Konopí je jednoletá rostlina, která byla pěstována po tisíce let ve všech koutech světa. Ačkoli konopná vlákna, semena a olej byly vždy důležitými zemědělskými produkty, v současnosti jsou to především samičí květy (palice), které z konopí činí hospodářsky významnou plodinu.

Rozlišujeme celkem tři odrůdy konopí:

  • Cannabis sativa L
  • C. indica
  • C. ruderalis

Kultivary, které se pěstují pro produkci palic, jsou hybridy mezi těmito odrůdami.

Jak začít?

Než se pustíte do pěstování konopí, nejprve zvažte, co od pěstování očekáváte a co všechno je ve vašich možnostech. Stanovte si například výši investice do materiálu a příslušenství pro pěstování (např. osiva, elektřiny, osvětlení nebo vzduchotechniky).

Chystáte se pěstovat v interiéru nebo venku? Jakou odrůdu chcete pěstovat a jakou očekáváte úrodu? Jaké základní materiály budete používat? Jak velkou plochu máte pro pěstování k dispozici? Kolik rostlin vysadíte na metr čtvereční? Jaké pěstební metody zvolíte? Pokud si na tyto otázky odpovíte hned na začátku, získate představu, co vás čeká, a vyhnete se pozdějším nepříjemným překvapením.

Semena

Semena se zpravidla kupují za účelem vypěstování mateční rostliny pro pozdější odběr řízků. Je důležité, abyste si pořídili zdravá semena. Zatímco zdravá semena konopí mají tvrdou a hladkou slupku, sterilní nebo nezralá jsou světlá a matná. V Nizozemsku se prodávají tzv. hybridní semena. Hybridní odrůdy jsou kříženci různých druhů konopí. Pokud dojde ke zkřížení těchto hybridů, obvykle vzniknou rostliny, které nejsou k pěstování vhodné. Mějte na paměti, že z poloviny semen vyrostou samčí rostliny. Samci nevytvářejí palice a oplodňují samice, což značně snižuje jejich kvalitu. Existuje několik způsobů klíčení semen, ale nejlepší je klíčit je uvnitř, protože potřebují chráněné prostředí. Než semínko vyklíčí, musí nejprve vstřebat vodu. Teprve poté se v něm nastartují biologické procesy a semeno začne klíčit.

Image
Vaše první pěstování

Vhodným způsobem klíčení je ponořit semínko do sklenice s minerální vodou. Jakmile uvidíte, že se objevuje špička kořene, přemístěte semeno do navlhčené papírové utěrky. Doba, za kterou se objeví špička kořene, je do značné míry závislá na odrůdě a stáří osiva. Ujistěte se, že semena mají mezi sebou dostatek místa pro přístup vzduchu. Předejdete tak tvorbě plísní. Po několika dnech budou připravena a můžete je zasadit do středu zvolené pěstební plochy zhruba 5 mm pod povrch. Dbejte na dostatečně vysokou vlhkost vzduchu, ale i při klíčení musíte zabránit tomu, aby bylo prostředí přemokřené. Proto byste mladé rostliny neměli příliš zalévat. Jakmile se na rostlinách objeví první pravé listy (nazývané listeny), můžete začít s hnojením.

Hnojiva v živném roztoku nesmí být příliš koncentrovaná, doporučuje se maximální EC 1,2 (podle tvrdosti vody). Udržujte teplotu mezi 20 a 25 °C. Optimální vlhkost vzduchu během tohoto období se pohybuje v rozmezí 60-70 %. Vývoj rostlin nezávisí pouze na hnojivu, velmi důležité je také spektrum používaných pěstebních světel. Kupříkladu modré spektrum přispívá k tomu, že mladé rostliny rostou spíše do šířky než do výšky. Díky tomu budou rostlinky silné ještě před začátkem kvetení. Předpěstováním nazýváme metodu, kdy sazenice nejprve pěstujeme na jiném místě, než kde bude probíhat finální fáze kvetení. Rostliny tak rychle zesílí a zakoření a jsou dříve připraveny na kvetení. Dalšími výhodami této metody jsou nižší ztráty a častější sklizeň. Pro předpěstování se obvykle používají fluorescenční výbojky. Jsou totiž úsporné a snadno se s nimi manipuluje. Další výhodou je, že tyto typy zářivek mohou být v malé vzdálenosti od rostlin, takže není nutné mít k dispozici spoustu místa a drahého zařízení.

NAŠE RADA: Reflektory výbojek se časem zašpiní. Pravidelně je čistěte. Studie prokázaly, že výkon znečištěných světel může být i o 20 % nižší!

Řízkování

Řízky mají oproti semenům několik výhod. Rostlinky už jsou při přesazení trochu odrostlé a nejenže jsou odolnější, ale také budete moci sklízet dříve. Navíc o rostlině víte více, protože je geneticky identická s mateřskou rostlinou, ze které byly řízky odebrány. Máte tedy jistotu, že pěstujete samičí rostlinu s vynikajícím výnosem a pravděpodobně i skvělou kvalitou. Pokud máte kvalitní mateční rostlinu, můžete si řízky připravit i sami. Řezy odebírejte z mladých a vitálních částí rostliny. Odřízněte kousek o tloušťce 2 až 5 mm ve výšce 5-15 cm nad axilárním pupenem větve.

