Existuje celá řada typů a kvality vrchní rašeliny. Vlastnosti rašeliny závisí mimo jiné na hloubce, ze které je těžena, způsob těžby a klimatické podmínky oblasti. Když se podíváme na jednotlivé vrsty rašeliny odshora dolů, najdeme následující typy:

Image
Different types of high peat

„Vrchní vrstva“ rašeliny

„Vrchní vrstvu“ nalezneme na horní části řezu rašelinou. Podle německých norem těžby rašeliny by tato vrstva měla zůstat na písečném podloží poté, co byla vykopána bílá a černá rašelina. Když došlo k přeměně země na zemědělskou půdu, byla tato zbývající rašelina hluboce zaorána do písečného podloží a smíchána s ním. V současnosti je třeba povolení k použití „vrchní vrstvy“ rašeliny do pěstebních směsí. Nevýhodou „vrchní vrstvy“ rašeliny je to, že ne vždy má stejnou homogenní konzistenci.

Sphagnum moss rašelina

Jde o mladou, částečně rozloženou rašelinu, která je schopná absorbovat deseti- až dvanáctinásobek své hmotnosti vody. Má světlou barvu a je téměř výhradně tvořena různými druhy Sphagnum moss. Protože jde o relativně mladý organický materiál, rozkládá se rychleji než starší typy rašeliny. Sphagnum moss rašelina, která pochází ze severní Evropy, je v současnosti používána především v dražších druzích pěstebních směsí.

Image
Different types of high peat

Rašelinný humus

Rašelinný humus nebo rašelinný prach je stahovaný z vrchní vrstvy rašeliny. Má světle hnědou barvu a je pouze částečně rozložený. Rašelinný humus je schopen pojmout ke své hmotnosti minimálně osminásobek vody. Absorpce a uvolňování vody jsou ale pomalejší než u Sphagnum moss rašeliny. Rašelinný humus je dostupný v jemné, normání nebo hrubé konzistenci, záleží na metodě těžby.

Jemný humus je těžen horizontálně, rašelina je odřezávána vrstvu po vrstvě, poté je sušena a sbírána. Jde jednoznačně o nejlevnější způsob. Abychom dosáhli hrubší struktury, musí se používat dražší vertikální metoda těžby.

Černá rašelina (nezamrzající)

Nezamrzající černá rašelina, známá také jako stará rašelina, není vhodná pro použití v pěstebních směsích, protože při vysychání příliš sesychá a tedy má menší schopnost zadržovat vodu. Když se dobře vysuší, je velice tvrdá (lisovaná rašelina) a používá se jako palivo.

Image
Different types of high peat

Zahradní rašelina

Zahradní rašelina je důležitý zdroj pro produkci zvlažovacích směsí. Je vyráběna tak, že se nechá mokrá černá rašelina zamrznout. Kvalita záleží na tom, při kolika stupních se nechala rašelina zamrznout. Zmražení černé rašeliny zlepšuje její schopnost zadržovat vodu a snižuje pozdější sesychání. Po vysušení je schopná pojmout až 4násobek své hmotnosti vody. Zahradní rašelina má tmavě hnědou barvu, což je dobrý znak toho, že již dosáhla pokročilý stupeň rozkladu. Skládá se z velmi jemných částeček, takže má relativně malý obsah vzduchu.

„Barevná“ rašelina

„Barevná“ rašelina je těžena z vrstev mezi bílou a černou rašelinou. Tato vrstva je rozložená více než bílá vrstva a barva je taktéž mezi černou a bílou rašelinou. „Barevná“ rašelina absorbuje méně vody než rašelinný humus a sphagnum moss rašelina.

Štítky :