 vote)