Nedostatek železa u rostlin | CANNA CZ
Info-Courier Iron

Průvodce deficity Železo

infocourier-iron_intro_1.jpg Železo je životně důležitý prvek pro zvířata a rostliny. Plní mnoho důležitých funkcí v absolutním procesu látkové výměny rostlin a je nezbytné pro produkci chlorofylu. Rostliny obecně vážou železo špatně. Kořeny je mohou vázat pouze v určité formě a za správných podmínek. Půda většinou obsahuje železa dostatek, ale často se stává, že v ní chybí formy železa, které je rostlina schopná vázat. Dostupnost železa silně závisí na hodnotě PH; v kyselých půdách bývá vstřebatelného železa běžně dostatek.

krátce o železe

Co je železo a jaký má význam?
Železo plní mnoho důležitých funkcí v absolutním procesu látkové výměny rostliny a je nezbytné pro produkci chlorofylu.
Jak se projevuje nedostatek?
Nedostatek železa se projevuje silným zažloutnutím mladých výhonků a listů mezi listovou žilnatinou.
Jak tomu zabránit?
Listy nejlépe postříkejte vodním roztokem EDDHA (max. 0,1 gramu na litr vody) nebo vodním roztokem s EDTA cheláty (max. 0,5 gramů na litr vody).

infocourier-iron_text_4.jpg

Projevy nedostatku železa

Při masivním nárůstu nebo zátěži rostliny se občas mohou vyskytnout symptomy nedostatku železa, které zase samy zmizí. Nedostatek železa se vyznačuje silným zažloutnutím mladých výhonků a listů mezi listovou žilnatinou. To se stává především proto, že železo se v rostlině přepravuje poměrně špatně. Mladé listy tudíž nemohou odebrat železo starším listům. Při zásadním nedostatku železa mohou zežloutnout i starší listy a male žilky na listech.

Chronologie

 • Zeleno-žluté zabarvení zvnitřku ven, v mladých výhoncích a listech. Žilnatina je většinou zelená.
 • Postupující žloutnutí (někdy až doběla) listů, žloutnou i větší listy. Toto zbrzďuje růst.
 • V nejhorším případě postižený list uhyne, zbrzdí se růst a květ rostliny.

infocourier-iron_text_3.jpg

Příčiny nedostatku železa

 • Hodnota pH v kořenovém prostředí je příliš vysoká (pH > 6,5)
 • Vysoký výskyt zinku a manganu v oblasti kořenů.
 • Teplota v oblasti kořenů je příliš nízka
 • Kořenový bal je příliš vlhký, což znemožňuje zásobování kyslíkem.
 • Špatně fungující kořenový systém
 • Poškozené, infikované či odumřelé kořeny.
 • Do vyživovací nádoby dopadá příliš mnoho světla: světlo podporuje růst řas (řasy taktéž potřebují železo) v nádobě na hnojivo a odbourává cheláty.

Jak tomu zabránit?

 • Můžeme snížit pH. Přidat do substrátu železité cheláty
 • Zvýšit půdní teplotu a vylepšit drenáže
 • Eventuálně můžeme listy pohnojit železitými cheláty
 • Při hydroponickém pěstování, pokud používáme dobré hnojivo, se nedostatek železa téměř nevyskytuje. Nejlépe listy postříkejte vodním roztokem EDDHA (max. 0,1 gram na litr vody) nebo vodním roztokem s EDTA cheláty (max. 0,5 gramů na litr vody).
Rate this article: 
Average: 5 (1 vote)