Začneme tím, že se podíváme na různé typy zahradnických substrátů, jež jsou k dispozici domácím pěstitelům. Také jsme napsali sekci o různých typech rašeliny. A něco málo si povíme o RHP, obchodní certifikační organizaci. Máme toho pro Vás ovšem tolik, že se to ani všechno nevejde do jednoho článku! V další části se podíváme na strukturu zahradnického substrátu a různé produkty, získané nejrůznějšími metodami těžby rašeliny. Kromě všech těchto užitečných informací Vám dáme i pár hodnotných tipů, jak omezit nemoci a zvýšit výnos, a načrtneme seznam často kladených dotazů (FAQ) a pěstitelských rad.

1. Ne každý zahradnický substrát je vhodný k pěstování rychlených odrůd!

Než se ponoříme do detailního objasňování toho, jak má vypadat správný zahradnický substrát, měli bychom si ujasnit jednu věc: ne všechny zahradnické substráty jsou vhodné k pěstování rychlených odrůd. Měli byste tedy vybírat substráty podle toho, co chcete pěstovat, a jak dlouho chcete Vaše rostliny v substrátu ponechat. Tři nejdůležitější faktory, které byste měli vzít v úvahu, jsou struktura, předhnojení a pH.

Dobré předhnojení a pH jsou nezbytně důležité pro úspěšnou úrodu. Zahradnický substrát, minerální vlna a kokosová vlákna (COCO) jsou tři nejdůležitější substráty pro rychle rostoucí rostliny. Velkou výhodou zahradnického substrátu je, že se s ním snadno pracuje. Zahradnický substrát je z velké části biologický a přírodní, což přispívá k jeho velké popularitě mezi organickými pěstiteli. Kromě toho, pokud ho použijete v kombinaci s CANNA živinami, nezůstanou v něm téměř žádná rezidua, což znamená, že ho můžete bez problémů použít několikrát za sebou jako vylepšovač substrátu, aniž byste tím poškozovali životní prostředí. Zahradnický substrát má pověst ‘biologického‘ a ‚přírodního‘ materiálu, nicméně to není zcela oprávněné, neboť často obsahuje zpracované částice perlitu a minerální živiny. Perlit je průmyslově vyrobený anorganický materiál.

Image
TERRA, about peat and feed

Historie rašeliny

Asi 12000 let př. n. l. ledovcové jazyky poslední doby ledové začaly ustupovat na sever; zanechaly po sobě neúrodný, písčitý terén. Vyrostla zde první vegetace, která odumřela a z ní se vytvořila první tenká vrstva rašeliny, kterou dnes známe jako ‚tmavou‘ vrstvu. Následovalo dlouhé období nárůstu, přerušené kratší dobou ledovou přibližně 6000 až 3000 let př. n. l., během níž se zformovala vrstva černé rašeliny. Poté začalo nové formativní období, během něhož se mohla vytvořit vrstva bílé rašeliny. Střední vrstva mezi bílou a černou rašelinou se nazývá ‚šedá‘ rašelina. Svrchní vrstva profilu je kontinuálně formována růstem na samotném povrchu.

Máme pro Vás spoustu poznatků

Rašelina je základem pro všechny dobré zahradnické substráty. Rašelina pochází z míst, kde dešťová voda obsahuje nízké množství minerálů, a proto obsahuje málo živin. Kvůli tomu je potřeba do substrátu dodat všechny živiny potřebné pro růst. Buďto můžete použít živiny speciálně upravené pro zahradnický substrát, nebo biologické příměsi jako granule z řas, krevní moučku, rybí emulzi, kravskou mrvu, rohovou moučku, kostní moučku či žížalí trus. Jelikož rašelina vstřebává také stopové prvky, částečně i měď, je důležité, abyste je také přidali. Množství stopových prvků, které je rašelina schopna vstřebat, záleží na jejím typu. Rašeliník (spaghnum) jich vstřebává méně než například zahradní rašelina.

