Nedostatek vápníku u rostlin | CANNA CZ
Info-Courier Calcium

Průvodce deficity Vápník

infocourier-calcium_intro_1.jpg Vápník je v celé rostlině. Je potřebný k mnoha procesům v rostlině, především ale pro růstový proces. V buňkách má regulující účinek a přispívá ke stabilizaci rostliny. Rostliny disponují dvěma transportními systémy: xylémem a floémem. Většina živin může být transportována oběma systémy, ale vápník ne.

Protože vápník může být transportován zásadně jen přes xylém, stává se méně pohyblivým elementem uvnitř rostliny. Je proto důležité, aby bylo v okolí kořenů pořád dostatečné množství vápníku, aby byl rostlině nepřetržitě k dispozici.

krátce o vápníku

Co je vápník a jaký má význam?
Vápník je potřebný k mnoha procesům uvnitř rostliny, především ale pro růstový proces.
V buňkách má regulující účinek a přispívá ke stabilizaci rostliny.
Jak se projevuje nedostatek?
Žluto-hnědé skvrny na listu, které jsou zřetelně olemované hnědým okrajem.
Jak tomu zabránit?
Jestliže půda obsahuje příliš málo vápníku, dá se to napravit pomocí magnezitu, sádry, saturačního kalu, křemičitanu vápenatého, křemičitanu hořečnatého, strusky, trojitého superfosfátu nebo dusičnanu vápenatého.

infocourier-calcium_text_4.jpg

Projevy nedostatku

Má-li rostlina nedostatek vápníku, projeví se to nejprve na starších, větších listech. Nedostatek vápníku se dá poznat podle toho, že se vytvoří žluto-hnědé skvrny, které jsou lemovány zřetelným hnědým okrajem. Navíc je zabráněno růstu a ve vážných příkladech se objeví menší, nehusté shluky květů.

Chronologie

 • Symptomy se ukážou při nedostatku vápníku často rychle; během jednoho až dvou týdnů se dají rozpoznat první skvrny na starších listech. Začínají často jako malé, světle hnědé tečky, které se potom zvětšují.
 • Po dvou týdnech se objevuje na starších listech pořád více skvrn, často na kraji listu, jako při nedostatku draslíku nebo při projevech spálení.
 • Někdy se kroutí mladé výhonky a kalichy mají tenké hubené tenké listy beze skvrn. Starší listy postupně odumírají; kolem skvrn mohou vzniknout nažloutlé skvrny mající tvar mraků. Čím je list starší, tím vážnější jsou symptomy.
 • Době květu je rovněž zabráněno a je prodloužena a počet pestíků je nižší. Květy se neuzavřou a zůstanou malé.
 • The flowering is also hindered and slowed down. Fruits stay small.

infocourier-calcium_text_3.jpg

Příčiny nedostatku vápníku:

 • Pěstování na půdě, která váže vápník
 • Přebytek amonia, draslíku, hořčíku a / nebo sodíku v kořenovém prostředí. Amonium zabraňuje příjmu vápníku nejvíce, sodík nejméně.
 • Problémy s odpařování kvůli vysokým EC hodnotám nebo kvůli velké nebo příliš malé relativní vlhkosti vzduchu.

Jak tomu zabránit?

 • Když je EC hodnota v substrátu nebo v půdě příliš vysoká, může být propláchnuta čistou, eventuálně okyselenou vodou.
 • Dodatečný vápník může být přidán hnojením tekutým vápenatým hnojivem, řešením je například roztok dusičnanu vápenatého. Když je půda příliš kyselá, může být použito ke zvýšení pH-hodnoty vápenaté mléko.
 • Používejte dobrou, ne příliš kyselou zeminu. Kyselá zemina obsahuje většinou příliš málo vápníku. Dobrá zemina a kokos již musí obsahovat vápník.
Rate this article: 
Average: 4.5 (2 votes)