Pests & Diseases: Aphids

Mšice - Škůdci & Choroby

Mšice dorůstají nejvýše přibližně 4 mm, mají baňaté břicho a mohou mít různou barvu. Patří k nejničivějším škůdcům, kteří zasahují kulturní plodiny v mírných oblastech. Zvlášť nebezpečné pro vaše plodiny jsou okřídlené mšice, protože ničí rostliny mnohem rychleji než běžné mšice.

Stručné informace o škůdci

Co jsou mšice?
Když mluvíme o mšicích, obvykle máme na mysli obrovskou nadčeleď hmyzu, která zahrnuje více než 4 000 druhů parazitů, které napadají rostliny.
Co vidíte?
Mšice mohou způsobovat sníženou rychlost růstu, skvrnité listy, žloutnutí, zakrnělý růst, zvlněné listy, hnědnutí, vadnutí, nízké výnosy a uhynutí rostlin.
Co můžete udělat?
K prevenci nebo minimalizaci útoku mšic můžeme použít několik pěstitelských postupů.

Biologický cyklus mšic

Mšice mohou být okřídlené nebo bezkřídlé. První generace, která se vylíhne po zimě, je obvykle bezkřídlá. Po několika generacích ale může být na hostitelské rostlině nedostatek místa. To vyvolá narození generace okřídlených mšic, které mohou migrovat na jiné hostitele. Všechny mšice, které se narodí ze zimních vajíček, jsou samičky. V průběhu jara a léta se narodí několik dalších samičích generací mšic. Samičky se dožívají 25 dnů, během nichž každá vyprodukuje až 80 nových mšic. Jarní a letní reprodukce probíhá nepohlavně – bez samečků.

Mšice

Příznaky výskytu škůdců

Mšice se živí mízou, což rostlinu oslabuje a způsobuje metabolickou nerovnováhu, kroucení listů a v extrémních případech dochází i ke ztrátě listů. Ztráta listů má vliv na množství a kvalitu konečné sklizně. Mšice do rostliny rovněž vpravují toxiny, čímž systematicky mění její vývoj.

Navíc medovice, kterou mšice vylučují, je ideální živnou půdou pro celou řadu hub, které na listu vytvářejí bariéru a zabraňují mu vstřebávat veškeré světlo, které na něj dopadá.

Ovšem nejškodlivějším následkem mšic je přenos virů. Mšice, zejména pak jejich okřídlené generace, dokážou během několika sekund přenést desítky virů z nemocných rostlin na zdravé. Největším problémem virů je, že na ně neexistuje žádný lék, takže infekce rostliny, která vůči viru není tolerantní nebo rezistentní, nevyhnutně vede k poklesu konečné produkce.

Jak škůdcům předcházet?

K prevenci nebo minimalizaci zamoření mšicemi můžeme použít několik pěstitelských postupů. Patří k nim:

  • Odstranění plevele, který může sloužit jako zásobník vajíček a dospělců.
  • Používání sítí na hmyz (někdy napuštěných insekticidem) k zakrytí plodin.
  • Vyhýbání se nadměrnému používání dusíkatých hnojiv.
  • Odstraňování zbytků plodin.
  • Vysazování druhů rostlin, které mohou sloužit jako zásobník pro predátory (tzv. „banker plant“).
  • Postřikování rostliny přípravkem CANNACURE jako prevence mšic.

Mšice

Řešení pro kontrolu škůdce

K přirozeným nepřátelům mšic patří slunéčka (neboli berušky) a zlatoočky. Larvy zlatoočky obecné (Chrysoperla sp.) jsou nenasytní predátoři mšic. Ke kontrole mšic lze rostlinu postřikovat přípravkem CANNACURE.

Rate this article: 
Average: 4 (1 vote)