Ujistěte se, že řízky nemají příliš mnoho listů, aby příliš rychle nevysychaly (bez kořenů obtížně přijímají vodu). Odřízněte velké listy a snažte se, aby řízky měly vzhled mladé rostliny. Stonek seřízněte šikmo, čímž zvětšíte plochu řezu.

Image
Vaše první pěstování

Pokud nebudete řízky okamžitě usazovat do pěstební nádoby, uchovejte je mezitím ve sklenici s vodou. Tím nejen zabráníte jejich vyschnutí, ale i vytvoření bublinek, které by ucpaly stonek. Konec stonku potřete práškem/zakořeňovacím gelem a zlehka oklepejte. Ujistěte se, že je pěstební médium vlhké. Umístěte pěstební nádobu do uzavřeného prostoru (např. mini skleníku) a pokropte ji trochou vody. Dbejte na to, aby vlhkost vzduchu nebyla trvale příliš vysoká. Po 1 až 2 týdnech se objeví první kořeny. Z řízků jsou nyní malé rostlinky, které můžete přesadit do jiné pěstební nádoby s větším prostorem pro růst.

NAŠE RADA: Pokud pěstujete ze semen a hledáte kvalitní mateční rostlinu, můžete její pohlaví určit s pomocí řízku. Tento řez oddělte od ostatních rostlin a vyvolejte kvetení snížením počtu hodin světla z 18 na 12 hodin denně. Samičí rostliny se poznají podle malých květů s pestíky (preflowers), zatímco samčí květy mají podobu malých kuliček.

Růst

Fáze růstu začíná, když rostliny vytvoří dostatek kořenů. Nyní se buňky v místech nového růstu dělí a plní vodou a rostliny se zvětšují. V tomto období rostlina spotřebovává velké množství vody a živin (zejména dusíku). Aby mohla rostlina fotosyntetizovat a tyto živiny a vodu optimálně využít, potřebuje dostatek světla. Přestože se rostliny budou zvětšovat i v době, kdy začínají kvést, mnozí pěstitelé nechávají rostliny před započetím kvetení vyrůst. Čím déle růstové období potrvá, tím později bude možné sklízet. Lze však očekávat lepší výsledky, protože rostlina bude mít více času se rozrůst a bude méně citlivá na nemoci nebo nedostatky živin.

Image
Vaše první pěstování

Kvetení

Aniž by to bylo navenek patrné, v určitém okamžiku se rostlina začne proměňovat. Začnou se tvořit první buňky, ze kterých se později stanou květy a nastává fáze kvetení. Konopí začíná kvést v závislosti na zkracování dnů. Pokud pěstujete uvnitř pod umělým osvětlením, můžete tento okamžik sami určit zkrácením doby svícení na 12 hodin denně. Světlo získá načervenalý nádech, podobně jako sodíkové výbojky. To stimuluje rostliny k vertikálnímu růstu a vývoji kořenů. Tyto lampy však musí být zavěšeny ve větší vzdálenosti od rostlin, protože vyzařují více tepla. Mnohdy se používají v kombinaci s jinými lampami. Ve fázi kvetení musí být doba tmy ničím nepřerušovaná, aby nedocházelo k prodlužování období kvetení. 

V období květu se doporučuje udržovat vlhkost vzduchu v místnosti pod 60 %, aby se omezila tvorba plísní a zamezilo hnilobě květů. Je však vhodné udržovat vlhkost nad 50 %, což chrání rostliny před napadením sviluškami. Jakmile rostlina přejde do fáze kvetení, která trvá minimálně 2 měsíce, mění se i její výživové potřeby. Snižuje se potřeba dusíku (N), který byl pro rostlinu důležitý zejména ve fázi růstu, a výrazně se zvyšuje potřeba draslíku (K) i fosforu (P). Poslední 1 až 2 týdny před sklizní, kdy rostlina začíná dozrávat, vynechte hnojení.

Je velmi důležité, aby nedošlo k opylení květů a nevytvořila se v nich semena, protože rostlina má tendenci spotřebovávat veškerou svou energii na jejich tvorbu. Zastíněné květy odstraňujte, protože ty prakticky vůbec nevyrostou a spotřebovávají energii na tvorbu vrchních velkých palic. Naopak zastíněné listy nikdy neodstraňujte. Ty vytvářejí energii, kterou rostliny potřebují k růstu.

Jakmile rostlina začne dozrávat, pestíky postupně zhnědnou. Když je 75 % z nich hnědých, je rostlina připravena ke sklizni. Načasování sklizně poznáte i podle dalších faktorů, listy zežloutnou a objeví se pouhým okem viditelné kuličky pryskyřice. Jakmile uvidíte, že se tyto malé kuličky zbarvují do jantarové barvy, co nejdříve sklízejte.

Image
Vaše první pěstování

Sklizeň

Po veškerém vynaloženém úsilí, které jste rostlinám věnovali, přišel čas na sklizeň. Odřízněte hlavní stonek a rostliny sušte dva týdny zavěšené hlavou dolů na tmavém a suchém místě. Mějte na paměti, že při sušení na vlhkém místě (například ve sklepě) hrozí větší riziko vzniku plísní. Listy ponechte na rostlinách. To proto, aby mohly přeměnit maximální množství chlorofylu na cukry. Jakmile rostliny uschnou, můžete oddělit palice. Přitom se snažte přijít o co nejmenší množství pryskyřice. Až budete hotovi, očistěte listy z květů. Suché palice uložte do uzavřené nádoby a na tmavé místo.

Štítky :