řásněnky se poznají podle malé velikosti a dlouhého plochého tvaru. Dospělé třásněnky mají čtyři lehoučká křídla. Mohou mít různou barvu od šedé po žlutou nebo hnědou. Třásněnky jsou přenašeči virů, zejména rodu Tospovirus. Tyto viry způsobují značnou ztrátu úrody a nelze je léčit.

Stručné informace o škůdci

Co jsou třásněnky?
Když používáme pojem třásněnky, máme na mysli širokou skupinu hmyzu z řádu třásnokřídlí (Thysanoptera).
Co vidíte?
Protože ve slinách třásněnek jsou přítomny určité toxické látky, můžete na výhoncích nebo květech postižených rostlin pozorovat určité deformace.
Co můžete udělat?
Postřikujte rostliny ekologickými insekticidy, jako je draselné mýdlo nebo rostlinné extrakty s řimbabou.

Biologický cyklus třásněnek

První fází životního cyklu třásněnek je vajíčko, které se vylíhne mnohem rychleji při vyšších teplotách. Samice kladou vajíčka do tkání rostlin. Larvy, které se z vajíčka vylíhnou, se živí okolní tkání. Jednou z charakteristik tohoto hmyzu je, že z fáze kukly přechází do dospělce v půdě nebo v nižších listech. Larvy žijí v listech, ale jakmile dospějí do správné fáze vývoje, spadnou na zem nebo na nižší listy, kde žijí ve stádiu před kuklou a stádiu kukly, dokud se neobjeví dospělec s plně vyvinutými křídly, který je schopen reprodukce. Celý životní cyklus trvá jen několik týdnů.

Image
Thrips - Pests & Diseases

Příznaky výskytu škůdců

Dospělé třásněnky přijímají různorodou potravu skládající se zejména z pylu, ale larvy se živí rostlinnými tkáněmi a jsou zodpovědné za většinu poškození rostlin. Larvy sají tekutinu z rostlinných buněk, zejména z listů, ale také z okvětních lístků, výhonků a plodů. K raným příznakům patří téměř průhledné nebo světlé zbarvení listů s černými tečkami (které jsou způsobeny fekálními sekrety). Larvy mají drsné, sací ústní ústrojí, které vypadá jako hřeben. Z tkáně vytvářejí polévku, kterou pak sají. Vrchní vrstva tkáně je obvykle neporušená a uprostřed zbarvení je vidět okénko průhledné tkáně.

Protože ve slinách třásněnek jsou přítomny určité toxické látky, mohou se na výhoncích nebo květech postižených rostlin objevovat určité deformace. V případě velmi závažného zamoření mohou listy zcela seschnout. Některé třásněnky, jako například třásněnka západní (Frankliniella occidentalis), mohou také vyloučit pár kapek látky, když jsou ohroženy predátory. Tyto výměšky obsahují decylacetát a dodecylacetát, což jsou feromony, které slouží jako varovný signál pro ostatní třásněnky v okolí.

Jak škůdcům předcházet?

Vzhledem k tomu, že třásněnky mohou přenášet viry, je důležité sledovat plodiny, zda se na nich třásněnky nevyskytují, a co nejdříve škůdce zjistit. Klasickou metodou je používání lepivých pastí. Tyto pasti mají modrou barvu, protože třásněnky jsou velmi přitahovány k modré. J ednou za několik dnů je nutno pasti prohlížet lupou, zda se na ně nepřilepily nějaké třásněnky (obvykle dospělí jedinci s křídly). Dalším řešením je postřikování rostliny přípravkem CANNACURE, který předchází výskytu třásněnek.

Image
Thrips - Pests & Diseases

Řešení pro kontrolu škůdce

Pokud zjistíte výskyt třásněnek, je nutno provést vhodné ošetření, aby se minimalizovalo riziko zamoření. K tomu jsou vhodné ekologické insekticidy, jako je draselné mýdlo nebo rostlinné extrakty s řimbabou, pokud jsou zákonem povoleny. Je nutno důkladně postříkat celé rostliny, protože třásněnky se ukrývají pod žilami listů, což ztěžuje kontakt insekticidu se všemi jedinci.

K boji prosti třásněnkám lze rovněž využít entomofágní houby. Jednou z hub, které se obvykle používají v boji proti třásněnkám, je Beauveria bassiana. Je rovněž důležité uklidit a odstranit veškeré zbytky rostlin nebo půdy z podlahy i pracovních ploch.

Ke kontrole škůdců lze rovněž použít přípravek CANNACURE.

Štítky :