Povědomí veřejnosti o CBD v posledních letech prudce vzrostlo a konzumenti jej používají k řešení nejrůznějších potíží a stavů. Lze jej užívat různými způsoby, od jednoduché perorální konzumace přes lokální aplikaci až po vapování. Na trhu jsou dostupné dvě hlavní formy CBD. Těmi jsou „plnospektrální" CBD a CBD izolát. Mezi oběma formami existuje řada zásadních rozdílů, kterým se v tomto článku budeme podrobně věnovat. Podíváme se také na metody užívání, protože ty mohou mít na účinnost CBD dramatický vliv. Jak uvidíme, popularita plnospektrálního CBD má dobré důvody, avšak izolát má určité přednosti, které mohou oslovit odlišnou skupinu uživatelů CBD.

Jak popularita CBD roste, mnoho jeho uživatelů vznáší dotazy ohledně způsobů extrakce a podávání CBD. Zásadní je především otázka, která z forem poskytuje uživateli nejširší spektrum zdravotních přínosů. Dvě nejběžnější formy extrahovaného CBD, které lze nalézt v obchodech, jsou plnospektrální (extrakt z celé rostliny) a čistý CBD izolát. Většina uživatelů dává přednost plnospektrální variantě. S rostoucím povědomím o užitečnosti CBD pro léčebné účely se v průběhu let vyvíjejí stále nové metody jeho podávání.

Image
Plnospektrální konopné extrakty vs CBD izolát

Někteří uživatelé se zajímají nejen o to, která forma CBD extraktu je nejúčinnější nebo jaké dávkování je pro ně vhodné, ale také tím, který způsob užívání přináší největší a nejrychlejší úlevu. Mezi nejčastější metody podání CBD patří sublinguální, topikální nebo konzumace ve formě kapslí. Mnozí považují za nejúčinnější metodu podání s nejvyšší biologickou dostupností vapování, což vedlo k nárůstu poptávky po CBD izolátu. Tato forma se od plnospektrálního CBD extraktu liší tím, že obsahuje pouze CBD a žádné další kanabinoidy, terpeny nebo zdraví prospěšné mastné kyseliny, které jsou běžně v extraktech z celé rostliny.

Konopí má složitou chemickou strukturu, a kromě CBD obsahuje více než 100 dalších aktivních kanabinoidů. Rovněž obsahuje terpeny, které mají protizánětlivé vlastnosti a jsou považovány za látky zvyšující účinnost kanabinoidů. Ačkoli nejsou z pohledu léčebných účinků tak významné jako CBD, bylo zjištěno, že i některé z těchto kanabinoidů dokáží mírnit projevy různých onemocnění. Například u kanabinoidů CBN a CBG, které se nacházejí ve většině plnospektrálních extraktů, studie prokázaly, že oba vykazují protizánětlivé, antibakteriální a bolest tlumící účinky.

Výtažky z celých rostlin obvykle obsahují pečlivě změřené množství nejvýznamnějšího kanabinoidu rostliny konopí, THC, i když obvykle ne v takovém množství, aby mělo nějaké účinky na psychiku. V mnoha zemích je stanovena určitá zákonná hranice pro obsah THC, kterou je při výrobě plnospektrální CBD produktů nezbytné znát. Při společném působení CBD a ostatních kanabinoidů, stejně jako terpenů, vzniká tzv. doprovodný účinek. Bylo zjištěno, že synergický vztah mezi kanabinoidy a terpeny zesiluje léčebné vlastnosti každého z nich.

Image
Plnospektrální konopné extrakty vs CBD izolát

Tento koncept podporuje i studie publikovaná Lautenbergovým centrem pro imunologii a výzkum rakoviny zaměřená na účinnost CBD izolátu ve srovnání s extraktem z celé rostliny. Ve shrnutí studie je uvedeno, že „při všech testech bylo izolované CBD neúčinné před i po dosažení určité dávky, zatímco účinnost plnospektrálního přípravku se s rostoucími dávkami stále zvyšovala”. Výsledky naznačují, že CBD je účinné proti otokům a bolesti pouze při určité dávce a že preparáty z konopí obsahující celou škálu kanabinoidů budou mít odpovídající účinky i při zvyšování dávky.

