Svilušky - Škůdci & Choroby | CANNA CZ
Pests & Diseases: Spider mites

Svilušky - Škůdci & Choroby

Svilušky napadají mnoho plodin po celém světě. Existuje více než 1200 druhů svilušek, z nichž více než stovku lze považovat za škůdce a přibližně deset z nich za významné škůdce. Nejznámější a nejproblematičtější sviluška je Tetranychus urticae (česky sviluška chmelová). Má schopnost velmi rychle se množit, což škůdcům umožňuje způsobit za krátkou dobu obrovské škody.

Svilušky mají sosáky podobné jehle. Živí se tak, že sosáky proniknou do rostlinné tkáně. Velké populace dokážou svými sítěmi pokrýt i celou rostlinu. Tyto sítě používají k pohybu po rostlině. Protože jsou svilušky velmi malé, mohou snadno proniknout ventilátory.

Stručné informace o škůdci

Co jsou svilušky?
Svilušky nejsou hmyz a ve skutečnosti jsou více příbuzní s pavouky. Patří do třídy zvané pavoukovci (Arachnida).
Co vidíte?
Svilušky obvykle spřádají hedvábné pavučiny. Když svilušky napadnou listy rostliny, poškozují rostlinnou tkáň a zanechávají žloutnoucí a mrtvé skvrny, které se spojují, až je nakonec zasažen celý list. List zežloutne, zvadne a nakonec opadne. Existují některé druhy svilušek, které nespřádají pavučiny a žijí ve špičkách poupat rostlin, kde není poškození vidět, dokud se špička nerozevře.
Co můžete udělat?
Svilušky mají několik přirozených nepřátel, které lze využít ke kontrole populace.

Biologický cyklus svilušek

Každá samice svilušky chmelové klade 10–20 vajíček denně a 80–120 celkem za celý svůj životní cyklus, který trvá až 4 týdny. Vajíčka jsou většinou přichycena k hedvábné pavučině. Po 3–15 dnech se vylíhnou šestinohé larvy. Nově vylíhnuté larvy jsou téměř bezbarvé a mají jasně červené oči. Během 4–5 dnů se třikrát svléknou a stane se z nich postupně protonymfa, deutonymfa a konečně dospělec. Dospělci i nymfy mají 8 nohou.

Svilušky

Příznaky výskytu škůdců

Prvními viditelnými příznaky budou malé žlutavé nebo bělavé skvrny, zejména okolo středního žebra a větších žil listů. Pokud se tyto skvrny zvětšují a spojují, prázdné buňky dodávají některým částem listu bělavý nebo stříbrně průhledný vzhled.

Jak škůdcům předcházet?

Chcete-li minimalizovat riziko a rychlé šíření nákazy sviluškami, snažte se udržovat nižší teplotu (<25 °C) a vyšší vlhkost (>60 %), protože to zpomalí rychlost reprodukce. Vyšší vlhkost potřebují také predátoři likvidující svilušky. Pěstební plochy udržujte čisté a odstraňujte spadané listí. Důležité je dostatečné zavlažování, protože rostliny trpící nedostatkem vody snáze utrpí poškození. Jako prevenci svilušek lze rostlinu postřikovat přípravkem CANNACURE.

Svilušky

Řešení pro kontrolu škůdce

Když zpozorujete svilušky (poznají se podle hedvábných pavučin na vrcholcích listů), odstraňte zasažené listy. Rostlinu důkladně opláchněte směsí alkoholu a mýdla. Tento postup opakujte několikrát týdně nebo ke kontrole škůdce použijte přírodní produkt, jako je CANNACURE. Nebo pokud už není požadováno ošetřování produktem na bázi vody, odstraňte pavučiny vysavačem.

Můžete také použít přirozené nepřátele: dravé roztoče, berušky, dravé brouky a zlatoočky.

Rate this article: 
Zatím žádné hlasy