Chceme s vámi sdílet krátký pohled do světa profesionálních indoor pěstitelů konopí* v Kanadě. Vyjadřovali svoje názory a zkušenosti ohledně práce s rostlinami pro maximální úrodu. Co jim funguje a před čím naopak varují?

Na co se ve svém pěstebním porostu nejvíce zaměřujete, abyste maximalizovali úrodu, a proč?

Master Grower William Fournier, poradce společnosti CANNA pro vývoj produktů, konzultant LP (licencovaných pěstitelů) a "začínající" majitel LP, se dotazoval členů skupiny CANNAtalk Passionate Growers LinkedIn Group, na jakou činnost při canopy managementu se nejvíce zaměřují. Možnosti byly:

  • pronikání světla
  • proudění vzduchu
  • opora rostlin
  • tvar a velikost rostlin

S 44 % hlasů zvítězil "tvar a velikost rostlin" před "prouděním vzduchu", které získalo 33 % hlasů. V následných komentářích se master groweři vyjadřovali ke svým oblíbeným metodám:

Meurig M., vedoucí pěstování květin ve společnosti Zenabis Global Inc., uvedl: "Kdybych si měl vybrat jednu možnost, byl bych pro proudění vzduchu. Je zásadní pro zmírnění mikroklimatu a vyrovnání teploty/CO2/vlhkosti pro přesnější měření těchto veličin. Čím více investujete do systému HVAC a cirkulace vzduchu, tím méně musíte odtahovat vzduch pryč z místnosti."

Will Fournier: "V případě nedostatku času nebo prostředků vždy upřednostňuji síť pro podporu rostlin. Když jsem tento krok jednou vynechal, měl jsem chaotické výsledky, už nikdy více."

Objevila se také šalamounská odpověď: VŠECHNO JE DŮLEŽITÉ, což byl nejoblíbenější komentář! Jak napsal Alexandre Gauthier, grower ve společnosti Origine Nature: "Všechny činnosti jsou důležité. Jedno přehlédnete a zbytek jde s ním."

Této myšlence sekundoval Alexander Weiland Roy, vedoucí výroby ve společnosti Organigram Ltd: "Všechny čtyři jsou stejně důležité. Všechny budou hrát roli ve zdraví, vývoji a tvaru rostliny a každé prostředí vyžaduje kombinaci všech čtyř!!!"

Nakonec Mikael Rykes, ředitel pěstebních operací ve společnosti GOOD BUDS, také souhlasil se "všemi výše uvedenými", ale chtěl ke čtyřem možnostem přidat "hustotu rostlin".

Zatímco toto byly stručné odpovědi v diskusi naší skupiny LinkedIn, stejná otázka vyvolala zajímavou debatu v rámci Canopy Hubu. Vyslechněte si tyto vášnivé master growery:

Meurig M., Flower Supervisor ve společnosti Zenabis Global Inc: "Zjistil jsem, že ve většině pěstíren jsou na okraji pěstebního prostoru obrovské větráky a rostliny jsou od nich vzdáleny jen dva metry, což je může jen bičovat větrem, nutit k transpiraci a prostě narušovat jejich růst, což způsobuje, že se rostlina soustředí spíše na stabilitu než na reprodukci. Stále však musíte zajistit proudění vzduchu k rostlinám, které jsou uprostřed místnosti nebo tam, kde je vaše mikroklima nejhustší.

Hodně se věnuji účelovému prořezávání, takže mohu mít ventilátory nastavené na minimální hodnoty, které budou stále pohybovat vzduchem co nejdále, ale zároveň co nejšetrněji. Množství cyklů, stylů a technik prořezávání přizpůsobuji účelu rostliny a mému pěstebnímu prostředí. Někdy se stává, že musím rostlinu prořezat méně ideální kombinací, aby odpovídala prostředí, jinak se skutečně nemaximalizuje svůj potenciální příjem. A to je nakonec vlastně smyslem celého komerčního zařízení."

Bobby Bains, vedoucí oddělení pěstování ve společnosti Delta 9 Cannabis: "Někteří rádi jdou opravdu tvrdě do defoliace zatímco jiní říkají, že defoliace se nesmí dělat, že na těch listech záleží. Někdo říká: já chci mít proudící vzduch skrz koruny rostlin, ale jsou i tací, kteří říkají: k čemu je vzduch, když vaše rostliny bez listů nemohou přijmout všechno to světlo. Takže ano, tohle je těžký oříšek. Myslím, že vše záleží na vaší pěstírně, na vašem přístupu k pěstování a na způsobu, jakým jsou vaše pěstírny navrženy, na velikosti vašich rostlin…"

Další téma bylo, která technika může být naopak nejvíce škodlivá. Tady se většina pěstitelů shodla na následujícím:

"Extrémní defoliace a extrémní lollipoping (odstraňování spodních větví), pokud nejsou provedeny správně, mohou rozhodně poškodit výnosy. Obojí také může být velmi závislé na odrůdě, jejím větvení atd." Mezi škody patřilo celkové zpomalení vývoje palic a snížení konečného výnosu. Tato technika může přinést skvělé výsledky, pokud je prováděna správně, ale pokud není správně načasována nebo není dodržen správný režim výživy, může být v některých případech škodlivá." - Mikael Rykes, ředitel pěstebních operací, GOOD BUDS

*v celém článku se odkazujeme na rostliny technického konopí, zkráceně „CBD“ konopí, kde obsah THC v sušině nepřekračuje 1 % nebo léčebné konopí licencovaných pěstitelů.

Štítky :