Zdá se, že výsledky této studie potvrzují, že pro většinu uživatelů CBD je vhodnější plnospektrální extrakt než izolované CBD. Přesto je však CBD izolát i nadále hojně využíván a někteří se domnívají, že je účinnější než plnospektrální výtažky. K tomuto názoru je vede skutečnost, že CBD je vedle THC jediným lékařsky vyhledávaným kanabinoidem v rostlině konopí. Mnozí uživatelé izolovaného CBD mají dojem, že konzumací čistého CBD bez terpenů nebo jiných „nadbytečných" složek rostliny získávají silnější nebo účinnější dávku CBD. Při vapování CBD, které je, jak již bylo uvedeno, považováno za nejúčinnější a nejrychleji působící metodu podání, mohou mít konzumenti izolátu pocit, že volí nejefektivnější způsob užívání CBD. Tato metoda sice může být účinná, ale absence doprovodného efektu znamená, že přínosy nejsou ve srovnání s plnospektrálním CBD tak výrazné.

Nicméně CBD izolát může uživatelům CBD skutečně nabídnout něco, co plnospektrální výtažky neumožňují. Skutečnost, že plnospektrální extrakty vždy obsahují malé množství THC znamená, že někteří uživatelé dávají přednost jistotě a drží se čistého CBD. Vedou je k tomu obavy, že neprojdou drogovým testem nebo se budou cítit „opojení”, ačkoli se ukázalo, že obojí je poměrně nepravděpodobné.

Image
Plnospektrální konopné extrakty vs CBD izolát

THC je jedním z kanabinoidů podílejících se na „doprovodném efektu", takže je vhodnou součástí doplňků s obsahem CBD. V nedávno publikovaném článku o plnospektrálním CBD je důležitost zařazení THC vyjádřena slovy: „THC je v technickém konopí (ang. „hemp”) minoritní složkou a v sušině se objevuje pouze ve stopovém množství pod 0,3 %, v souladu s omezením stanoveným vládou USA. THC napodobuje účinek anandamidu, neurotransmiteru přirozeně produkovaného v lidském těle a váže se na receptory CB1 v endokanabinoidnímu systému, který se nachází především v mozku. Díky extrémně nízkému obsahu THC v konopí není konopný olej psychoaktivní a jeho užívání je bezpečné pro všechny věkové kategorie."

Široká paleta benefitů plynoucích z užívání plnospektrálních extraktů CBD vedla k tomu, že někteří obchodníci s CBD buď přestali prodávat nebo omezili nabídku CBD izolátu ve prospěch extraktů z celé rostliny. Firmy i jednotlivci, kteří CBD sami extrahují, si začínají uvědomovat, že konopí může z lékařského hlediska nabídnout více než jen CBD nebo THC a není důvod při procesu extrakce využít vše, co tato „super-rostlina" může nabídnout.

Všechny tyto skutečnosti podtrhují důležitost testování CBD extraktů na obsahy různých účinných látek. Pokud váš domácí CBD výtažek obsahuje vysoké množství THC, mohl by být ve vaší zemi nelegální. Možná bude nutné, abyste zvolili buď jinou metodu extrakce nebo (což je pravděpodobnější) našli zdroj konopí s nižším obsahem THC. Vzhledem k tomu, že se objevuje stále více vědecké literatury potvrzující doprovodný účinek a větší přínos plnospektrálního CBD ve srovnání s CBD izolátem, můžeme očekávat, že výroba a prodej CBD produktů založených na izolátu se v příštích letech výrazně omezí.

Odkazy:


Využívání našeho obsahu ke komerčním účelům není povoleno.

Bez předchozího souhlasu není povolena žádná forma úpravy, adaptace nebo překladu našeho obsahu. V případě stažení a použití našeho obsahu je dovoleno výhradně pro vzdělávací účely a musí být vždy řádně akreditováno. Publikování našeho obsahu není bez výslovného souhlasu povoleno.

Fundación CANNA neodpovídá za názory svých přispěvatelů a autorů.

Štítky :