Ne všechny pěstební směsi jsou použitelné při pěstování plodin v krátkých cyklech. Tři nejdůležitější faktory, které by se měly posuzovat, jsou struktura, předhnojení a kyselost. Dobré předhnojení a kyselost jsou naprosto nezbytné pro úspěšnou sklizeň. Pěstební směs, minerální plsť (rockwool) a kokos jsou tři nejdůležitější pěstební substráty pro rychle rostoucí rostliny. Velká výhoda pěstební směsi je to, že jde o médium, se kterým se dá snadno pracovat.

Pěstební směs je především biologické a přírodní médium, což vysvětluje jeho velkou oblibu mezi organickými pěstiteli. Zároveň když je směs použita v kombinaci s hnojivy CANNA, nezůstávají po použití v růstovém substrátu téměř žádné usazeniny, což znamená, že může být použita jako podpůrný prostředek šetrný k životnímu prostředí bez jakýchkoliv dalších komplikací.

Image
Potting mixes, general info

Pěstební směs založená na rašelině je běžně považována za „organickou“ a „přírodní“, ačkoliv to tak není, protože často obsahuje prvky jako perlit a minerální živiny, které prošly zpracováním. Perlit je anorganický materiál vyrobený průmyslovým zpracováním.

Historie

Image
Potting mixes, general info

Přibližně 12000 let před naším letopočtem ustupovaly ledovcové jazyky poslední doby ledové severním směrem a zanechaly za sebou neúrodnou, písčitou zem. První vegetace brzy uhynul a vytvořila první tenkou vrstvu rašeliny, kterou je stále možné najít v tzv. „tmavé“ vrstvě.

Následovalo dlouhé tvořivé období, přerušené krátkými dobami ledovými kolem let 6000 a 3000 př.n.l., které vytvořilo černou rašelinnou vrstvu. Toto se udává jako začátek nového období, během kterého se mohla tvořit bílá rašelinná vrstva.

Mezivrstva mezi bílou a černou rašelinou se nazývá „šedá“ rašelina. Vegetace nebo „horní“ vrstva vyprofilovaly vrchní vrstvu.

Dostupné znalosti

Rašelina je základem každé dobré pěstební směsi. Obvykle pochází z oblastí, kde je nízký obsah minerálů v dešťové vodě a proto obsahuje málo živin. Z toho důvodu je nutné do pěstební směsi všechny živiny potřebné pro růst dodávat. Toho lze dosáhnout použitím speciálně připravených pěstebních směsí nebo biologických přídavků, např. granulovaných řas, krevní moučky, rybí emulze, sušené kravské mrvy, rohové moučky, kostní moučky a žízalího trusu.

Protože rašelina má dále schopnost nasávat stopové prvky, obzvláště měď, je důležité vědět, že mohou být také přidávány. Množství stopových prvků, které mohou být rašelinou absorbovány, záleží na typu rašeliny, např. spagnum ross absorbuje méně než zahradní rašelina.

Image
Potting mixes, general info

Většina pěstebních směsí, které jsou dostupné v obchodech, už obsahuje potřebné živiny a mají správný stupeň kyselosti. To zajišťuje stabilní prostředí pro kořenový systém a snižuje pravděpodobnost problému s množstvím živin. Velká přednost pěstebních směsí je to, že jde o médium, se kterým je jednoduchá práce. Dalším důvodem, proč si mnoho pěstitelů volí právě pěstební směsi, je fakt, že v porovnání s minerální plstí nebo kokosem má pěstební směs delší tradici používání a tedy více znalostí a zkušeností.

Štítky :