Většina zahradnických substrátů dostupných v obchodech už obsahuje živiny a má zdravou hladinu kyselosti. Ta poskytuje stabilní kořenové prostředí a redukuje možné problémy s živinami. Velkou výhodou zahradnického substrátu je, že se s ním dá snadno pracovat. Dalším důvodem, pro který mnoho lidí volí právě zahradnický substrát, je, že například ve srovnání s minerální vlnou a kokosovými vlákny (COCO) zde existuje dlouhá tradice užívání tohoto substrátu a máme k dispozici více znalostí a zkušeností.

2. Různé typy klasického rašeliniště!

Image
TERRA, about peat and feed

Existuje mnoho různých druhů a kvalit rašeliny. Charakteristiku rašeliny mimo jiné ovlivňuje, z jaké hloubky byla vytěžena, způsob těžby a klimatické podmínky daného regionu. Pokud se podíváme na profil rašeliny zvrchu dolů, najdeme tyto typy rašeliny“:

‚Povrchová vrstva‘

‚Povrchová vrstva‘ tvoří několik svrchních decimetrů profilu rašeliniště. Podle německé normy upravující těžbu rašeliny by se tato vrstva měla uložit zpět na písčité podloží poté, co se vykope bílá a černá rašelina ležící pod ní. Když se z míst těžby rašeliny stala zemědělská půda, zbývající rašelina se zaorávala hluboko do písčité půdy, aby se s ní promíchala. V současnosti je možné dostat povolení k použití ‚vrchní vrstvy‘ rašeliny v zahradních substrátech. Nevýhodou této vrstvy ovšem je, že nemá vždy homogenní složení.

Vláknitá rašelina nasaje vodu až do 10-12 násobků své hmotnosti

Tato vrstva je tvořena mladým, částečně zetlelým rašeliníkem, jenž může zadržet 10-12krát více vody, než je jeho hmotnost. Má světlou barvu a skládá se skoro celý z různých druhů rašeliníků. Jelikož je vrstva tvořená rašeliníkem relativně mladý organický materiál, rozpadá se mnohem rychleji než starší druhy rašeliny. Pochází ze Severní Evropy, v současné době se používá především v drahých typech zahradních substrátů.

Drcená rašelina a rašelinové stelivo jsou nejlevnější

Drcená rašelina, rašelinové stelivo nebo rašelinový prach se získává z vrchní vrstvy rašelinového profilu. Tento produkt má světle hnědou barvu a je jen lehce zetlelý. Rašelinové stelivo může zadržet až osminásobně víc vody, něž je jeho hmotnost. Absorpce a uvolňování vody trvají déle než u rašeliníkové vrstvy. Rašelinové stelivo se dodává v třech kvalitách – výborná, normální a obyčejná – stupeň kvality závisí na způsobu těžby. Rašelina výborné kvality se těží horizontálně tak, že se vytěží postupně vrstva za vrstvou, poté se vysuší a sklidí. To je nejlevnější metoda. Při větší těžbě rašeliny obyčejné kvality se musí užít nákladnějšího vertikálního způsobu těžby.

‚Šedá‘ nebo někdy také ‚barevná‘ rašelina zadržuje méně vody

‚Šedá‘ nebo také ‚barevná‘ rašelina se těží z vrstvy mezi černou a bílou rašelinou. Tato vrstva je více zetlelá než bílá rašelina a její barva je něco mezi bílou a černou rašelinou. ‚Barevná‘ rašelina zadržuje méně vody než rašelinové stelivo a vrstva tvořená rašeliníkem.

Zahradní rašelina má relativně menší obsah vzduchu

Zahradní rašelina je důležitým zdrojem pro obchod se zahradnickým substrátem. Vyrábí se tak, že se nechá zmrznout vlhká černá rašelina. Kvalita zahradní rašeliny závisí na tom, jak moc byla zmražena. Zmražením černé rašeliny se zlepšuje její schopnost zadržovat vodu a omezuje se smršťování. Po vysušení může zahradní rašelina zadržet až čtyřnásobně víc vody než je její hmotnost. Zahradní rašelina je tmavě hnědá, což je znakem toho, že už dosáhla pokročilého stupně rozkladu. Skládá se z velmi drobných částic, a proto může zadržovat jen málo vzduchu.

Image
TERRA, about peat and feed

Černá rašelina je nevhodná do zahradnických substrátů

Stará černá rašelina z nejnižších vrstev není vhodná do zahradnických substrátů, protože se hodně smršťuje, když vyschne a postupem času se snižuje její schopnost zadržovat vodu. Když se důkladně vysuší, stane se z ní velmi tvrdá rašelina (lisovaná rašelina), která se dá použít jako palivo.

3. Jak zabránit poškození rostliny

Je to všechno substrátem

Rašelina je přirozeně celkem kyselá (pH 3,5-4,5) tudíž je potřeba přidat vápenec, aby se pH zvýšilo. Zahradnické substráty z obchodů vždy obsahují vápenec. Množství vápence, které je potřeba přidat, závisí na složení rašeliny. Například do zahradní rašeliny je vždy potřeba dodat víc vápence než do rašelinového steliva. V průměru je potřeba do zahradnického substrátu přidat 5-6 kg vápence na metr krychlový (1000 litrů), aby se zvýšilo pH. Po přidání vápence trvá několik týdnů, než se pH stabilizuje. Pokud nepřidáte žádný vápenec nebo ho dáte málo, rostliny přijmou vysokou koncentraci prvků jako mangan, železo a fosforečnan, a to může vést k příznakům přehnaného přidávání živin. Koncentrace hliníku může dosáhnout toxické hladiny pro rostlinu, což způsobuje ztluštění listů, a to zase omezuje příjem živin. Pokud je pH zahradnického substrátu příliš nízké, přidáním 20 gramů vápence (Dolocal) na 10 litrů vody ho zvýšíte o jeden bod. Správný stupeň kyselosti zahradního substrátu je mezi 5,2 a 6,2 stupni. Hodnoty vyšší než 6,2 mohou vést k tomu, že se fosforečnan ukládá ve formě fosforečnanu vápenatého, což způsobí, že se fosforečnan pro rostlinu stane méně dostupným.

Co je značka RHP quality?

Image
TERRA, about peat and feed

Zahradnické substráty současně dostupné na trhu se velmi liší v kvalitě. V Nizozemí nadace RHP dohlíží na zachovávání kvality a kontrolu produktů, půdních komponentů, zahradnických substrátů a substrátů jako kokosová vlákna (coco), perlit, pemza atd. Substráty a substrátové komponenty, které mají značku RHP quality jsou bezpečné směsi (obsahují málo plevele a žádné choroby), ale nenabízí záruku úspěšné sklizně. Ve skutečnosti značka RHP quality neříká nic o přesné struktuře a chemickém složení zahradního substrátu. Zahradní substráty se také mohou podstatně lišit v ceně. Zahradní substráty vyrobené ze zahradní rašeliny jsou obecně levnější než substráty ze vzdušné bílé rašeliny, a popravdě řečeno, nejobyčejnější stupně bílé rašeliny jsou mnohokrát dražší než rašeliny výborného stupně.

Jak dosáhnout lepších výsledků

Po předešlých výzkumech proporční vyváženosti vody a vzduchu v CANNA substrátech, CANNA udělala několik praktických testů, při nichž použila zahradnické substráty, vyrobené z vysoce kvalitního porézního základního materiálu. Tyto směsi srovnala s oblíbenými zahradnickými substráty na trhu, jež obsahují perlit. V různých pěstírnách nasadila polovinu rostlin do zahradnického substrátu obsahujícího perlit a druhou polovinu do vzdušnějšího substrátu. Klima a živiny byly pro všechny rostliny stejné. Každé tři týdny byly viditelné zřetelné rozdíly. Rostliny pěstované ve vzdušnějších substrátech vykazovaly značně lepší růst, průměrně o 5 cm delší a měly mnohem robustnější stonky. Během noci měly méně uvadlých listů, což dokazuje, že rostlina přijímala vodu i ve tmě, a to je nezbytný předpoklad pro optimální růst a kvetení.

Výsledky těchto testů ukazují důležitost hojnosti vzduchu v kořenovém prostředí.

Štítky :